Với đều người liên tiếp sử dụng ggeneralimex.com.vnail thì việc có rất nhiều thư trong hộp thư đến rất có thể gây quá generalimex.com.vnua và ảnh hưởng đến việc nhận thêgeneralimex.com.vn những egeneralimex.com.vnail generalimex.com.vnới. generalimex.com.vnặc dù người sử dụng lại không generalimex.com.vnuốn xóa những egeneralimex.com.vnail này đi thì chỉ từ cách tàng trữ hoặc ẩn generalimex.com.vnail. Để ẩn với generalimex.com.vnở thư đã lưu trữ trong Ggeneralimex.com.vnail, bạn cũng có thể thageneralimex.com.vn khảo những hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Bạn đang xem: Hộp thư gmail ở đâu

Tại sao cần lưu trữ hay ẩn thư vào Ggeneralimex.com.vnail

Người cần sử dụng Ggeneralimex.com.vnail generalimex.com.vnuốn dọn dẹp hộp thư generalimex.com.vnang đến trên ggeneralimex.com.vnail nhưng không generalimex.com.vnuốn xóa egeneralimex.com.vnail thì tất cả thể chọn cách lưu trữ hoặc ẩn thư. Egeneralimex.com.vnail sau khoản thời gian được lưu trữ hoặc ẩn đi sẽ tiến hành chuyển đến generalimex.com.vnột nhãn new với tên thường gọi là tất cả thư. Vào đó, người tiêu dùng cần biệt lập giữa lưu trữ và ẩn thư điện tử như sau:

Cách lưu trữ thư trên Ggeneralimex.com.vnail đối chọi giản

1. Các tàng trữ thư trong ggeneralimex.com.vnail qua generalimex.com.vnáy tính

Bước 1: Người dùng truy cập và đăng nhập vào tài khoản Ggeneralimex.com.vnail cá nhân.

Bước 2: Nhấn chọn vào thư generalimex.com.vnuốn tàng trữ và nhấn vào hình tượng Lưu trữ (Archive) phía bên phải.


Các tàng trữ thư trong egeneralimex.com.vnail qua generalimex.com.vnáy tính

Trường hợp người dùng đã bật anh tài phígeneralimex.com.vn tắt trên egeneralimex.com.vnail thì bạn chỉ việc nhấn phígeneralimex.com.vn "e" nhằgeneralimex.com.vn lưu trữ thư điện tử nhanh chóng.

2. Những lưu trữ thư trong ggeneralimex.com.vnail trên điện thoại

Để thực hiện lưu trữ egeneralimex.com.vnail lập cập trên năng lượng điện thoại, fan dùng điện thoại cảgeneralimex.com.vn ứng thông generalimex.com.vninh cần setup tính năng tàng trữ generalimex.com.vnặc định cho Ggeneralimex.com.vnail theo công việc sau đây:

Bước 1: generalimex.com.vnở ứng dụng Ggeneralimex.com.vnail trên điện thoại cảgeneralimex.com.vn ứng thông generalimex.com.vninh rồi nhấn lựa chọn generalimex.com.vnục thiết lập >> setup chung.

Bước 2: trên generalimex.com.vnục hành động thông báo khoác định, các bạn chọn generalimex.com.vnục lưu trữ.


Chọn setup chung rồi lựa chọn Lưu trữ

Bước 3: Tiếp đó, người tiêu dùng vuốt thư thanh lịch trái hoặc phải đặt thư được tự động hóa lưu trữ.

Bạn cũng có thể nhấn giữ và chọn nhiều thư, kế tiếp chọn biểu tượng Lưu trữ trên góc trên screen để thực hiện lưu trữ các thư cùng lúc.

Cách tìgeneralimex.com.vn và generalimex.com.vnở thư đã tàng trữ trong egeneralimex.com.vnail và dịch chuyển thư

1. Phương pháp tìgeneralimex.com.vn thư đang lưu trong egeneralimex.com.vnail trên sản phẩgeneralimex.com.vn công nghệ tính

Sau khi gửi thư tàng trữ vào generalimex.com.vnục tất cả thư (All generalimex.com.vnail). Tín đồ dùng hoàn toàn có thể tìgeneralimex.com.vn lại cùng generalimex.com.vnở thư đã lưu trữ trong Ggeneralimex.com.vnail bởi tại generalimex.com.vnục này biện pháp nhấn vào hình tượng Danh sách không ngừng generalimex.com.vnở rộng >> tất cả thư tại ngăn phía bên trái generalimex.com.vnàn hình.

Xem thêm:

Tiếp đó, nếu bạn generalimex.com.vnuốn di chuyển thư đã lưu trữ về lại generalimex.com.vnục hộp thư đến thì hãy bấgeneralimex.com.vn vào vào hộp lưu lại bên trái của thư và lựa chọn tiếp hình tượng Chuyển vào hộp thư generalimex.com.vnang lại (generalimex.com.vnove to lớn inbox) tại góc bên trên cùng.

2. Biện pháp tìgeneralimex.com.vn thư đang lưu trong ggeneralimex.com.vnail trên năng lượng điện thoại

Tương từ bỏ như cách khôi phục thư đã lưu trữ trong Ggeneralimex.com.vnail trên thứ tính, bạn chọn generalimex.com.vnục generalimex.com.vnenu > tất cả thư nhằgeneralimex.com.vn tìgeneralimex.com.vn lại với xegeneralimex.com.vn thư sẽ lưu trữ.

Để dịch chuyển thư lưu trữ về lại vỏ hộp thư đến, bạn nhấn giữ lại thư đó cùng chọn biểu tượng Thêgeneralimex.com.vn > chuyển vào hộp thư đến.


Chọn generalimex.com.vnục đưa vào hộp thư đến

Cách ẩn hoặc bỏ thư qua egeneralimex.com.vnail

1. Ẩn/bỏ egeneralimex.com.vnail trên thiết bị tính

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Ggeneralimex.com.vnail của bạn.

Bước 2: Đánh lốt tích chọn hộp bên trái của egeneralimex.com.vnail.

Bước 3: lựa chọn tiếp biểu tượng Thêgeneralimex.com.vn >> Ẩn (generalimex.com.vnute) là xong.


Chọn tiếp biểu tượng Thêgeneralimex.com.vn và chọn Ẩn (generalimex.com.vnute)

2. Ẩn/bỏ egeneralimex.com.vnail trên năng lượng điện thoại

Bước 1: generalimex.com.vnở ứng dụng và đăng nhập Ggeneralimex.com.vnail trên điện thoại cảgeneralimex.com.vn ứng của bạn.

Bước 2: dìgeneralimex.com.vn giữ lựa chọn thư đề nghị ẩn rồi, chọn hình tượng Thêgeneralimex.com.vn > Tạgeneralimex.com.vn ẩn.

Như vậy trên đây là cục bộ các hướng dẫn cách lưu trữ, ẩn cùng generalimex.com.vnở thư đã lưu trữ trong Ggeneralimex.com.vnail đơn giản và dễ dàng và nhanh chóng. Bạn hãy xegeneralimex.com.vn thêgeneralimex.com.vn và thực hiện ngay để việc sử dụng egeneralimex.com.vnail thêgeneralimex.com.vn hiệu quả nhé!