Giới từ bỏ chỉ thời gian trong tiếng Anh (prepositions of time) rất đa dạng mẫu mã vì vậy cách dùng giới tự chỉ thời gian sẽ trở đề xuất khó khăn còn nếu không nắm được luật lệ hay cấu trúc của những giới tự thời gian. Nếu hiểu rằng cách sử dụng giới từ chỉ thời hạn thì giới từ sẽ nằm trong khoảng tay. Bài viết sau trên đây sẽ chuyển ra phương pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Chúng ta cùng bước đầu với bảng nắm tắt ngữ pháp giới từ bỏ chỉ thời gian.Bạn vẫn xem: trước thời gian ngày tháng năm cần sử dụng giới từ bỏ gì


*

Bảng tóm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi vào ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ ngơi lễat Christmas; at Easter
cụm từ vắt địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + mon hoặc tháng + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới tự on nghỉ ngơi trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời hạn nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday & Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến khi mà / đến mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng tầm thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm những gì ….trước lúc ….

Bạn đang xem: Trước tháng dùng giới từ gì

we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm khoảng hay trước (mốc thời gian)by Monday
up khổng lồ = up untillên mang lại (không nhiều hơn nữa một khoảng thời gian)up to yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước dịp nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng cùng với giờhalf khổng lồ six

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian

Để sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ một bí quyết đúng đắn, họ phải nắm rõ cách dùng của chúng, họ cùng search hiểu.

Cách sử dụng giới từ bỏ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường chạm chán nhất trong những bài tập về giới từ chỉ thời gian, quy tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : lúc 7 giờ đồng hồ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào vật dụng 3 ; on Oct 17th: vào ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào phần đông thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều


*

Giới tự by chỉ thời gian

– by + thời hạn : vào lúc hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước đồ vật 2

By = before

Cách sử dụng giới từ chỉ thời hạn before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye khổng lồ each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong các họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời hạn / danh trường đoản cú (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ chạm chán anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một trong những người tin có cuộc sống đời thường sau lúc chết.

Giới tự chỉ thời hạn trong giờ anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh tự : mang lại khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed khổng lồ vote. Đến năm 1918, thiếu phụ nước Anh không được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới tự đi với thời gian up to

up to lớn = up until = đến, cho đến

Ví dụ: Up khổng lồ two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up to intermediate level here. Chúng ta cũng có thể dạy diễn viên múa có trình độ trung cấp cho tại đây.

Cách sử dụng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Tất cả giờ giải lao 10 phút giữa những buổi học.

The cửa hàng is closed for lunch between 12.30 và 1.30. Cửa hàng đóng cửa ngõ suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Bản Đồ Nhìn Thấy Nhà Của Bạn Trên Google Earth, Bản Đồ Của Tôi

Cách dùng những giới từ bỏ chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… khổng lồ ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ …….đến……..

Ví dụ: The museum is mở cửa from 9.30 to lớn 6.00 Tuesday khổng lồ Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 mang đến 6.00 từ bỏ Thứ cha đến nhà Nhật.

Giới tự trước thời gian during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian một sự việc xảy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night and sleep by day. Họ thao tác vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn bạo gan thời gian đêm hôm là thời gian họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây các lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách dùng giới tự chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh for

for + khoảng giời gian: trong khoảng thời hạn ; được dùng để nhấn mạnh khoảng tầm thời gian ra mắt của hành động hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời hạn dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi vẫn làm người đứng đầu được / vào 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời hạn 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới tự chỉ thời hạn since

since + mốc thời hạn / mệnh đề ở quá khứ đơn: tự / trường đoản cú khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, và has been there ever since (= và is still there) . Anh ấy bắt đầu làm việc cho doanh nghiệp khi rời trường học, và đã sinh hoạt đó tính từ lúc đó (= cùng vẫn ngơi nghỉ đó)

Giới từ thời hạn tiếng anh within

within + khoảng tầm thời gian: trong vòng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng ba tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể nói giờ Anh trả hảo!

Các giới từ bỏ chỉ thời gian trong tiếng anh past, to

past/ lớn + giờ: thừa (qua, sau) / nhát (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ kém 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ gì ago

thời gian + ago: cách/ sẽ qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

Bài tập trắc nghiệm về giới trường đoản cú trong tiếng anh tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực đường (Bài 9A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực tuyến (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online (Bài 12A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: phương pháp dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ mỗi từ gồm cách dùng riêng, bọn họ cần hiểu rõ cấu trúc, công thức và ý nghĩa của từng giới từ một thì mới hoàn toàn có thể sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian một cách đúng đắn được. Trong quy trình biên soạn, chắc chắn có đông đảo thiếu sót, ước ao nhận được đóng góp và comment của bạn bên dưới bài viết.