Sự khác hoàn toàn chính - thời hạn hoàn vốn so với thời hạn hoàn vốn được tách khấu

Thời gian hoàn vốn đầu tư và thời hạn hoàn vốn ưu đãi là các kỹ thuật thẩm định chi tiêu được sử dụng để regeneralimex.com.vnew các dự án công trình đầu tư. Sự khác biệt chính giữa thời hạn hoàn vốn và thời gian hoàn vốn chiết khấu là thời gian hoàn vốn là khoảng tầm thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tứ trong khi thời hạn hoàn vốn chiết khấu tính toán khoảng thời gian quan trọng để thu hồi giá thành đầu tư lấy giá chỉ trị thời hạn của chi phí vào tài khoản.

Bạn đang xem: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

tịch thu vốn đầu tư ban đầu là trong số những mục tiêu thiết yếu của bất kỳ dự án đầu tư chi tiêu nào.

NỘI DUNG1. Tổng quan cùng sự khác biệt chính2. Thời gian hoàn vốn là gì3. Thời gian hoàn vốn được chiết khấu là gì4. đối chiếu cạnh nhau - thời hạn hoàn vốn so với thời gian hoàn vốn được chiết khấu5. Nắm tắt

Thời gian hoàn tiền là gì?

Thời gian hoàn tiền là khoảng chừng thời gian cần thiết để thu hồi ngân sách chi tiêu đầu tư. Biết được lượng thời gian mà một dự án công trình sẽ mất để thu hồi vốn đầu tư ban sơ là điều cần thiết để đưa ra quyết định xem dự án có buộc phải được chi tiêu vào tuyệt không. Thời hạn hoàn vốn ngắn lại được ngưỡng mộ so cùng với thời gian chấm dứt dài hơn. Thời gian hoàn vốn có thể được tính bởi công thức sau.

Thời gian hoàn vốn đầu tư = Đầu tư ban đầu / cái vốn từng kỳ

Ví dụ. Công ty DFE vẫn lên kế hoạch thực hiện một dự án chi tiêu có ngân sách 15 triệu đô la, dự con kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền 3 triệu đô la tưng năm trong 7 năm tới. Bởi vì đó, thời hạn hoàn vốn sẽ là 5 năm ($ 15 triệu / $ 3).

Thời gian hoàn vốn có thể được tính bởi công thức bên trên nếu dự án công trình dự con kiến ​​sẽ tạo nên dòng tiền bằng nhau cho vòng đời của dự án. Nếu dự án tạo thành dòng tiền không hầu như thì thời gian hoàn vốn sẽ được tính như sau.

Ví dụ. Một dự án có vốn đầu tư thuở đầu là 20 triệu đô la cùng với vòng đời 5 năm. Nó tạo ra dòng tiền như sau. Năm1 = 4 triệu đô la, Năm2 = 5 triệu đô la, Năm 3 = 8 triệu đô la, Năm4 = 8 triệu đô la cùng Năm5 = 10 triệu đô la. Thời hạn hoàn vốn sẽ là,

*

Thời gian hoàn tiền = 3+ ($ 3 triệu / $ 8 triệu)= 3 + 0,38= 3,38 năm

*

Hình 1: thời hạn hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn là 1 kỹ thuật thẩm định đầu tư chi tiêu rất đơn giản, dễ dàng tính toán. Đối với những công ty có sự generalimex.com.vnệc về thanh khoản, thời gian hoàn vốn đóng vai trò là 1 kỹ thuật giỏi để chọn các dự án hoàn tiền trong một số năm hạn chế. Mặc dù nhiên, thời gian hoàn vốn không cẩn thận giá trị thời hạn của tiền, vì vậy ít có lợi hơn trong câu hỏi đưa ra quyết định sáng suốt. Rộng nữa, phương thức này quăng quật qua những dòng chi phí được tiến hành sau thời gian hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn đầu tư được khuyến mãi là gì?

