Mây lam chiều còn buông trong tống biệt .Mùa lá rơi biết sao cho vừa .Giữa thu xoàn từng chiều mưa giăng phố .Ta bồi hồi tìm tới lối yêu xưa .Anh vô tình chơi vui trong nháng giây .Rồi quên khuấy khi tim em đoạ đầy .Có bao giời động lòng anh bỗng dưng nhớ .Môi hôn làm sao anh vẫn nói yêu em .Và ta bao gồm cho em với mãi mãi .Một tình yêu đam mê và phỏng cháy .Niềm tin anh trao như trận mưa rơi trên vườn yêu vẫn mùa hoang vắng vẻ .Người xa mãi địa điểm phương trời gồm nhớ .Rằng em vẫn ôm tim mình dẫu lỡ .Trọn đời em luôn luôn yêu riêng biệt anh chỉ anh mà thôi hỡi người thương yêu hãy trở lại đây .Hãy về cùng với em


Bạn đang xem: Hãy về với em

Hãy Về với Em

Mây lam chiều còn buông trong tiễn đưa .Mùa lá rơi biết thế nào cho vừa .Giữa thu đá quý từng chiều mưa giăng phố .Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa .Anh vô tình chơi vui trong nháng giây .Rồi lãng quên khi tim em đoạ đầy .Có bao giời chạnh lòng anh đột nhớ .Môi hôn như thế nào anh đang nói yêu thương em .Và ta gồm cho em và mãi mãi .Một tình yêu si và bỏng cháy .Niềm tin anh trao như trận mưa rơi trên vườn cửa yêu đang mùa hoang vắng ngắt .Người xa mãi vị trí phương trời tất cả nhớ .Rằng em vẫn ôm tim mình dẫu lỡ .Trọn đời em luôn yêu riêng biệt anh chỉ anh nhưng mà thôi hỡi người yêu mến hãy trở lại đây .Hãy về với em


*LK giận dỗi - Đêm Cuối

Phương Thanh ft Ngọc tô

*
526.760


http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/kHYmTwgQ7xt0QnrIXsgg595e10207bf8b.jpg

một thời Đã Xa

Phương Thanh

*
392.330


http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/kHYmTwgQ7xt0QnrIXsgg595e10207bf8b.jpg

Xem thêm: Những Cách Chặn Các Trang Quảng Cáo Trên Google Chrome Hiệu Quả Nhất

http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20220323/mTjvjfuutABX3XhkSbCU623abb219877e.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20200910/5c2mndtPJJtzHsxB6MgV5f59e8d26646a.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/x6cRoJjbm9Nbzi1P33Dw5c331913b5e05.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20200910/5c2mndtPJJtzHsxB6MgV5f59e8d26646a.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.generalimex.com.vn.net/bucket-image-generalimex.com.vn/images/singer/20180830/vNA8NSVPaoObcUyYxKq85b87ab4a34482.jpg