Bảng khung tỷ giá của đất nền thành phố thủ đô hà nội áp dụng từ thời điểm năm 2015 cho 2019 được ban hành kèm theo ra quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 mon 12 năm 2014 như sau:

Y BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH HÀ NỘI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 96/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

*

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng thiết yếu phủ;- Đ/c túng bấn thư Thành ủy;- Bộ: TN&MT; TC; XD; bốn pháp;- Viện KSND TC; tandtc NDTC;- sở tại Thành ủy;- trực thuộc HĐND Thành phố;- Đoàn đại biểu qh TP Hà Nội;- quản trị UBND Thành phố;- các PCT ủy ban nhân dân Thành phố;- Website thiết yếu phủ;- Cục bình chọn VBQPPL-Bộ TP;- VPUBTP: CVP. PCVP; tổ chuyên viên; KT, Nth;- Trung tâm tin học cùng công báo;- Lưu, VT(3b), KT(150b).

Bạn đang xem: Khung giá đất hà nội 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHVũ Hồng Khanh

Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi áp dụng1. Giá những loại đất biện pháp tại quyết định này được áp dụng làm căn cứ trong số trường đúng theo sau:a) Tính tiền thực hiện đất khi công ty nước công nhận quyền sử dụng đất ngơi nghỉ của hộ gia đình, cá nhân đối cùng với phần diện tích s trong hạn mức; được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang khu đất ở so với phần diện tích trong giới hạn mức giao đất ở mang đến hộ gia đình, cá nhân;b) Tính thuế áp dụng đất;c) Tính phí và lệ giá thành trong quản lý, sử dụng đất;d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành đất đai;đ) Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi tạo thiệt hại trong làm chủ và áp dụng đất đai;e) Tính giá trị quyền thực hiện đất nhằm trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước so với trường hợp khu đất trả lại là đất Nhà nước giao đất bao gồm thu tiền áp dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền áp dụng đất, khu đất thuê trả chi phí thuê khu đất một lần cho cả thời gian thuê;2. Giá những loại đất điều khoản tại đưa ra quyết định này được áp dụng làm cơ sở khẳng định giá đất trong những trường đúng theo sau:a) Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với trường đúng theo được đơn vị nước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất không thông qua hình thức đấu giá quyền thực hiện đất, phần diện tích vượt giới hạn ở mức công thừa nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê khu đất của thửa đất hoặc khu đất nền có cực hiếm (xác định theo giá bán trong bảng báo giá đất) bên dưới 30 tỷ đồng;b) Tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi đơn vị nước thu hồi đất.Điều 2. Nguyên tắc cụ thể khi định vị đất1. Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tới đường giao thông, mặt đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng tiện lợi cho sinh hoạt, sale và hỗ trợ dịch vụ, các vị trí được xác minh theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp cạnh bên trục con đường giao thông có tên trong bảng báo giá có năng lực sinh lợi và đk cơ sở hạ tầng tiện lợi hơn những vị trí tiếp theo, các vị trí 2, 3, 4 theo trang bị tự năng lực sinh lợi và đk cơ sở hạ tầng kém dễ dãi hơn.2. Bề ngoài khi khẳng định giá đất phi nông nghiệp.a) Trường phù hợp thửa khu đất của một nhà sử dụng tại vị trí 1 bao gồm trùng từ 2 mức ngân sách trở lên thì xác minh giá theo vị trí có mức chi phí cao nhất.b) những vị trí trong mỗi đường, phố được xác minh như sau:- vị trí 1: áp dụng đối với thửa khu đất của một chủ sử dụng có tối thiểu một mặt giáp ranh đường, phố được qui định trong các báo giá kèm theo ra quyết định này;- vị trí 2: áp dụng so với thửa khu đất của một chủ áp dụng có tối thiểu một mặt giáp ranh ngõ, ngách, hẻm (sau trên đây gọi bình thường là ngõ) xuất hiện cắt ngõ bé dại nhất (tính từ bỏ đường, phố tới địa điểm thửa đất) tự 3,5 m trở lên.- vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất của một chủ áp dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ bé dại nhất (tính trường đoản cú đường, phố tới địa chỉ thửa đất) từ 2 m mang đến dưới 3,5 m.