Khi gió đồng ngạt ngào thơm, rợp trời chim én luợnCây nẩy đầy chồi xanh mây trắng cất cánh yên lànhEm bỗng đến mặt anh êm ả như cơn gió nhẹMà lòng anh để ngỏ mang lại tình em mơn man.Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anhCho lòng anh xao hễ thành ngày xuân ngọt ngàoÉn về én lại xa, ngày xuân không nghỉ ngơi lại.Bên anh em gần mãiNên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.Khi gió đồng ngào ngạt thơm, rợp trời chim én luợnCây nẩy đầy chồi xanh mây trắng cất cánh yên lànhEm thốt nhiên đến mặt anh nữ tính như cơn gió nhẹMà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.Em là cánh én mỏng manh chao xuống giữa đời anhCho lòng anh xao động thành ngày xuân ngọt ngàoÉn về én lại xa, ngày xuân không ngơi nghỉ lại.Bên anh em gần mãiNên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.Bên bằng hữu gần mãiNên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.


Bạn đang xem: Stream Mua Chim En Bay

Khi gió đồng ngào ngạt thơm, rợp trời chim én luợnCây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lànhEm tự dưng đến bên anh êm ả dịu dàng như cơn gió nhẹMà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.Em là cánh én mỏng tanh chao xuống thân đời anhCho lòng anh xao hễ thành ngày xuân ngọt ngàoÉn về én lại xa, mùa xuân không làm việc lại.Bên bạn bè gần mãiNên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợnCây nẩy đầy chồi xanh mây trắng cất cánh yên lànhEm bỗng nhiên đến bên anh êm ả như cơn gió nhẹMà lòng anh để ngỏ mang lại tình em mơn man.Em là cánh én mỏng mảnh chao xuống thân đời anhCho lòng anh xao rượu cồn thành ngày xuân ngọt ngàoÉn về én lại xa, ngày xuân không ở lại.Bên đồng đội gần mãiNên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.Bên bằng hữu gần mãiNên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.


*Lk Nhạc xóm Quê

Anh Thơ

*
3.308.220


http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/27dd23e486a896cc02b800177dc95c6fc14b8066.jpg

Em yêu Anh Như yêu thương Câu Ví Dặm

Anh Thơ

*
1.692.450


http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/27dd23e486a896cc02b800177dc95c6fc14b8066.jpg

Xem thêm: Dịch Website Sang Tiếng Việt, Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Chrome Và Dịch Trang Web

http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg

mạng xã hội generalimex.com.vn: Âm nhạc

Cơ quan công ty quản: Công ty media Viettel (Viettel Media) – bỏ ra nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

phụ trách nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa công ty The Light, Đường Tố Hữu, nam Từ Liêm, tp. Hà nội

chăm sóc khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
generalimex.com.vn.vn