Nếu gồm lần em gõ cửa ghé thăm Gác vắng ảm đạm thiu khung cảnh lặng lẽ Em ơi fan xưa đã ra đi Không gặp em cơ hội phân ly quán triệt sầu yêu đương đổ bờ ngươi Luyến ái làm bỏ ra sẽ khổ lắm em Ðếm lá mùa thu vương đổ mặt thềm lúc sơn hà nhiều nỗi điêu linh Ðôi bờ đôi ngã phân tranh suy nghĩ chi nhiều đến chuyện bọn chúng mình Ðêm nay ngoại trừ xa mờ mịt Nằm đây ôm cái ba-lô Thấy đời vương cả ý thơ thú vui là kiếp sinh sống tung hoành Là võ thuật cho mình với mong ái tình đẹp xinh Nếu hiểu được tôi đã bỏ cố mùi hương Khoát áo đời trai đi ngựa chiến lên mặt đường Tôi tin rằng bạn ấy thêm thương vui mừng cho kẻ phong sương xả thân ngoài súng đạn sa trường.

Bạn đang xem: Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm


Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Virus Chuyển Hướng Trang Web, Website Chuyển Hướng Sang Trang Khác

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.