- vị trí 4: áp dụng so với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp ranh ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ tuổi nhất (tính tự đường, phố tới địa điểm thửa đất) dưới 2 m.c) Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng tại những vị trí 2, địa chỉ 3, địa chỉ 4 bao gồm ngõ nối thông với rất nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo địa chỉ của đường, phố sát nhất. Ví như thửa đất có khoảng cách đến những đường, phố đều nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.d) Đối với các thửa khu đất của chủ sử dụng đất tại vị trí 2, vị trí 3, địa điểm 4 của Bảng số 5, 6 với vị trí 2, địa điểm 3 của Bảng số 7, 8 thuộc các khu cư dân cũ, không phía trong khu đô thị mới, khu vực đấu giá, quần thể tái định cư, không phía trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, cách hè đường, phố (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá như sau:- giải pháp hè đường, phố từ bỏ 200 m mang lại 300 m: giảm 5% so với giá đất nền quy định;- giải pháp hè đường, phố bên trên 300 m cho 400 m: giảm 10% so với giá đất quy định;- biện pháp hè đường, phố trên 400 m cho 500 m: giảm 15% so với tỷ giá của đất nền quy định;- giải pháp hè đường, phố bên trên 500 m đến 1000 m: giảm 20% so với giá đất nền quy định;- biện pháp hè đường, phố trên 1000 m: áp dụng bảng giá đất khu cư dân nông thôn luật tại Bảng số 9.đ) Đối với thửa đất của một chủ thực hiện có chiều sâu tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng báo giá hoặc ngõ được chia những lớp để tính giá chỉ như sau:- Lớp 1: tính tự chỉ giới hè đường, phố mang tên trong bảng báo giá hoặc ngõ cho 100 m, tính bằng 100% mức ngân sách quy định;- Lớp 2: tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng báo giá hoặc ngõ từ trên 100 m mang đến 200 m, bớt 10% so với giá đất nền của lớp 1;- Lớp 3: tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng báo giá hoặc ngõ từ bên trên 200 m mang đến 300 m bớt 20% so với giá đất của lớp 1;- Lớp 4: tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phố có tên trong báo giá hoặc ngõ từ bên trên 300 m bớt 30% so với giá đất nền của lớp 1.Không vận dụng quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 điều này trong ngôi trường hợp nhà nước tịch thu đất thực hiện vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, tiện ích công cộng theo hình thức tại Điều 61, Điều 62 của luật pháp Đất đai năm 2013; vào trường vừa lòng này, trên Bảng số 5, Bảng số 6 (trừ thị trấn Tây Đằng, ba Vì) thì tỷ giá của đất nền vị trí 4 được xác minh theo giá đất vị trí 3.e) Trường thích hợp thửa đất của một chủ sử dụng đất gồm hình thể đặc thù (hình L, hình ┴) thì phần diện tích tiếp giáp ranh đường, phố mang tên trong báo giá hoặc ngõ tính từ khía cạnh tiền cho đến khi xong chiều sâu của thửa đất được áp dụng giá theo đúng vị trí, mục đích quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Chương II của dụng cụ này: Phần diện tích s còn lại khẳng định như sau:- giả dụ thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố mang tên trong bảng báo giá hoặc ngõ ≥ 3,5m thì phần diện tích s còn lại áp dụng hệ số K = 0,9 của tỷ giá của đất nền theo quy định.- nếu thửa đất xuất hiện tiếp giáp ranh đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích cỡ từ 2m cho dưới 3,5m thì phần diện tích còn lại vận dụng hệ số K = 0,8 của tỷ giá của đất nền theo quy định.- ví như thửa đất có mặt tiếp ngay cạnh đường, phố mang tên trong bảng giá hoặc ngõ form size Sau khi xác định, tỷ giá của đất nền trung bình của cả thửa đất không được rẻ hơn giá đất nền của địa điểm thấp hơn ngay cạnh với đường, phố, ngõ tiếp cạnh bên của thửa đất.g) trường hợp các thửa khu đất thuộc địa giới hành chính những xã nước ngoài thành, nằm xen kẽ với những thửa khu đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành thiết yếu thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành; hoặc trên thuộc một đoạn đường giao thông bên đây là địa giới hành thiết yếu xã, bên đó là địa