Ở bài viết này chúng tôi hướng dẫn tiếp nội dung cách thức đăng ký thông tin tài khoản đăng ký sale qua mạng. Gồm 2 hai hiệ tượng nộp làm hồ sơ trực tuyến đường đăng ký kết doanh nghiệp qua mạng kia là thực hiện bằng tài khoản đăng ký sale và nộp bằng vẻ ngoài kết nối tài khoản đăng ký sale với thiết bị chữ cam kết số công cộng, ở bài viết này chúng tôi hướng dẫn bỏ ra tiết phương pháp kết nối tài khoản đăng ký kinh doanh với lắp thêm chữ ký kết số công cộng để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử với nội dung ví dụ như sau:


Bạn đang xem: Thông tin người ký số công cộng/người xác thực hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Nội dung bài xích viết


I. Các bước thực hiện liên kết chữ ký số vào tài khoản thông thường truy cập Cổng thông tin đăng cam kết doanh nghiệp quốc gia


Bước 1: tạo thành tài khoản thường thì đọc bài này giả dụ bạn chưa xuất hiện tài khoản ĐKKD (Như bài viết trước Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng)
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản thông thường đã chế tạo ra tại cách 1
Bước 3: trên thanh công cụ, chọn (Hình 10) hoặc chọn mục (Hình 10)
*

Hình 10: yêu thương cầu kết nối chữ ký số cùng với tài khoản


Xem thêm:

Bước 4: cắn USB token của chữ ký kết số đã đăng ký sử dụng vào ổ cắm USB của máy tính;
Bước 5: dấn nút tại trường tin tức “Chữ ký kết số công cộng” (Hình 11) hoặc “CA” (Hình 12)  chương trình sẽ chạy tự động hóa để tìm kiếm kiếm chữ cam kết số công cộng;

*

Hình 11: kết nối chữ ký số với tài khoản

*

Hình 12: màn hình kết nối chữ cam kết số với tài khoản

Bước 6: Nhấn nút để lựa chọn chữ ký kết số muốn kết nối vào thông tin tài khoản (Hình 13)

*

Hình 13: screen kết nối chữ ký kết số với tài khoản

Bước 7: Nhập mã sạc pin của USB token (Hình 14)

*

Hình 14: màn hình nhập mã PIN

Bước 8: Nhấn nút sau khoản thời gian màn hình hiện thông báo đã thêm chữ ký thành công (Hình 15)  khối hệ thống sẽ tự động hóa tải tài liệu của người tiêu dùng từ USB token lên Hệ thống

*

Hình 15: screen thông báo thêm chữ ký kết thành công

Bước 9: nhấn nút nhằm gắn chữ ký số nơi công cộng vào tài khoản thông thường (Hình 16).

*

Hình 16: screen sau khi thêm chữ ký kết thành công

– khối hệ thống hiển thị thông báo gắn chữ cam kết thành công. Thông tin của chữ ký kết sẽ hiển thị trong list chữ ký số nơi công cộng của tài khoản. Fan sử dụng rất có thể thêm chữ ký khác vào thông tin tài khoản theo quy trình tương tự như (Hình ).

*

Hình 20: màn hình sau lúc chữ ký được gắn thành công vào tài khoản

II. Đăng ký áp dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

1. Đăng cam kết tài khoản đk kinh doanh


1.1. Quá trình thực hiện đk tài khoản đăng ký kinh doanh
– người nộp hồ sơ/người đăng ký thực hiện quá trình sau nhằm được cấp cho tài khoản đk kinh doanh:
Bước 1: tạo tài khoản thường thì (Thực hiện nay như hướng dẫn tại mục 1.1 tài liệu này)