Thời gian hoàn vốn chiết khấu là khoảng chừng thời gian quan trọng để thu hồi chi phí đầu tư sau thời điểm xem xét giá chỉ trị thời gian của tiền. Tại đây, loại tiền sẽ tiến hành chiết khấu với phần trăm chiết khấu thể hiện phần trăm hoàn vốn yêu ước của khoản đầu tư. Những yếu tố tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá có thể thuận tiện có được thông qua bảng giá trị hiện tại tại cho biết thêm hệ số phân tách khấu khớp ứng với số năm. Thời hạn hoàn vốn phân tách khấu có thể được tính bởi công thức dưới đây.

Thời gian hoàn vốn được ưu tiên = chiếc tiền thực tế / (1 + i) ni = phần trăm chiết khấu n = số năm

Ví dụ. Đối với lấy một ví dụ trên, mang sử các dòng tiền được ưu đãi với xác suất 12%. Thời hạn hoàn vốn ưu tiên sẽ là,

*

Thời gian hoàn tiền được ưu tiên = 4+ ($ 1,65m / $ 5,67m)= 3 + 0,29= 3,29 năm

Thời gian hoàn tiền chiết khấu trốn kiêng nhược điểm thiết yếu của thời gian hoàn vốn bằng cách sử dụng dòng tài chính chiết khấu. Mặc dù nhiên, cách thức này cũng quăng quật qua những luồng chi phí được thực hiện sau thời hạn hoàn vốn.

Xem thêm: Top 20 Mã Số Bài Hát Quên Cách Yêu (#Qcy), Ma So Karaoke Quen Cach Yeu

Sự khác hoàn toàn giữa thời hạn hoàn vốn và thời gian hoàn vốn được khuyến mãi là gì?

Thời gian hoàn tiền so với thời gian hoàn vốn tách khấu

Thời gian hoàn vốn là khoảng chừng thời gian cần thiết để thu hồi túi tiền đầu tư. Thời gian hoàn vốn đầu tư chiết khấu giám sát khoảng thời gian cần thiết để thu hồi ngân sách đầu bốn lấy giá chỉ trị thời gian của chi phí vào tài khoản.
Giá trị thời gian của tiền
Thời gian hoàn vốn đầu tư không tính đến ảnh hưởng của giá trị thời hạn của tiền. Thời gian hoàn vốn chiết khấu cho ảnh hưởng của giá trị thời gian của tiền.
Dòng tiền
Thời gian hoàn tiền không sử dụng dòng vốn chiết khấu, cho nên vì vậy ít đúng đắn hơn Thời gian hoàn vốn đầu tư chiết khấu sử dụng dòng tài chính chiết khấu, bởi đó đúng chuẩn hơn so với thời gian hoàn vốn.

Tóm tắt - thời gian hoàn vốn so với thời gian hoàn vốn tách khấu

Sự khác hoàn toàn giữa thời hạn hoàn vốn và thời hạn hoàn vốn ưu tiên chủ yếu dựa vào vào loại dòng tài chính được thực hiện để tính toán. Mẫu tiền thông thường được sử dụng trong thời hạn hoàn vốn trong khi thời gian hoàn vốn khuyến mãi sử dụng dòng tài chính chiết khấu. Nhị kỹ thuật thẩm định chi tiêu này ít tinh generalimex.com.vn và ít có ích hơn so với những kỹ thuật khác như Giá trị bây giờ ròng (NPV) và phần trăm hoàn vốn nội bộ (IRR), cho nên vì thế không buộc phải được sử dụng làm tiêu chuẩn ra đưa ra quyết định duy nhất.

Người giới thiệu1.Irfanullah. "Thời gian hoàn vốn." Công thức thời gian hoàn vốn | ví dụ như | Ưu điểm cùng nhược điểm. N.p., n.d. Web. Ngày 06 tháng 4 năm 2017.2. Ưu điểm & nhược điểm của cách thức ngân sách trả vốn. Chron.com. Chron.com, ngày 19 tháng 7 năm 2011. Web. Ngày 06 tháng 4 năm 2017.3. Thời hạn hoàn vốn sút giá. Đầu tư. N.p., ngày 13 tháng một năm 2016. Web. Ngày 06 tháng bốn năm 2017.Peavler, Rosemary. Ưu cùng nhược điểm của vấn đề sử dụng thời gian hoàn vốn tách khấu. Sự cân bằng. N.p., n.d. Web. Ngày 06 tháng 4 năm 2017.