Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tu dien viet viet việt nam

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra tự điển thuận lợi khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển diễn tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : đồ vật tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : trường đoản cú điển chính
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Cách Khôi Phục, Lấy Lại Gmail Bằng Sđt, Lấy Lại Mật Khẩu Gmail Bằng Số Điện Thoại

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish