Excel mang đến generalimex.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Tóm tắt: Đây là hướng dẫn đầu tiên trong chuỗi hướng dẫn được thiết kế sẽ giúp đỡ bạn làm cho quen và dễ chịu khi dùng Excel cùng tính năng trộn với phân tích dữ liệu tích phù hợp sẵn của Excel. Phần nhiều hướng dẫn này xây cất và hoàn thành xong sổ thao tác làm việc Excel từ đầu, xây dựng mô hình dữ liệu, tiếp nối tạo các report tương tác tuyệt vời bằng nguồn View. Các hướng dẫn được thiết kế để mang đến thấy tính năng nhiệm vụ Thông minh generalimex.com.vn và những khả năng vào Excel, PivotTables, power nguồn Pivot và nguồn View.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học excel cơ bản


Lưu ý: Bài viết này biểu thị các mô hình dữ liệu trong Excel 2013. Tuy nhiên, phương pháp tạo quy mô dữ liệu và những tính năng power nguồn Pivot giống như được ra mắt trong Excel 2013 cũng khá được áp dụng mang lại Excel 2016.


Các gợi ý này sẽ giúp bạn khám phá cách nhập và khám phá dữ liệu trong Excel, gây ra và hoàn thiện mô hình dữ liệu bằng power nguồn Pivot và tạo ra các báo cáo tương tác với nguồn View mà bạn có thể phát hành, đảm bảo và phân chia sẻ.

Các chỉ dẫn trong chuỗi chỉ dẫn này như sau:

Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo mô hình Dữ liệu

Trong trả lời này, chúng ta sẽ bước đầu với sổ làm việc Excel trống.

Các phần trong bài bác hướng dẫn này như sau:

Ở cuối lí giải này là 1 trong những bài kiểm tra bạn có thể làm nhằm kiểm tra kỹ năng và kiến thức đã học.

Chuỗi trả lời này sử dụng tài liệu mô tả Huy chương nạm vận hội Olympic, tổ quốc đăng cai và những sự kiện thể thao thay vận hội Olympic không giống nhau. Chúng tôi khuyên bạn đề xuất đọc qua từng lí giải theo thứ tự. Ngoại trừ ra, những hướng dẫn dùng Excel 2013 với power nguồn Pivot được bật. Để biết thêm thông tin về Excel 2013, hãy bấm vào đây. Để xem lý giải về câu hỏi bật nguồn Pivot, hãy bấm vào đây.

Nhập dữ liệu từ cửa hàng dữ liệu

Chúng ta sẽ ban đầu hướng dẫn này với cùng 1 sổ làm việc trống. Phương châm trong phần này là liên kết với nguồn dữ liệu ngoài và nhập tài liệu vào Excel để phân tích thêm.

Hãy bước đầu bằng cách tải xuống một trong những dữ liệu từ bỏ Internet. Dữ liệu mô tả Huy chương cố kỉnh vận hội và trên đây là cơ sở dữ liệu generalimex.com.vn Access.

Trong Excel 2013, hãy mở một sổ làm việc trống.

Bấm DỮ LIỆU > Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Access. Ribbon điều chỉnh tự động dựa trên độ rộng của sổ làm việc của bạn, vị vậy các lệnh bên trên ribbon có thể hơi không giống so cùng với các màn hình sau đây. Màn hình thứ nhất hiện ribbon khi sổ làm việc rộng, hình ảnh thứ hai hiện sổ làm việc sẽ được chuyển đổi kích khuôn khổ để chỉ lấy một trong những phần của màn hình.

*
*
 

Chọn tệp OlympicMedals.accdb mà bạn đã tải xuống rồi bấm Mở. Cửa sổ Chọn Bảng dưới đây xuất hiện, hiển thị các bảng trong cơ sở dữ liệu. Bảng trong đại lý dữ liệu tương tự như như trang tính hoặc bảng vào Excel. Đánh dấu kiểm vào hộp Bật tính năng chọn nhiều bảng rồi chọn tất cả bảng. Sau đó bấm OK.

*

Cửa sổ Nhập dữ liệu xuất hiện.


Lưu ý: Lưu ý rằng hộp kiểm sinh hoạt cuối cửa sổ cho phép bạn Thêm tài liệu vào mô hình Dữ liệu, như trong screen sau đây. Quy mô Dữ liệu được tạo tự động khi bạn nhập hoặc thao tác với đồng thời nhị hoặc các bảng. Mô hình Dữ liệu tích hợp những bảng, chất nhận được phân tích chuyên sâu bằng PivotTables, power Pivot và power View. Khi bạn nhập bảng từ cửa hàng dữ liệu, các mối dục tình cơ sở dữ liệu hiện tất cả giữa các bảng đó được dùng để tạo mô hình Dữ liệu trong Excel. Tế bào hình tài liệu hầu như vào suốt trong Excel tuy nhiên bạn có thể xem và sửa đổi tế bào hình này trực tiếp bằng cách dùng bổ trợ power nguồn Pivot. Quy mô Dữ liệu sẽ được trao đổi chi huyết hơn tại vị trí sau của trả lời này.


Chọn tùy chọn báo cáo PivotTable, từ đó nhập những bảng vào Excel và chuẩn bị PivotTable để phân tích các bảng đang nhập, rồi bấm OK.

*

Một khi dữ liệu được nhập, PivotTable sẽ được tạo bởi các bảng nhập đó.

*

Với tài liệu đã nhập vào Excel và mô hình Dữ liệu đã tạo từ động, các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị để tìm hiểu dữ liệu.

Khám phá dữ liệu bằng cách dùng PivotTable

Dễ dàng tìm hiểu dữ liệu đã nhập bằng PivotTable. Vào PivotTable, bạn kéo trường (tương từ bỏ như cột vào Excel) tự bảng (như bảng bạn vừa nhập từ cơ sở tài liệu Access) vào các vùng khác biệt của PivotTable để điều chỉnh cách trình diễn dữ liệu của bạn. PivotTable có bốn vùng: BỘ LỌC, CỘT, HÀNG và GIÁ TRỊ.

*

Có thể phải nghiên cứu một chút để xác minh vùng đề xuất kéo trường vào. Chúng ta cũng có thể kéo các hoặc không nhiều trường tự bảng tùy ý cho đến khi PivotTable trình diễn dữ liệu theo cách mà bạn muốn. Tự do khám phá bằng cách kéo trường vào những vùng khác biệt của PivotTable, tài liệu cơ sở không bị ảnh hưởng khi bạn thu xếp trường vào PivotTable.

Hãy cùng tìm hiểu dữ liệu Huy chương nạm vận hội vào PivotTable, bước đầu với những người đạt Huy chương cố vận hội theo môn, các loại huy chương và quốc gia hoặc quanh vùng của vận chuyển viên.

Trong Trường PivotTable, bung rộng bảng Huy chương bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh. Tìm trường NOC_CountryRegion trong bảng Huy chương được bung rộng và kéo nó vào vùng CỘT. NOC là từ viết tắt của Ủy ban Olympic Quốc gia (National Olympic Committees), phía trên là đơn vị chức năng tổ chức của quốc gia hoặc quần thể vực.

Tiếp theo, từ bảng Môn, kéo Môn vào vùng HÀNG.

Hãy lọc Môn nhằm hiển thị chỉ năm môn thể thao: phun cung, Lặn, Đấu kiếm, Trượt băng với Trượt băng Tốc độ. Bạn có thể làm điều này từ bên phía trong vùng Trường PivotTable hoặc từ bộ lọc Nhãn Hàng vào chính PivotTable.

Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable để bảo vệ PivotTable Excel được chọn. Vào danh sách Trường PivotTable, địa điểm bảng Môn được bung rộng, di loài chuột qua trường Môn và một mũi thương hiệu thả xuống lộ diện ở bên phải của trường này. Bấm vào thực đơn thả xuống rồi bấm (Chọn Tất cả)để loại bỏ tất cả các lựa chọn, sau đó cuộn xuống cùng chọn phun cung, Lặn, Đấu kiếm, Trượt băng cùng Trượt băng Tốc độ. Bấm OK.

