Những câu nói mỗi ngày của tín đồ Mỹ giúp đỡ bạn biết thêm vốn từ. Hãy hoc tieng Anh nhằm xem rất nhiều câu nói này diễn đạt ra sao.

Bạn đang xem: Những câu giao tiếp tiếng anh cơ bản


*

1. After you: Mời ngài trước.

Là câu nói khách sáo, sử dụng khi ra/ vào cửa, lên xe,...

 

2. I just couldn"t help it. Tôi không kìm nén được / Tôi ko nhịn nổi...

Câu nói tuyệt ho này dùng một trong những trường hợp nào?

I was deeply moved by the film và I cried and cried. I just couldn"t help it.

 

3. Don"t take it khổng lồ heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm

Ví dụ: This test isn"t that important. Don"t take it lớn heart.

 

4. We"d better be off. Chúng ta nên đi thôi

It"s getting late. We"d better be off.

 

5. Let"s face it. Hãy đương đầu đi / Cần đương đầu với hiện nay thực

Thường cho biết thêm người nói không muốn tránh mặt khó khăn. Ví dụ: I know it"s a difficult situation. Let"s face it, OK?

 

6. Let"s get started. Ban đầu làm thôi

Nói lúc khuyên bảo: Don"t just talk. Let"s get started.

 

7. I"m really dead. Tôi mệt bị tiêu diệt đi được

Nói ra cảm giác của mình: After all that work, I"m really dead.

 

8. I"ve done my best. Tôi cố rất là rồi

 

9. Is that so? Thật nạm sao? / ráng á?

Biểu thị sự gớm ngạc, ngờ vực của bạn nghe

 

10. Don"t play games with me! Đừng có giỡn cùng với tôi.

 

11. I don"t know for sure.

Xem thêm: Quản Lý Cuộc Gọi Viettel Có Kết Quả Ngay Không Tốn Phí, Cách Tra Lịch Sử Cuộc Gọi Trên My Viettel

 Tôi cũng không chắc

Stranger Could you tell me how to get lớn the town hall?

Tom: I don"t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

 

12. I"m not going to lớn kid you.Tôi đâu gồm đùa cùng với anh

Karin You quit the job? You are kidding.

Jack: I"m not going to kid you. I"m serious.

 

13. That"s something. Quá xuất sắc rồi / tốt lắm

A: I"m granted a full scholarship for this semester.

B: Congratulations. That"s something.

 

14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / xuất sắc đấy!

 

15. Bởi you really mean it? Nói thiệt đấy à?

Michael: Whenever you are short of money, just come to me.

David: vì chưng you really mean it?

 

16. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều

 

17. I couldn"t be more sure. Tôi cũng không đủ can đảm chắc

 

18. I am behind you. Tôi cỗ vũ cậu

A: Whatever decision you"re going to make, I am behind you.

 

19. I"m broke. Tôi ko một xu dính túi

 

20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ cần sử dụng Mind.)

Ví dụ: Mind you! He"s a very nice fellow though bad-tempered.

 

21. You can count on it. Yên trung khu đi / Cứ tin do đó đi

A: vì you think he will come lớn my birthday party?

B: You can count on it.

 

22. I never liked it anyway. Tôi chẳng khi nào thích trang bị này

Khi bạn bè, đồng nghiệp làm cho hỏng đồ vật gi của bạn, hoàn toàn có thể dùng câu nói này để họ bớt sốt ruột hay cạnh tranh xử:

Oh, don"t worry. I"m thinking of buying a new one. I never liked it anyway

 

23. That depends. Tuỳ tình trạng thôi

VD: I may go lớn the airport khổng lồ meet her. But that depends.

Congratulations. Chúc mừng

 

24. Thanks anyway. Cho dù sao cũng phải cảm ơn cậu

Khi có fan ra sức giúp sức mà lại không nên chuyện, hoàn toàn có thể dùng câu này để cảm ơn