trình làng sản phẩm dịch vụ thương mại hợp tác tin tức cài về kiến thức
*

Nguyên tắc kế toán

a) tài khoản này dùng để phản ánh những chi phí cai quản chung của công ty gồm các túi tiền về lương nhân viên phần tử quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, ...); bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo đảm thất nghiệp của nhân viên làm chủ doanh nghiệp; giá cả vật liệu văn phòng, vẻ ngoài lao động, khấu hao TSCĐ sử dụng cho thống trị doanh nghiệp; tiền mướn đất, thuế môn bài; khoản lập dự trữ phải thu cực nhọc đòi; dịch vụ mua ko kể (điện, nước, điện thoại, fax, bảo đảm tài sản, cháy nổ...); chi tiêu bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...) .

Bạn đang xem: Tk 642 theo thông tư 200

b) các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không được đánh giá là chi tiêu tính thuế TNDN theo mức sử dụng của chính sách thuế dẫu vậy có rất đầy đủ hóa 1-1 chứng từ với đã hạch toán đúng theo cơ chế kế toán thì ko được ghi giảm ngân sách chi tiêu kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để gia công tăng số thuế TNDN đề nghị nộp.

c) tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định. Tuỳ theo yêu thương cầu làm chủ của từng ngành, từng doanh nghiệp, thông tin tài khoản 642 rất có thể được mở thêm các tài khoản cấp 2 nhằm phản ánh các nội dung túi tiền thuộc đưa ra phí quản lý ở doanh nghiệp. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển đưa ra phí quản lý doanh nghiệp vào bên Nợ tài khoản911"Xác định kết quả kinh doanh".

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 - chi phí thống trị doanh nghiệp

Bên Nợ:

- các chi phí cai quản doanh nghiệp thực tiễn phát sinh trong kỳ;

- Số dự phòng phải thu cạnh tranh đòi, dự trữ phải trả (Chênh lệch giữa số dự trữ phải lập kỳ này to hơn số dự trữ đã lập kỳ trước chưa thực hiện hết);

Bên Có:

- những khoản được ghi giảm bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp;

- trả nhập dự phòng phải thu nặng nề đòi, dự trữ phải trả (chênh lệch giữa số dự trữ phải lập kỳ này nhỏ tuổi hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp vào tài khoản911"Xác định công dụng kinh doanh".

Số dư: thông tin tài khoản 642- đưa ra phí thống trị doanh nghiệp không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản642- đưa ra phí quản lý doanh nghiệp bao gồm 8 thông tin tài khoản cấp 2.

- tài khoản 6421 - giá thành nhân viên quản lí lý:Phản ánh các khoản yêu cầu trả mang đến cán bộ nhân viên thống trị doanh nghiệp, như chi phí lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn, bảo đảm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên thống trị ở những phòng, ban của doanh nghiệp.

Xem thêm:

- thông tin tài khoản 6422 - chi phí vật liệu quản lí lý:Phản ánh giá cả vật liệu xuất cần sử dụng cho công tác cai quản doanh nghiệp như văn phòng và công sở phẩm... Vật tư sử dụng mang lại việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ, ... (giá gồm thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).

- thông tin tài khoản 6423 - chi tiêu đồ dùng văn phòng:Phản ánh ngân sách chi tiêu dụng cụ, đồ dùng văn phòng cần sử dụng cho công tác làm chủ (giá có thuế, hoặc chưa xuất hiện thuế GTGT).

- thông tin tài khoản 6424 - ngân sách khấu hao TSCĐ:Phản ánh giá thành khấu hao TSCĐ cần sử dụng chung cho bạn như: nhà cửa làm việc của những phòng ban, kho tàng, đồ kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, đồ đạc thiết bị thống trị dùng trên văn phòng, ...

- tài khoản 6425 - Thuế, giá tiền và lệ phí:Phản ánh chi phí về thuế, mức giá và lệ tổn phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất, ... Và các khoản phí, lệ giá tiền khác.

- thông tin tài khoản 6426 - túi tiền dự phòng:Phản ánh các khoản dự trữ phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi tiêu sản xuất, marketing của doanh nghiệp.

- thông tin tài khoản 6427 - ngân sách dịch vụ cài đặt ngoài:Phản ánh các ngân sách chi tiêu dịch vụ tải ngoài ship hàng cho công tác làm chủ doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bởi sáng chế, ... (không đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương thức phân bửa dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền mướn TSCĐ, giá thành trả đến nhà thầu phụ.

- tài khoản 6428 - giá cả bằng tiền khác:Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, xung quanh các túi tiền đã kể trên, như: ngân sách hội nghị, tiếp khách, công tác làm việc phí, tàu xe, khoản bỏ ra cho lao động nữ, ...