Một biện pháp khác là trong phần Nhãn Hàng của PivotTable, bấm vào menu thả xuống cạnh Nhãn Hàng vào PivotTable, bấm(Chọn Tất cả) để loại bỏ tất cả những lựa chọn, sau đó cuộn xuống cùng chọn bắn cung, Lặn, Đấu kiếm, Trượt băng và Trượt băng Tốc độ. Bấm OK.

Trong Trường PivotTable, từ bảng Huy chương, kéo Huy chương vào vùng GIÁ TRỊ. Vị Giá trị phải là số, Excel tự động cụ đổi Huy chương thành Số đếm Huy chương.

Từ bảng Huy chương, chọn lại Huy chương và kéo nó vào vùng BỘ LỌC.

Hãy lọc PivotTable nhằm hiển thị chỉ những quốc gia hoặc khoanh vùng nào có tổng số hơn 90 huy chương. Đây là giải pháp thực hiện.

Trong PivotTable, bấm vào menu thả xuống ở bên phải của Nhãn Cột.

Chọn Bộ lọc Giá trị và chọn Lớn Hơn….

90 vào trường cuối cùng (ở bên phải). Bấm OK.

*

PivotTable của người tiêu dùng giờ đang trông hệt như màn hình sau đây.

*

Không cần mất không ít công sức, bạn đã có PivotTable cơ bản bao gồm các trường từ tía bảng khác nhau. Điều làm đến tác vụ này đối chọi giản đến vậy là vì mối quan tiền hệ giữa các bảng đã tồn tại từ trước. Vì mối quan liêu hệ giữa các bảng đã tồn tại vào cơ sở dữ liệu nguồn và vì bạn đã nhập tất cả các bảng trong một thao tác duy nhất, Excel có thể tạo lại các mối quan lại hệ đó trong tế bào hình Dữ liệu.

Nhưng nếu dữ liệu của bạn xuất phát từ các nguồn khác nhau hoặc được nhập sau đó thì sao? Thông thường, bạn có thể tạo các mối quan liêu hệ với dữ liệu mới dựa bên trên các cột khớp. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ nhập thêm các bảng khác và tìm hiểu cách tạo các mối quan lại hệ mới.

Nhập dữ liệu từ bảng tính

Bây tiếng hãy nhập dữ liệu từ một nguồn khác, lần này là xuất phát từ 1 sổ làm việc hiện nay có, kế tiếp xác định mối quan hệ giữa dữ liệu hiện bao gồm của bọn họ và dữ liệu mới. Các mối quan tiền hệ được cho phép bạn so sánh tập hợp tài liệu trong Excel và tạo các trực quan hóa thú vị cùng hình hình ảnh chân thực từ tài liệu bạn nhập.

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một trang tính trống, kế tiếp nhập tài liệu từ sổ làm việc Excel.

Chèn trang tính Excel mới và đặt thương hiệu là Thể thao.

Duyệt cho thư mục chứa các tệp tài liệu mẫu đã tải xuống cùng mở OlympicSports.xlsx.

Chọn và sao chép dữ liệu trong Sheet1. Nếu bạn lựa chọn một ô có dữ liệu, chẳng hạn như ô A1, bạn cũng có thể nhấn Ctrl + A nhằm chọn tất cả các dữ liệu liền kề. Đóng sổ thao tác làm việc OlympicSports.xlsx.

Trên trang tính Thể thao, đặt con trỏ vào ô A1 với dán dữ liệu.

Với tài liệu vẫn đang rất được đánh dấu, thừa nhận Ctrl + T nhằm định dạng dữ liệu ở dạng bảng. Chúng ta cũng có thể định dạng dữ liệu ở dạng bảng từ bỏ ribbon bằng phương pháp chọn TRANG CHỦ > Định dạng ở dạng Bảng. Vày dữ liệu có đầu đề, hãy chọn Bảng của tôi có đầu đề vào cửa sổ Tạo Bảng hiện ra, như minh họa ở đây.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của An Có Nghĩa Là Gì ? Có Ý Nghĩa Gì

*
Định dạng tài liệu dưới dạng bảng có rất nhiều lợi thế. Chúng ta cũng có thể gán tên cho bảng, điều này giúp xác định bảng dễ dàng. Chúng ta cũng có thể thiết lập quan hệ giữa những bảng, chất nhận được khám phá và phân tích trong PivotTables, power nguồn Pivot và power nguồn View.