giới hành thiết yếu thị trấn, vùng giáp với quận nội thành thì xác định giá theo địa chỉ có mức giá thành cao nhất; bề ngoài phân loại vị trí, xác minh giá đất các trường thích hợp này vâng lệnh các biện pháp tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g trên đây với Điều 5 Chương II của lao lý này.h) ngôi trường hợp những thửa đất ở khu vực ngã ba, vấp ngã tư cắt chéo giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp ranh hai đường, phố mang tên trong bảng giá thì được tính hệ số bằng 1,20 tỷ giá của đất nền của đường, phố có giá đất cao nhất; trường vừa lòng thửa đất ở trong phần giao giảm giữa một đường, phố có tên trong bảng báo giá với một đường, phố có mặt cắt con đường từ 3,50m trở lên (vị trí 2) thì được tính hệ số bằng 1,10 giá đất nền của đường, phố mang tên trong bảng giá, phụ lục bảng giá. Nhưng mức giá thành sau lúc điều chỉnh không thực sự mức vượt size giá tối đa theo khung giá đất nền của chính phủ nước nhà quy định.i) giá đất nền tại những tuyến đường, phố mới mở chưa xuất hiện tên trong hiện tượng này được khẳng định theo những nguyên tắc trên Khoản 1, 2 Điều này và khớp ứng với mức giá đất của đường, phố tương đương có tên trong khu vực vực.3. Chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ nêu trên khoản 1, 2 Điều này được áp dụng như sau:a) Đối với những trường hòa hợp được bên nước giao, dịch vụ cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới quy hoạch đường, phố được duyệt;b) những trường đúng theo còn lại, chỉ giới hè đường, phố mang tên trong bảng báo giá hoặc ngõ tính theo chỉ giới hè đường, phố hiện nay trạng.Chương IIGIÁ CÁC LOẠI ĐẤTĐiều 3. Giá đất nền nông nghiệp1. Giá chỉ đất nntt trồng lúa với đất trồng cây thường niên khác, khu đất trồng cây thọ năm, khu đất nuôi trồng thủy sản, khu đất rừng sản xuất, rừng chống hộ, rừng đặc dụng tại các xã thuộc các huyện được xác minh căn cứ mục tiêu sử dụng khi giao, thuê mướn và được phân theo khu vực vực, theo vùng (vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi) pháp luật tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Phụ lục phân nhiều loại xã.2. Tỷ giá của đất nền vườn, ao trong thuộc thửa khu đất có nhà ở nhưng ko được khẳng định là đất ở; đất nông nghiệp trồng trọt trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đang được khẳng định ranh giới theo quy hướng được cơ sở Nhà nước gồm thẩm quyền xét duyệt (trường hợp chưa xuất hiện quy hoạch được xét coi sóc thì xác định theo ranh con giới của thửa đất có nhà tại ngoài thuộc khu dân cư) được xác định giá cao hơn, dẫu vậy không vượt quá 50% giá đất nông nghiệp tương xứng quy định trên Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 với Phụ lục phân một số loại xã.3. Giá chỉ đất nntt khác (gồm khu đất tại những xã ngoại thành sử dụng để phát hành nhà kính và các loại công ty khác phục vụ mục đích trồng trọt tất cả các bề ngoài trồng trọt không trực tiếp trên đất; desgin chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia gắng và những loại động vật hoang dã khác được pháp luật cho phép; khu đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập, phân tích thí nghiệm; khu đất ươm tạo cây giống, nhỏ giống cùng đất trồng hoa cây cảnh) được xác định bằng giá đất nông nghiệp & trồng trọt trồng cây lâu năm của thuộc khu vực, cùng vùng dụng cụ tại Bảng 2 và Phụ lục phân một số loại xã.Điều 4. Tỷ giá của đất nền ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nntt tại đô thị1. Tại những quận, các phường của thị thôn Sơn Tây; những thị trấn thuộc các huyện, tỷ giá của đất nền được khẳng định theo Điều 2 của hình thức này, nấc giá cụ thể cho từng đường, phố với từng vị trí cơ chế tại Bảng 5 (đối với các quận, những phường thuộc thị buôn bản Sơn Tây); Bảng 6 (đối với các thị trấn thuộc những huyện).2. Tại những phường Viên Sơn, Trung Hưng, Trung đánh Trầm nằm trong thị buôn bản Sơn Tây, thị xã Chúc tô thuộc thị xã Chương Mỹ và thị xã Tây Đằng nằm trong huyện ba Vì, tỷ giá của đất nền được xác minh theo công cụ tại Điều 5 của khí cụ này.