*

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: quan niệm phân số • Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân chia hai phân số • lếu số • lếu láo số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • luyện tập trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• định nghĩa số thập phân • định nghĩa số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều bằng nhau • đối chiếu hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết các số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - những phép tính với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích hình tam giác • luyện tập trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • rèn luyện trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn • rèn luyện trang 100 • luyện tập chung trang 100 • reviews biểu đồ gia dụng hình quạt • rèn luyện về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích s (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • reviews hình trụ. Ra mắt hình cầu • luyện tập chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


Xem thêm: ' Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Bản Điện Ảnh Khi Nào Chiếu

• Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn • cùng số đo thời gian • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • chia số đo thời gian cho một vài • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137
• gia tốc • luyện tập trang 139 • Quãng con đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • rèn luyện trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép chia • luyện tập trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số trong những hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một trong những hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một trong những dạng toán vẫn học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu thiết bị • rèn luyện chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập