Diễn bọn ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007 Lỗi Login failed for user chúng ta vào giúp Mình với

Thành viênNội dungitvntbu
*
2 bài xích

Bạn đang xem: Lỗi login failed for user sa

Mình sẽ đứa 1 site mà lại mình thiết kế lên host của BKNS nhưng sau khi đã thông số kỹ thuật đúng thì nó báo lỗi " Login failed for user ******" http://hainhat.net/trangchu.aspx các bạn vào là đã thấy lỗi ấy.Mình đoán là vì mình không đúng password của user database dẫu vậy ko nên sai password vì mình singin Remote SQL xuống thứ mình vẫn bằng pass đó và user đó.Sau một ngày dài config thì mình potay thực thụ gọi support thì chán.họ ko nhiệt tình.có vào làm 3-4 phút nhưng lại potay.ai vào góp mình mình hết sức cần.Thank Alls
aspnetLập trình ko biên giới572 bài bác
Bạn không biết thông số kỹ thuật SQL hệ thống 2005/2008 rồi. SQL gồm 2 mode1/ singin = tài khoản window2/ singin = tài khoản sql serverVới mỗi loại sẽ sở hữu các các loại connection string như sau 1/ Server=myServerName heInstanceName;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True;2/ Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword;Trusted_Connection=False;Hiện tại nhiều người đang dùng giao diện 2.Nhưng khi thiết lập SQL 2005/2008 bạn lại chỉ chọn mode Window Authentication chứ không chọn kiểu SQL vps Authentication. Nếu bạn chưa active nhân tài này lên các bạn sẽ bị lỗi sai đăng nhập.Để giải quyết bạn có tác dụng như sau :1/ In SQL server Management Studio Object Explorer, right-click the server, and then click Properties.2/ On the Security page, under hệ thống authentication, select the new hệ thống authentication mode, and then click OK.3/ In the SQL server Management Studio dialog box, click OK to acknowledge the requirement khổng lồ restart SQL Server.4/ In Object Explorer, right-click your server, & then click Restart. If SQL hệ thống Agent is running, it must also be restarted.---Coding for foodhttp://yenbai.generalimex.com.vn.vnhttp://tknd.vnhttp://generalimex.com.vnhttp://generalimex.com.vn.vnhttp://sonla.gov.vnhttp://evnhanoi.com.vnhttp://www.hup.edu.vn

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Tình Cảm Hay Nhất Tận Đáy Lòng, Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Nhất Về Tình Yêu

aspnetLập trình không biên giới572 bài
Có thể còn vị một vì sao khác đó là chúng ta dùng user (khác user sa) lấy ví dụ như user itvntbu
user này sẽ không mapping cùng với db SQL server nên hệ thống sẽ bị lỗi không đăng nhập được.Bạn vào properties của user kia rồi lựa chọn mapping và làm như hình bên dưới đây
*
Hình này miêu tả mapping trương mục khanh với db "bachkhoa_db", chăm chú chọn db rồi buộc phải tích vào db_owner---Coding for foodhttp://yenbai.generalimex.com.vn.vnhttp://tknd.vnhttp://generalimex.com.vnhttp://generalimex.com.vn.vnhttp://sonla.gov.vnhttp://evnhanoi.com.vnhttp://www.hup.edu.vn
*

công ty đề gần đây :

Cùng nhiều loại :


doanh nghiệp cổ phần technology và thương mại dịch vụ generalimex.com.vn, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm thống trị điểm, làm chủ sinh viên, http://generalimex.com.vn.vn, http://generalimex.com.vn.com.vn, ứng dụng ứng dụng, thương mại & dịch vụ công trực tuyến, thi công website, thiet ke web, xây đắp web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện năng lượng điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng hàng, CRM, dịch vụ thương mại công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,