Website generalimex.com.vn là sân đùa giải trí cho những người yêu technology và con kiến thức. Là nơi mang đến những hiểu biết, gần như tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông và thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn vụ việc liên quan đến bao gồm trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm chỗ trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài xích phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa hẳn là sáng tác của bạn..