Giáo trình mối cung cấp nhân lực, được biên soạn trên đại lý kinh nghiệm giảng dạy đã tích lũy được của PGS. TS Nguyễn Tiệp. Giáo trình đi sâu vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của nguồn nhân lực thuộc phương diện vĩ mô, được phân tích theo hệ thống các nguyên tố cấu thành, đặc điểm và các yếu tố tác động mang lại số lượng, hóa học lượng, tổ chức cơ cấu nguồn nhân lực, giới thiệu các phương án nhằm liên hệ sự hoàn thành xong và cải cách và phát triển nguồn nhân lực.

Bạn đang xem: Giáo trình nguồn nhân lực


*


Trong quá trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá khu đất nước, nguồn lực lượng lao động là nhân tố trung tâm, gồm vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và cải cách và phát triển của nền tởm tế. Nguồn nhân lực con fan với tiềm năng tri thức là lợi thế tuyên chiến đối đầu của những công ty, ngành với nền ghê tế. Bởi vì đó, câu hỏi nhận rõ những nội dung, tính chất, sệt điểm, sự phạt triển, sử dụng có hiệu quả nguồn lực lượng lao động là vấn đề có tầm quan tiền trọng quan trọng trong tiến độ hiện nay.

Trong nền kinh tế tài chính hiện đại, nguồn nhân lực được coi ở phạm vi to lớn hơn, nó bao hàm các văn bản như: giáo dục, đào tạo, nâng cấp chất lượng cuộc sống, phân bố, sử dụng và quản lý. Quá trình công nghiệp hoá, văn minh hoá càng yên cầu phải cải thiện thể lực, trí lực, trung tâm lực, thẩm mỹ... Của mối cung cấp nhân lực, làm cho nguồn lực lượng lao động ngày càng gồm các năng lực và phẩm hóa học lao động mới cao hơn, có hiệu quả hoạt động và khả năng tuyên chiến đối đầu cao hơn có tác dụng nền tảng, đụng lực cho những tầm cao của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu yêu mong gịảng dạy với học tập của sinh viên trường Đại học Lao đụng - buôn bản hội, giáo trình "Nguồn nhân lực" được PGS.TS.

Xem thêm: tủ quần áo nhập khẩu

Nguyễn Tiệp soạn trên, cửa hàng kinh nghiệm huấn luyện đã tích luỹ được, sự nỗ lực tìm tòi phân tích và ý kiến của không ít nhà khoa học. Giáo trình đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn của nguồn lực lượng lao động thuộc hình diện vĩ mô, được đối chiếu theo hệ thống các nhân tố cấu thành, đặc điểm và các nhân tố tác động mang lại số lượng, hóa học lượng, tổ chức cơ cấu nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp nhằm hệ trọng sự hoàn thành xong và cải tiến và phát triển nguồn nhân lực... Giáo trình còn có thể làm tài liệu tìm hiểu thêm cho các nhà nghiên cứu, quản lý trong nghành nghề lao đụng - làng mạc hội cùng gồm những chương sau đây:

Chương I. Một trong những vấn đề cơ bạn dạng về nguồn nhân lực

Chương II. Những điểm sáng chủ yếu hèn của nguồn lực lượng lao động Việt Nam

Chương III. Đào sinh sản nguồn nhân lực

Chương IV. Nguồn nhân lực nông làng trong quá trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá