Sữa trả nguyên khử trùng - tiếng anh là Sterilized reconstituted milk – Specification tất cả Phạm vi vận dụng như sau: Tiêu chuẩn này vận dụng cho sữa diệt trùng được trả nguyên tự sữa bột, chất bự sữa, có/hoặc không bổ sung cập nhật phụ gia.

Bạn đang xem: Sữa hoàn nguyên là gì


2 Tiêu chuẩn chỉnh viện dẫn

TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1983) Vi sinh đồ học. Gợi ý chung cách thức đếm vi khuẩn staphylococcus aureus. Nghệ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 4991 - 89 (ISO 7937 : 1985) Vi sinh vật học. Phía dẫn bình thường về cách thức đếm clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 5165 - 90 sản phẩm thực phẩm. Phương thức xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.

TCVN 5533 : 19991 Sữa đặc và sữa bột. Xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước.

TCVN 5779 : 1994 Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương thức xác định hàm lượng chì (Pb).

TCVN 5780 : 1994 Sữa bột cùng sữa đặc bao gồm đường. Phương thức xác định lượng chất asen (As).

TCVN 6262-1 : 1997 (ISO 5541-1 : 1986) Sữa và thành phầm sữa -– Định lượng Coliform. Phần 1: chuyên môn đếm trùng lạc nghỉ ngơi 30 o C.

TCVN 6262-2 : 1997 (ISO 5541-2 : 1986) Sữa và thành phầm sữa -– Định lượng Coliform. Phần 2: kỹ thuật đếm số có tỷ lệ lớn tốt nhất ở 30 o C.


*

Sữa hoàn nguyên vô trùng – bề ngoài kỹ thuật


TCVN 6400 : 1998 (ISO 707 : 1997) Sữa và thành phầm sữa. Khuyên bảo lấy mẫu.

TCVN 6402 : 1998 (ISO 6785 : 1985) Sữa và sản phẩm sữa -– Phát hiện tại Salmonella.

TCVN 6508 : 1999 (ISO 1211 : 1984) Sữa. Xác minh hàm lượng hóa học béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn).

TCVN 6505-1 : 1999 (ISO 11866-1 : 1997) Sữa và thành phầm sữa -– Định lượng E.Coli trả định. Phần 1: chuyên môn đếm số có xác suất lớn duy nhất (MPN).

TCVN 6505-2 : 1999 (ISO 11866-2 : 1997) Sữa và thành phầm sữa -– Định lượng E.Coli giả định. Phần 2: nghệ thuật đếm số có phần trăm lớn tốt nhất (MPN) dùng 4 metylumbeliferyl-b-D-Glucuronit (MUG).

TCVN 6505-3 : 1999 (ISO 11866-3 : 1997) Sữa và thành phầm sữa -– Định lượng E.Coli giả định. Phần 3: chuyên môn đếm khuẩn lạc ở 44 o C áp dụng màng lọc.

TCVN 6511 : 1999 (ISO 8156 : 1987) Sữa bột và thành phầm sữa bột. Xác minh chỉ số ko hoà tan.

TCVN 6685 : 2000 (ISO 14501 : 1998) Sữa và sữa bột xác minh hàm lượng aflatoxin M 1 . Có tác dụng sạch bởi sắc ký chọn lọc và xác định bằng sắc ký lỏng tính năng cao.

TCVN 6843 : 2001 (ISO 6092 : 1980) Sữa bột. Khẳng định độ axit chuẩn chỉnh độ (phương pháp chuẩn).

TCVN 6958 : 2001 Đường tinh luyện.

3 Định nghĩa

3.1 Sữa hoàn nguyên sát trùng ( Sterilized reconstituted milk) : sản phẩm sữa được chế biến bằng cách pha trộn từ nguyên vật liệu sữa bột cùng chất béo sữa những loại, nước, có/hoặc không bổ sung phụ liệu, qua xử lý ánh sáng cao.

4 Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Nguyên phụ liệu

4.1.1 Sữa bột những loại : Sữa bột nguyên kem, sữa bột đã tách 1 phần chất béo, sữa bột gầy.

4.1.2 Chất lớn sữa : Các sản phẩm sữa gồm hàm lượng chất lớn trên 98%.

4.1.3 Đường giỏi nhất , theo TCVN 6958 : 2001.

4.1.4 Nước , theo quyết định 1329/2002/BYT/QĐ về "Tiêu chuẩn vệ sinh nước nạp năng lượng uống".

Xem thêm: Thuốc Trị Thâm Hiệu Quả Được Bác Sĩ Đánh Giá Cao, Top 10 Loại Kem Trị Mụn Thâm Được Tin Dùng Nhất

4.2 những chỉ tiêu giác quan của sữa trả nguyên vô trùng , được chế độ trong bảng 1.

Bảng 1 các chỉ tiêu cảm quan của sữa hoàn nguyên tiệt trùng

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Color sắc

Màu đặc trưng của sản phẩm

2. Mùi, vị

Mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không tồn tại mùi, vị lạ

3. Trạng thái

Dịch thể đồng nhất

4.3 những chỉ tiêu lý - hoá của sữa hoàn nguyên tiệt trùng, được vẻ ngoài trong bảng 2.

Bảng 2 các chỉ tiêu lý - hoá của sữa trả nguyên khử trùng

Tên chỉ tiêu

Mức yêu ước

1. Lượng chất chất khô, % khối lượng, không bé dại hơn

11,5

2. Hàm vị chất béo, % khối lượng, không bé dại hơn

3,2%

3. Tỷ trọng của sữa ở đôi mươi o C, không nhỏ hơn

1,027

4. Độ axit, o T

18-20

5. Chỉ số không hoà tan, thon thả hơn

0,5/50

4.4 các chất nhiễm dơ

4.4.1 Hàm lượng sắt kẽm kim loại nặng của sữa trả nguyên tiệt trùng, được chế độ trong bảng 3.

Bảng 3 Hàm lượng kim loại nặng của sữa hoàn nguyên khử trùng

Tên tiêu chí

Mức về tối đa

1. Asen, mg/l

0,5

2. Chì, mg/l

0,5

3. Cadimi, mg/l

1,0

4. Thuỷ ngân, mg/l

0,05

4.4.2 Độc tố vi nấm mèo của sữa hoàn nguyên khử trùng : Aflatoxin M 1 : không lớn hơn 0,5 m g/l.

4.4.3 Dư lượng thuốc bảo đảm thực vật với dư lượng thuốc thú y của sữa hoàn nguyên tiệt trùng: theo ra quyết định 867/1998/QĐ-BYT.

4.5 các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa hoàn nguyên tiệt trùng, được lý lẽ trong bảng 4.

Bảng 4 những chỉ tiêu vi sinh đồ của sữa hoàn nguyên khử trùng

Tên tiêu chuẩn

Mức được cho phép

1. Tổng thể vi sinh vật hiếu khí, số khuẩn lạc trong 1 ml sản phẩm

10

2. Coliform, số vi khuẩn trong một ml sản phẩm

0

3. E.Coli, số vi khuẩn trong một ml sản phẩm

0

4. Salmonella, vi khuẩn trong 1 ml sản phẩm

0

5. Staphylococcus aureus, số vi khuẩn trong một ml sản phẩm

0

6. Clostridium perfringens, số vi khuẩn trong một ml sản phẩm

0

5 Phụ gia thực phẩm

6 phương pháp thử

6.1 đem mẫu, theo TCVN 6400 : 1998 (ISO 707 : 1997).

6.2 xác định hàm lượng chất khô, theo TCVN 5533 : 1991.

6.3 xác minh hàm lượng chất mập , theo TCVN 6508 : 1999.

6.4 xác định độ axit chuẩn độ , theo TCVN 6843 : 2001 (ISO 6092 : 1980).

6.5 xác minh chỉ số ko hoà rã , theo TCVN 6511 :1999 (ISO 8156 : 1987).

6.6 khẳng định hàm lượng chì, theo TCVN 5779 :1994.

6.7 xác minh hàm lượng asen , theo TCVN 5780:1994

6.8 xác minh Salmonella , theo TCVN 6402 : 1998 (ISO 6785 : 1985).

6.9 xác định E.Coli , theo TCVN 6505-1 : 1999 (ISO 11866-1 : 1997) hoặc TCVN 6505-2 : 1999 (ISO 11866-2 : 1997) hoặc TCVN 6505-3 : 1999 (ISO 11866-3 : 1997).

6.10 Định lượng Coliform, theo TCVN 6262-1 : 1997 (ISO 5541-1 : 1986), hoặc TCVN 6262-2 : 1997 (ISO 5541-2 : 1986).

6.11 khẳng định staphylococcus aureus , theo TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1983).

6.12 xác minh clostridium perfringens , theo TCVN 4991 - 89 (ISO 7937 : 1985).

6.13 xác định Aflatoxin M 1 , theo TCVN 6685 : 2000 (ISO 14501 : 1998).

6.14 xác định tổng số vi sinh đồ dùng hiếu khí, theo TCVN 5165 - 90.

7 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, chuyển vận

7.1 Ghi nhãn : Theo ra quyết định 178/1999/QĐ - TTg " Qui chế ghi nhãn mặt hàng hoá giữ thông vào nước cùng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu", trong khi trên nhãn đề xuất ghi rõ tên thường gọi của sản phẩm là "Sữa hoàn nguyên tiệt trùng".

7.2 Bao gói : Sản phẩm sữa trả nguyên sát trùng được đựng trong vỏ hộp chuyên cần sử dụng cho thực phẩm.

7.3 bảo vệ : Bảo quản ngại sữa trả nguyên tiệt trùng vị trí khô, sạch, mát, tránh ánh sáng mặt trời.

Thời hạn bảo vệ tính từ thời điểm ngày sản xuất :

-– không quá 02 tháng so với sản phẩm đựng trong bao bì bằng polyetylen;

-– không vượt 06 tháng so với sản phẩm đựng trong vỏ hộp bằng vỏ hộp giấy.

7.4 đi lại : phương tiện vận chuyển sữa hoàn nguyên tiệt trùng yêu cầu khô, sạch, không có mùi kỳ lạ làm ảnh hưởng đến sản phẩm.