*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn bí quyết hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất marketing dở dang- thông tin tài khoản 154, hạch toán giá thành thuê ngoài, khấu hao TSCĐ, nguyên thứ liệu, khí cụ dụng cụ, nhân công, tiền lương, giá thành điện, nước, điện thoại... Theo Thông tư 133.

Bạn đang xem: Kết chuyển 154 sang 632

1. Tài khoản 154 - giá cả sản xuất, sale dở dang

a) tài khoản này dùng làm phản ánh tổng hợp giá thành sản xuất, khiếp doanh phục vụ cho việc tính ngân sách chi tiêu sản phẩm, dịch vụ thương mại ở công ty lớn hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên. Ở đông đảo doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, thông tin tài khoản 154 chỉ phản chiếu giá trị thực tiễn của sản phẩm, thương mại & dịch vụ dở dang vào đầu kỳ và cuối kỳ.

b) tài khoản 154 "Chi giá tiền sản xuất, sale dở dang" bội nghịch ánh chi phí sản xuất, marketing phát sinh vào kỳ; ngân sách sản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, dịch vụ xong xuôi trong kỳ; túi tiền sản xuất, sale dở dang đầu kỳ, thời điểm cuối kỳ của các vận động sản xuất, sale chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến chuyển ở các doanh nghiệp tiếp tế hoặc ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Tài khoản 154 cũng phản bội ánh ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc cung ứng dịch vụ của những doanh nghiệp yêu quý mại, nếu gồm tổ chức các loại hình chuyển động này.

c) giá thành sản xuất, sale hạch toán trên tài khoản 154 nên được cụ thể theo vị trí phát sinh túi tiền (phân xưởng, thành phần sản xuất, nhóm sản xuất, công trường,...); theo loại, đội sản phẩm, hoặc bỏ ra tiết, phần tử sản phẩm; theo từng mô hình dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

d) ngân sách chi tiêu sản xuất, sale phản ánh trên tài khoản 154 gồm những giá thành sau:

- giá cả nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

- ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp;

- chi tiêu sử dụng máy xây cất (đối với vận động xây lắp);

- ngân sách chi tiêu sản xuất chung.

đ) ngân sách chi tiêu nguyên liệu, trang bị liệu, ngân sách nhân công vượt trên mức bình thường và giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia thì không được tính vào quý giá hàng tồn kho mà nên tính vào giá bán vốn hàng phân phối của kỳ kế toán.

e) Cuối kỳ, phân bổ ngân sách chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định và chi tiêu sản xuất chung đổi khác vào ngân sách chi tiêu chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo chi phí thực tế phân phát sinh.

g) ko hạch toán vào tài khoản 154 những giá thành sau:

- ngân sách chi tiêu bán hàng;

- Chi phí cai quản doanh nghiệp;

- Chi giá tiền tài chính;

- Chi tổn phí khác;

- Chi phí tổn thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản;

- các khoản chi được trang trải bằng nguồn khác.

Sơ đồ dùng chữ T hạch toán tài khoản 154

*

2. Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 154

Bên Nợ:

Bên Có:

- Các giá cả nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi tiêu nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, giá thành sản xuất chung phát sinh vào kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm và ngân sách chi tiêu thực hiện dịch vụ;

- Các chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, túi tiền sử dụng vật dụng thi công, ngân sách chi tiêu sản xuất thông thường phát sinh trong kỳ tương quan đến chi tiêu sản phẩm xây lắp dự án công trình hoặc giá thành xây thêm theo giá bán khoán nội bộ;

- Kết chuyển giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang thời điểm cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

- chi phí sản xuất thực tiễn của thành phầm đã chế tạo ngừng nhập kho, chuyển đi bán, tiêu dùng nội bộ ngay hoặc sử dụng ngay vào vận động XDCB;

- giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp xong bàn giao từng phần, hoặc toàn thể tiêu thụ vào kỳ; hoặc bàn giao cho khách hàng nhận thầu chủ yếu xây gắn (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc ngân sách chi tiêu sản phẩm xây lắp chấm dứt chờ tiêu thụ;

- ngân sách thực tế của khối lượng dịch vụ đã kết thúc cung cung cấp cho khách hàng hàng;

- Trị giá bán phế liệu thu hồi, giá chỉ trị sản phẩm hỏng không sửa chữa thay thế được;

- Trị giá bán nguyên liệu, trang bị liệu, hàng hóa gia công hoàn thành nhập lại kho;

- phản bội ánh chi phí nguyên trang bị liệu, chi phí nhân công vượt trên mức thông thường không được xem vào trị giá hàng tồn kho mà đề xuất tính vào giá vốn hàng phân phối của kỳ kế toán. Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đối chọi đặt hàng, hoặc doanh nghiệp lớn có chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm dài nhưng mà hàng kỳ kế toán đang phản ánh giá cả sản xuất chung cố định và thắt chặt vào TK 154 cho đến khi sản phẩm ngừng mới khẳng định được chi phí sản xuất chung cố định không được xem vào trị giá bán hàng tồn kho thì buộc phải hạch toán vào giá vốn hàng phân phối (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang thời điểm đầu kỳ (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:Chi chi phí sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.