Điều 5. Giá đất nền ở, khu đất thương mại, thương mại & dịch vụ và khu đất sản xuất marketing phi nông nghiệp trồng trọt tại nông thôn (gồm quanh vùng giáp ranh đô thị, khu vực ven trục đường giao thông vận tải chính và những xã nông thôn)1. Giá đất nền ở, khu đất thương mại, thương mại & dịch vụ và đất sản xuất sale phi nntt thuộc những xã, thị xã giáp ranh các quận (có thông thường ranh giới hành chính với quận) được xác định cụ thể cho từng đường, phố hình thức tại Bảng 7 với Phụ lục phân loại những xã.2. Tỷ giá của đất nền ở, khu đất thương mại, thương mại & dịch vụ và đất sản xuất sale phi nông nghiệp tại quanh vùng ven trục đầu mối giao thông vận tải chính mang tên trong bảng báo giá thuộc các huyện; những phường Viên Sơn, phường Trung Hưng, phường Trung tô Trầm, thị xã Sơn Tây (quy định tại Bảng 8) và thị xã Tây Đằng, huyện bố Vì (quy định tại Bảng 6) được xác định cụ thể cho từng đường, phố.3. Thửa khu đất của một chủ áp dụng tại các vị trí 2, 3 chế độ tại Bảng 8 và thị xã Tây Đằng, huyện ba Vì hiện tượng tại Bảng 6 được xác định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 chế độ này.4. Thửa khu đất của một chủ áp dụng tại vị trí 4 hiện tượng tại Bảng số 7 được xác định ví dụ như sau:- vào phạm vi tính trường đoản cú chỉ giới hè đường, phố có tên trong báo giá đến 200 m được xác minh theo địa chỉ 4;- kế bên 200 m tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phố mang tên trong báo giá xác định vị theo quy định cụ thể tại Bảng 7.5. Thửa khu đất của chủ thực hiện tại địa điểm 4 phương pháp tại Bảng số 8; những phường Viên Sơn, phường Trung Hưng, phường Trung đánh Trầm, thị buôn bản Sơn Tây phương tiện tại Bảng 5 và thị xã Tây Đằng nằm trong huyện ba Vì luật tại Bảng 6 được xác định cụ thể như sau:- vào phạm vi tính trường đoản cú chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng báo giá đến 200 m được khẳng định theo địa chỉ 4;- xung quanh 200 m tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong báo giá xác định vị theo quy định ví dụ tại Bảng 9.6. Các trường đúng theo được bên nước giao đất, cho mướn đất tại các khu cư dân nông thôn để thực hiện dự án cung ứng kinh doanh, cụm công nghiệp, quần thể công nghiệp, khu thành phố mới, khu vực đấu giá, quần thể tái định cư thì địa thế căn cứ vào đường hiện trạng để vận dụng giá đất theo 4 địa điểm của đường, phố sát nhất có tên trong bảng báo giá và không được vận dụng giá đất ngoại trừ 200 m của Bảng 7, giá đất nền khu cư dân nông thôn dụng cụ tại Bảng số 9.

Xem thêm: Npc Kỳ Ngộ Du Phương Y Sư - Nhập Môn Kỳ Ngộ Và Nhập Môn Cốt Truyện

Điều 6. Giá đất tại các khu đô thị mới, khu vực đấu giá, khu tái định cư, khu technology cao (đã xây dựng đường giao thông)1. Trường phù hợp đường, phố trong khu thành phố mới, khu đấu giá, khu vực tái định cư, khu technology cao vẫn đặt tên cùng đã được xác định trong bảng báo giá thì xác minh giá theo đường phố đó; trường hòa hợp đường, phố trong khu city mới, quần thể đấu giá, quần thể tái định cư, khu technology cao chưa đặt thương hiệu hoặc đã được lấy tên nhưng không được xác định trong báo giá thì xác định theo phụ lục bảng giá đất các khu city mới, khu đấu giá, khu vực tái định cư, khu công nghệ cao ban hành kèm theo quyết định này.2. Trường phù hợp thửa đất không nằm trong ranh giới khu thành phố mới, khu đấu giá, quần thể tái định cư nhưng ở trong phần tiếp tiếp giáp hoặc có đường, ngõ nối thông gần hơn với đường, phố của khu đô thị mới, khu vực đấu giá, quần thể tái định cư thì được xác định theo tỷ giá của đất nền của đường, phố vào khu thành phố mới, quần thể đấu giá, quần thể tái định cư; trường phù hợp thửa khu đất đó nằm ở trong phần 2, 3, 4 thì khẳng định theo đường, phố trong khoanh vùng có mức chi phí tương đương bao gồm quy định vị đất những vị trí.Điều 7. Giá đất nền phi nông nghiệp trồng trọt khác1. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước; khu đất xây dựng dự án công trình sự nghiệp; đất áp dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất đại lý tôn giáo, tín ngưỡng, được xác minh bằng tỷ giá của đất nền ở gồm cùng vị trí, đường, phố, khu dân cư nông thôn.2. Giá đất phi nông nghiệp trồng trọt khác (gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao hễ trong cơ sở sản xuất; đất phát hành nhà bảo tàng, bên bảo tồn, bên trưng bè bạn tác phẩm nghệ thuật, cửa hàng sáng tác văn hóa nghệ thuật), được khẳng định bằng giá đất nền thương mại, dịch vụ thương mại có cùng vị trí, đường, phố, khu dân cư nông thôn.3. Giá đất sử dụng vào mục đích chỗ đông người (gồm đất giao thông; thủy lợi; đất gồm di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, vui chơi công cộng; đất dự án công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất kho bãi thải, cách xử lý chất thải với đất dự án công trình công cùng khác) và các loại đất phi nntt khác (gồm: đất kiến thiết nhà kho cùng nhà để đựng nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, sản phẩm móc, công cụ ship hàng sản xuất nông nghiệp và khu đất xây dựng dự án công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích marketing mà công trình đó không gắn sát với khu đất ở) được khẳng định bằng giá đất sản xuất sale phi nông nghiệp & trồng trọt có cùng vị trí, đường, phố, khu cư dân nông thôn.4. Tỷ giá của đất nền làm nghĩa trang, nghĩa địa: triển khai theo hình thức của pháp luật Đất đai 2013. Ủy ban nhân dân tp sẽ khẳng định giá đất rõ ràng cho từng ngôi trường hợp.5. Tỷ giá của đất nền sông, ngòi, kênh, rạch, suối với mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục tiêu nuôi trồng thủy sản được khẳng định bằng tỷ giá của đất nền nuôi trồng thủy sản của thuộc khu vực, thuộc vùng; áp dụng vào mục đích phi nông nghiệp trồng trọt hoặc thực hiện vào mục tiêu phi nông nghiệp trồng trọt kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản được khẳng định bằng giá đất phi nntt có cùng mục đích sử dụng, vị trí, đường, phố, một số loại xã.Điều 8. Giá đất chưa sử dụngĐất chưa áp dụng là khu đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính chi phí bồi thường so với người có hành vi vi bất hợp pháp luật đối với loại đất này thì địa thế căn cứ vào giá của một số loại đất tức khắc kề gồm mức giá tối đa (trường hợp tiếp giáp với hai loại đất khác biệt trở lên) để xác định giá đất. Khi khu đất chưa sử dụng được cơ quan tất cả thẩm quyền được cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào tỷ giá của đất nền cùng loại, cùng mục đích sử dụng được nguyên tắc tại bản quy định này để định mức ngân sách cụ thể.Chương IIITỔ CHỨC THỰC HIỆNĐiều 9. Tổ chức thực hiệnĐối với những khoanh vùng chưa được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo giải pháp này hoặc những trường hợp bắt đầu phát sinh vì chưng xây dựng đường, phố, khu thành phố mới, khu vực đấu giá, khu tái định cư, khu technology cao giao Sở tài nguyên và môi trường chủ trì cùng những sở, ngành cùng Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xóm lập phương án giá, report Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.Sở tài nguyên và môi trường có trọng trách định kỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn để gia công căn cứ lập phương án trình Ủy ban dân chúng Thành phố ban hành bảng tỷ giá của đất nền định kỳ 05 năm một lần và công bố vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ; hàng năm tổng vừa lòng tình hình, kiểm soát và điều chỉnh giá khu đất theo điều khoản trình Ủy ban nhân dân tp xin ý kiến Thường trực Hội đồng quần chúng. # Thành phố trước khi điều chỉnh báo giá đất.Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tất cả trách nhiệm chỉ huy các phòng Tài nguyên và môi trường theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời report Sở tài nguyên và môi trường để tổng hợp.Điều 10. Sửa đổi, ngã sungTrong quá trình tổ chức thực hiện nếu gây ra vướng mắc, Sở khoáng sản và môi trường xung quanh có nhiệm vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tp xem xét quyết định./.............Tải văn phiên bản về máy nhằm xem tương đối đầy đủ nội dung báo giá đất thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định