Trình chuẩn y Internet Explorer của khách hàng đã lỗi thời. Các bạn phải thiết lập trình chuyên chú khác hoặc trình thông qua Internet Explorer bắt đầu hơn.

Trang web vận động tốt duy nhất trên trình săn sóc Google Chrome.

Nếu trên đồ vật tính chưa tồn tại Google Chrome, bạn thực hiện quá trình sau để setup Google Chrome:

B1. Các bạn Click vào đây đến trang Google Chrome

B2. Chọn cài xuống Chrome, một bảng đã xuất hiện, các bạn chọn đồng ý và thiết lập đặt.

 


thông tin về việc tạm ngưng tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm học tập 2021 - 2022
*
Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần trang bị XXVI năm 2021
*
phối kết hợp phương án dừng và đỗ xe vào kỳ thi Olympic 30 tháng tư
*
Văn phiên bản thực hiện phòng chống dịch trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần sản phẩm XXVI năm 2021
*
*
*
*
Về câu hỏi đăng ký tham gia và nội dung, cấu tạo đề thi kỳ thi Olympic 30.4 lần đồ vật XXVI
*
Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần vật dụng XXVI năm 2021
*
thông tin v/v tổ chức triển khai kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần lắp thêm XXVI năm 2021