3.Cách hạch toán chi tiêu sản xuất marketing dở dang một trong những nghiệp vụ:

3.1 biện pháp hạch toántrong ngành Công nghiệp

3.1.1. Trường hợp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

a) khi xuất nguyên liệu, đồ vật liệu, khí cụ dụng cụ, sử dụng cho chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

có TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệu.

tất cả TK 153 biện pháp dụng cụ

- khi xuất công cụ, dụng cụ có mức giá trị lớn sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất marketing phải phân chia dần, ghi:

Nợ TK 242 - giá cả trả trước

tất cả TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Khi phân bổ giá trị vẻ ngoài dụng gắng vào ngân sách sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

bao gồm TK 242 - giá thành trả trước.

b) lúc mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay lập tức (không qua nhập kho) cho chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 331, 141, 111, 112,...

- lúc mua nguyên liệu, vật liệu (không qua nhập kho) sử dụng ngay cho vận động sản xuất thành phầm hoặc tiến hành dịch vụ ko thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo pp trực tiếp thì giá cài nguyên liệu, vật liệu bao gồm cả thuế GTGT.

c) khi số nguyên liệu, vật liệu xuất ra cho chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ vào cuối kỳ không thực hiện hết vào nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, thứ liệu

tất cả TK 154 - ngân sách sản xuất, marketing dở dang

d) tiền lương, tiền công và những khoản khác cần trả mang đến nhân công sản xuất, nhân viên làm chủ phân xưởng, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

gồm TK 334 - yêu cầu trả fan lao động.

đ) Tính, trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn lao động, kinh phí công đoàn (phần tính vào giá thành doanh nghiệp phải chịu) tính trên số chi phí lương, tiền công nên trả người công nhân sản xuất, nhân viên thống trị phân xưởng theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 154 - giá cả sản xuất, sale dở dang

có TK 338 - nên trả, nên nộp không giống (chi tiết TK cung cấp 2).

Xem thêm: Công Thức Và Cách Tính Điểm Thpt Quốc Gia 2020 Chính Xác Nhất

e) khi trích trước chi phí lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, marketing dở dang

có TK 335 - chi phí phải trả.

g) Trích khấu hao vật dụng móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất .... Thuộc các phân xưởng, bộ phận, tổ nhóm sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang

gồm TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

h) giá thành điện, nước, điện thoại cảm ứng thông minh ... Trực thuộc phân xưởng, cỗ phẩn sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331 ....

i) Trị giá chỉ nguyên liệu, vật tư xuất thuê ngoài gia công:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang

bao gồm TK 152 – Nguyên đồ dùng liệu.

k) Nhập kho quý hiếm nguyên đồ dùng liệu, giải pháp dụng cụ gia công chế trở nên xong, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên thiết bị liệu.

Nợ TK 153 – pháp luật dụng cụ.

bao gồm TK 154 - giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang.

l) Trị giá thành phầm hỏng không thay thế được, người tạo ra thiệt hại thành phầm hỏng nên bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 - đề xuất thu khác (1388)

Nợ TK 334 - yêu cầu trả tín đồ lao động

gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

m) giá cả nguyên đồ gia dụng liệu, nhân công trực tiếp thừa trên nấc bình thường, ngân sách chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ (không được tính vào cực hiếm giá hàng tồn kho) nên hạch toán vào giá vốn hàng phân phối của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn sản phẩm bán

tất cả TK 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang.

n) giá cả sản xuất thực tế thành phầm sản xuất dứt nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn sản phẩm bán

bao gồm TK 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang.

o) trường hợp thành phầm sản xuất ra được sử dụng chi tiêu và sử dụng nội cỗ ngay hoặc tiếp tục xuất cần sử dụng cho vận động XDCB ko qua nhập kho, ghi:

Nợ những TK 642, 241

bao gồm TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang.

p) trường hợp sau thời điểm đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận được khoản tách khấu dịch vụ thương mại hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng buôn bán (kể cả những khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính về thực chất làm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị mặt mua nên thanh toán) liên quan đến nguyên liệu đó, kế toán tài chính ghi giảm giá thành sản xuất marketing dở dang đối với phần ưu đãi thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán tốt hưởng tương xứng với số NVL sẽ xuất dùng để sản xuất thành phầm dở dang:

Nợ các TK 111, 112, 331,....

Có TK 154 - ngân sách sản xuất sale dở dang (phần ưu đãi thương mại, ưu đãi giảm giá hàng bán tốt hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng làm sản xuất sản phẩm dở dang)

gồm TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

q) Kế toán thành phầm sản xuất thử:

- Các giá thành sản xuất sản phẩm thử được tập hòa hợp trên TK 154 như đối với các thành phầm khác. Khi tịch thu (bán, thanh lý) thành phầm sản xuất thử, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

gồm TK 154 - giá cả sản xuất marketing dở dang

tất cả TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (nếu có).

- Kết gửi phần chênh lệch giữa túi tiền sản xuất thử với số thu hồi từ việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử:

+ Nếu túi tiền sản xuất thử cao hơn nữa số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi đội giá trị tài sản chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

có TK 154 - giá cả sản xuất sale dở dang.

+ Nếu giá cả sản xuất thử nhỏ dại hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị tài sản chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất marketing dở dang

gồm TK 241 - XDCB dở dang.

r) trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển nhượng bàn giao thẳng cho những người mua sản phẩm (sản phẩm điện, nước...), ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vốn mặt hàng bán

tất cả TK 154 - giá cả sản xuất, marketing dở dang.

3.1.2. Trường đúng theo hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

a) cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào công dụng kiểm kê thực tế, xác định trị giá bán thực tế túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang và tiến hành việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, sale dở dang

tất cả TK 631 - ngân sách chi tiêu sản xuất.

b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi tiêu thực tế sản xuất, marketing dở dang, ghi:

Bài viết liên quan