Khi áp dụng Excel nhằm tổng kết dữ liệu, tính toán tác dụng trung bình, các bạn sẽ cần thực hiện đến hàm Round. Hàm Round là hàm làm cho tròn số vào Excel. Khi thực hiện hàm Round bạn sẽ lấy giá tốt trị tròn tuyệt nhất trong ô dữ liệu của Excel. Bài viết này bản thân sẽ chia sẻ với chúng ta công thức và ví dụ minh họa của hàm Round.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Bài viết có 2 phần:

Hàm Round vào ExcelCác hàm có tác dụng tròn khác

1. Hàm Round vào Excel

Ý nghĩa: ROUND làm cho tròn cho một chữ số cố định gần cùng với số kia nhất.

Bạn đang xem: Hàm round sum trong excel

Cú pháp: =ROUND(, )

Hàm này bắt buộc các bạn phải điền cả hai tham số.

Trong đó:

là số bạn phải làm tròn.

là con số chữ số bạn muốn là tròn.

Lưu ý:

-Nếu lớn hơn 0 thì sẽ có tác dụng tròn sau vệt thập phân.

Số lượng chữ số được gia công tròn đã là giá bán trị hoàn hảo nhất của

Giả sử = 3 nghĩa là có tác dụng tròn sau dấu thập phân 3 chữ số.

Ta có ví dụ sau:

=ROUND(3.14159265358979, 3) sẽ trả về kể quả là: 3.142

=ROUND(2.71828182845904, 3) đang trả về hiệu quả là: 2.718

-Nếu bằng 0 thì sẽ làm tròn mang lại số nguyên sát nhất.Tức là bỏ phần thập phân đi.

Ví dụ:

=ROUND(3.14159265358979, 0) vẫn trả về công dụng là: 3

=ROUND(2.71828182845904, 0) sẽ trả về tác dụng là: 3

- nếu nhỏ dại hơn 0 thì sẽ làm cho tròn phía trái dấu thập phân.Tức là làm tròn thành bội số của 10

Ví dụ:

=ROUND(3.14159265358979, -1) vẫn trả về hiệu quả là: 0

=ROUND(271828.182845904, -3) vẫn trả về công dụng là: 272000

Giờ ta đang thử với ví dụ ví dụ như sau:

Ta gồm bảng dữ liệu:

*

 

Điểm các môn là một trong những thập phân gồm một chữ số. Yêu cầu bắt buộc tính điểm trung bình làm cho tròn còn 1 chữ số.

Để làm tròn cột điểm vừa đủ còn 1 chữ số sau vệt phẩy bạn nhấn vào trái vào ô mong muốn lưu số làm tròn, nhập cách làm như hình bên dưới đây:

*

Và công dụng bạn cảm nhận sẽ là 6.8. Có tác dụng tương tự các bạn sẽ có kết quả như bảng trên.

 2. Các hàm làm tròn khác.

Trong lấy ví dụ như trên thực hiện hàm ROUND để triển khai tròn về giá chỉ trị sớm nhất với số bắt buộc làm tròn.Vậy vào trường bạn muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống thì sao. Excel cũng có hàm có tác dụng tròn cung cấp bạn.

Làm tròn lên:

Cú pháp: =ROUNDUP(,

Với thông số và chân thành và ý nghĩa giống như hàm ROUND.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Google Adsense, Hướng Dẫn Đăng Ký Google Adsense

Chỉ không giống là giá chỉ trị làm cho tròn của các bạn sẽ luôn được gia công tròn lên.

Ví dụ để bạn hình dung:

=ROUNDUP(3.14159265358979, 2) = 3.15

Trong lúc nếu cần sử dụng ROUND thì đang là 3.14

Vì sau số 4 là số 1, nên sẽ được gia công tròn lên thành 5.

Làm tròn xuống:

Cú pháp: =ROUNDDOWN(, )

Tham số của ROUNDOWN tương tự như ROUNDUP nhưng tác dụng trả về ngược cùng với ROUNDUP. Có nghĩa là số sẽ được làm tròn xuống.

Ví dụ:

=ROUNDOWN(3.14159265358979, 4) = 3.1415

Đằng sau 5 là 9 nhưng do làm tròn xuống phải vẫn không thay đổi 5 nhưng không tăng thêm 6.

- ngoài ra ta còn một hàm làm tròn không giống nữa. Đó là có tác dụng tròn theo bội số.

Bạn hy vọng tìm ra một số gần duy nhất với một số cho trước, và bảo vệ phải phân chia hết cho một số trong những nào đó lúc này ta sẽ áp dụng hàm MROUND.

Cú pháp: =MROUND(, )

Trong đó:

là số buộc phải làm tròn.

là bội số...

Ví dụ:

=MROUND(10, 3) = 9

9 là số ngay sát 10 duy nhất mà chia hết cho 3.

=MROUND(11, 3) = 12

12 là số sát 11 độc nhất mà phân tách hết cho 3.

 

Kết luận:

Bài viết trên tôi đã hướng dẫn các bạn công thức và cách sử dụng hàm Round trong Excel. Hàm Round là có tác dụng tròn số được sử dụng phổ biến hiện nay.