Đặt tên mang đến bảng. Vào CÔNG CỤ BẢNG > THIẾT KẾ > Thuộc tính, hãy định vị trường Tên Bảng và gõ Thể thao. Sổ làm việc trông y như màn hình sau đây.

*

Lưu sổ có tác dụng việc.

Nhập dữ liệu bằng cách sao chép và dán

Bây giờ họ đã nhập tài liệu từ sổ làm việc Excel, hãy nhập tài liệu từ bảng chúng ta tìm thấy trên website hoặc bất kỳ nguồn nào khác nhưng từ đó bạn cũng có thể sao chép với dán vào Excel. Trong công việc sau, chúng ta thêm các thành phố đăng cai núm vận hội xuất phát từ 1 bảng.

Chèn trang tính Excel mới và đặt tên là Nước nhà nhà.

Chọn và sao chép bảng sau đây, bao hàm cả đầu đề bảng.

Thành phố

NOC_CountryRegion

Mã Alpha-2

Phiên bản

Mùa

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Mùa hè

Sydney

AUS

AS

2000

Mùa hè

Innsbruck

AUT

AT

1964

Mùa đông

Innsbruck

AUT

AT

1976

Mùa đông

Antwerp

BEL

BE

1920

Mùa hè

Antwerp

BEL

BE

1920

Mùa đông

Montreal

CAN

CA

1976

Mùa hè

Lake Placid

CAN

CA

1980

Mùa đông

Calgary

CAN

CA

1988

Mùa đông

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Mùa đông

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Mùa đông

Bắc Kinh

CHN

CH

2008

Mùa hè

Berlin

GER

GM

1936

Mùa hè

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Mùa đông

Barcelona

ESP

SP

1992

Mùa hè

Helsinki

FIN

FI

1952

Mùa hè

Paris

FRA

FR

1900

Mùa hè

Paris

FRA

FR

1924

Mùa hè

Chamonix

FRA

FR

1924

Mùa đông

Grenoble

FRA

FR

1968

Mùa đông

Albertville

FRA

FR

1992

Mùa đông

London

GBR

Vương quốc Anh

1908

Mùa hè

London

GBR

Vương quốc Anh

1908

Mùa đông

London

GBR

Vương quốc Anh

1948

Mùa hè

Munich

GER

DE

1972

Mùa hè

Athens

GRC

GR

2004

Mùa hè

Cortina d"Ampezzo

ITA

IT

1956

Mùa đông

Rome

ITA

IT

1960

Mùa hè

Turin

ITA

IT

2006

Mùa đông

Tokyo

JPN

JA

1964

Mùa hè

Sapporo

JPN

JA

1972

Mùa đông

Nagano

JPN

JA

1998

Mùa đông

Seoul

KOR

KS

1988

Mùa hè

Mexico

MEX

MX

1968

Mùa hè

Amsterdam

NED

NL

1928

Mùa hè

Oslo

NOR

NO

1952

Mùa đông

Lillehammer

NOR

NO

1994

Mùa đông

Stockholm

SWE

SW

1912

Mùa hè

St Louis

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1904

Mùa hè

Los Angeles

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1932

Mùa hè

Lake Placid

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1932

Mùa đông

Squaw Valley

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1960

Mùa đông

Moscow

URS

RU

1980

Mùa hè

Los Angeles

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1984

Mùa hè

Atlanta

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1996

Mùa hè

Salt Lake City

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

2002

Mùa đông

Sarajevo

YUG

YU

1984

Mùa đông

Trong Excel, đặt con trỏ vào ô A1 của trang tính Nước chủ nhà và dán dữ liệu.

Định dạng dữ liệu ở dạng bảng. Như đã mô tả trong gợi ý này, bạn nhấn Ctrl + T để định dạng dữ liệu ở dạng bảng hoặc từ TRANG CHỦ > Định dạng ở dạng Bảng. Vày dữ liệu có đầu đề, chọn Bảng của tôi có đầu đề trong cửa sổ Tạo Bảng hiện ra.

Đặt tên mang lại bảng. Vào CÔNG CỤ BẢNG > THIẾT KẾ > Thuộc tính xác định trường Tên Bảng và nhập Nước nhà nhà.

Chọn cột Phiên bản và từ tab TRANG CHỦ, định dạng ở dạng Số với 0 chữ số thập phân.

Lưu sổ có tác dụng việc. Sổ có tác dụng việc của người sử dụng giờ đã trông y như màn hình sau đây.

*

Bây giờ bạn có sổ làm việc Excel với những bảng, chúng ta có thể tạo mối quan hệ giữa chúng. Tạo mối quan hệ giữa các bảng cho phép bạn trộn dữ liệu từ nhị bảng.

Tạo quan hệ giữa dữ liệu đã nhập

Bạn rất có thể ngay lập tức bắt đầu dùng trường trong PivotTable của mình từ bảng đã nhập. Ví như Excel không thể xác minh cách phối hợp một trường vào PivotTable thì một quan hệ phải được cấu hình thiết lập với mô hình Dữ liệu hiện tại có. Trong công việc sau, các bạn sẽ học giải pháp tạo quan hệ giữa tài liệu bạn đã nhập từ các nguồn không giống nhau.

Trên Sheet1, ở đầuTrường PivotTable, bấmTất cả giúp thấy danh sách vừa đủ các bảng gồm sẵn, như trong screen sau đây.

*

Di chuyển qua danh sách để xem những bảng new mà các bạn vừa thêm.

Bung rộng Thể thao và bấm Thể thao để thêm nó vào PivotTable. để ý rằng Excel vẫn nhắc chúng ta tạo mọt quan hệ, như trong màn hình sau đây.

*
 

Thông báo này xuất hiện do bạn đã dùng trường xuất phát điểm từ một bảng không phải là một trong những phần của quy mô Dữ liệu cơ sở. Một phương pháp để thêm bảng vào mô hình Dữ liệu là tạo quan hệ với một bảng đã có trong quy mô Dữ liệu. Để sản xuất mối quan lại hệ, một trong số bảng phải có một cột có giá trị duy nhất, không lặp. Trong dữ liệu mẫu, bảng Môn được nhập từ cơ sở dữ liệu chứa trường có mã thể thao, được gọi là SportID. Các mã thể thao này cùng có mặt như một trường trong dữ liệu Excel mà họ đã nhập. Hãy chế tạo mối quan tiền hệ.

Bấm TẠO... trong vùng Trường PivotTable được tô sáng sủa để mở hộp thoại Tạo côn trùng quan hệ, như vào màn hình sau đây.

*

Trong Bảng, chọn Môn từ danh sách thả xuống.

Trong Cột (Ngoại), chọn SportID.

Trong Bảng Liên quan, chọn Thể thao.

Trong Cột tương quan (Chính), chọn SportID.

Bấm OK.

PivotTable nỗ lực đổi để phản ánh quan hệ mới. Tuy nhiên, PivotTable chú ý chưa đúng lắm, do thứ tự của các trường vào vùng HÀNG chưa đúng. Môn là thể loại bé của một môn thể thao nhất định, tuy vậy do chúng ta sắp xếp Môn trên thể dục trong vùng HÀNG vì thế nó không được tổ chức đúng. Màn hình hiển thị sau đây cho biết thêm thứ tự không hề muốn này.

*

Trong vùng HÀNG, chuyển Thể thao lên trên mặt Môn. Trông đã khá hơn nhiều rồi và PivotTable hiển thị tài liệu theo ý muốn của bạn, như minh họa trong màn hình sau đây.

