Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa, tía em là một người nông dân, má em là một trong người nông dân... Thuộc sống... Bên trên đồng... Bao la... Những... đêm trời trăng lên tròn tròn... Gió... Gửi ngàn cây nghe xạc xào, chúng... Em cùng hợp đoàn vui chơi chúng.. Em thuộc hợp đoàn vui ca vào ánh... Trăng ngà lung linh... Ngày mùa... Về khu vực nơi... đồng vàng... đầy thênh thang bọn chúng em cùng vui múa hát trên... đồng... Lúa... Hòa bình... Về vị trí nơi... Cuộc đời... Mình đã lên... Sáng sủa như vầng trăng sáng trải trên đồng làng... Có... Em hừng đông sẽ nhọc nhằn, Có... Em hừng đông đã lùa bò, bao gồm em vị nghèo buộc phải chăn trâu, gió... Mưa nào hổ hang ngày mai đâu cuộc sống... Trăm phần cam go... Có... Em hằng mong tới trường hành, ước... Hy vọng ngày sau đang thành tài sướng... Vui một cuộc đời hơn xưa, tiến nhanh thành một tín đồ dân quân tươi tắn như đồng ban mai... Ngày mùa... Về nơi nơi... đồng vàng... đầy thênh thang bọn chúng em cùng vui múa hát trên... đồng... Lúa... Hòa bình... Về địa điểm nơi... Cuộc đời... Mình đã lên... Sáng sủa như vầng trăng sáng trải bên trên đồng làng.....................(Dạo Nhạc)................... Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa, tía em là một trong người nông dân, má em là 1 trong người nông dân... Cùng sống... Trên đồng... Bao la... Những... Tối trời trăng lên tròn tròn... Gió... đưa ngàn cây nghe xạc xào, chúng... Em thuộc hợp đoàn vui chơi chúng.. Em cùng hợp đoàn vui ca trong ánh... Trăng ngà lung linh... Ngày mùa... Về vị trí nơi... đồng vàng... đầy thênh thang chúng em thuộc vui múa hát trên... đồng... Lúa... Hòa bình... Về chỗ nơi... Cuộc đời... Mình đã lên... Sáng như vầng trăng sáng trải bên trên đồng... Làng...

Bạn đang xem: Tía em là một người nông dân

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 10 bài.
Thanh Huyền & Duy Khánh

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Nạp Card Fifa Online 3 ? 10 Cách Nạp Thẻ Game Garena Chiết Khấu Cao


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.