*

Ở hậu trường, Excel đang xây dựng tế bào hình Dữ liệu có thể dùng được vào toàn bộ sổ làm việc vào bất kỳ báo cáo PivotTable, PivotChart, power nguồn Pivot hoặc nguồn View nào. Mối quan hệ bảng là đại lý của quy mô Dữ liệu với điều này sẽ xác định dẫn hướng cùng đường dẫn tính toán.

Trong hướng dẫn tiếp theo, Mở rộng mối quan hệ tế bào hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX, các bạn sẽ dựa trên kiến thức và kỹ năng đã học ở chỗ này và thực hành thực tế mở rộng mô hình Dữ liệu bằng bổ trợ Excel mạnh mẽ và trực quan, được gọi là power Pivot. Bạn cũng học được cách đo lường và tính toán các cột vào bảng và dùng cột được xem để thêm 1 bảng không giống không liên quan vào quy mô Dữ liệu của bạn.

Chốt kiểm tra và Bài kiểm tra

Ôn lại Những gì Bạn đã Học

Bây giờ các bạn đã có sổ làm việc Excel bao hàm PivotTable truy nhập dữ liệu trong nhiều bảng, trong những đó có một số chúng ta đã nhập riêng. Các bạn đã học tập được cách nhập từ đại lý dữ liệu, tự sổ làm việc Excel khác với từ việc xào nấu và dán dữ liệu vào Excel.

Để dữ liệu thao tác cùng nhau, bạn phải khởi tạo mối tình dục bảng mà Excel dùng để phối hợp các hàng. Bạn cũng học được rằng việc có cột vào một bảng đối sánh với tài liệu trong bảng không giống là điều cần thiết để tạo mối quan hệ và tra cứu vớt các hàng liên quan.

Bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho phía dẫn tiếp sau trong chuỗi hướng dẫn này. Đây là nối kết:

Mở rộng mối quan lại hệ mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, nguồn Pivot và DAX

BÀI KIỂM TRA

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra dưới đây nhấn mạnh đến tính năng, kỹ năng hoặc yêu mong mà các bạn đã học tập trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu vấn đáp ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Vì sao biến đổi dữ liệu đã nhập vào bảng là quan lại trọng?

A: chúng ta không yêu cầu phải đổi khác chúng vào bảng, chính vì tất cả dữ liệu đã nhập đều được tự động chuyển vào bảng.

B: giả dụ bạn biến hóa dữ liệu đã nhập vào bảng, chúng sẽ bị loại bỏ khỏi quy mô Dữ liệu. Chỉ lúc chúng bị loại khỏi mô hình Dữ liệu thì chúng new khả dụng vào PivotTablesPower Pivot và power View.

C: nếu bạn thay đổi dữ liệu đã nhập vào bảng, chúng có thể được bao hàm trong quy mô Dữ liệu và được cung cấp cho PivotTables, power nguồn Pivot và nguồn View.

D: bạn không thể biến đổi dữ liệu đã nhập vào bảng.

Câu hỏi 2: trong các nguồn dữ liệu sau, nguồn dữ liêu nào chúng ta có thể nhập vào Excel và bao hàm trong mô hình Dữ liệu?

A: Cơ sở dữ liệu Access cũng như nhiều cơ sở dữ liệu khác.

B: Tệp Excel hiện có.

C: Bất kỳ dữ liệu nào chúng ta có thể sao chép và dán vào Excel với định dạng ở dạng bảng, bao gồm bảng tài liệu trong trang web, tài liệu hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể dán được vào Excel.

D: Tất cả các câu trên

Câu 3: vào PivotTable, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bố trí lại những trường trong tư vùng Trường PivotTable?

A: ko có gì xảy ra – bạn không thể thu xếp lại các trường một lúc đã đặt nó trong vùng Trường PivotTable.

B: Định dạng PivotTable được biến đổi để làm phản ánh bố trí nhưng dữ liệu cơ sở ko bị ảnh hưởng.

C: Định dạng PivotTable được chuyển đổi để bội nghịch ánh sắp xếp và toàn bộ dữ liệu cơ sở đều được đổi khác vĩnh viễn.