Excel mang đến generalimex.com.vn 365 Excel cho generalimex.com.vn 365 dành cho máy Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Bạn đang xem: Giá trị rỗng trong excel

Đôi khi bạn yêu cầu kiểm tra xem một ô gồm bị trống hay là không, thường vị các bạn không muốn một bí quyết hiển thị hiệu quả nhưng không tồn tại biết tin vào.

*

Trong trường thích hợp này, chúng ta vẫn sử dụng hàm IF cùng với hàm ISBLANK:

=IF(ISBLANK(D2);"Trống";"Không Trống")

Công thức cho biết thêm IF(D2 trống thì trả về "Trống", nếu không thì trả về "Không Trống"). Quý Khách cũng rất có thể dễ dàng sử dụng phương pháp riêng biệt của bản thân mình mang đến điều kiện "Không Trống". Trong ví dụ tiếp sau, họ vẫn thực hiện "" vậy đến hàm ISBLANK. Ký hiệu "" về thực chất Có nghĩa là "không có gì".

*

=IF(D3="","Trống","Không Trống")

Công thức này cho biết thêm IF(D3 không tồn tại gì thì trả về "Trống", còn nếu như không thì trả về "Không Trống"). Đây là 1 ví dụ về một cách thức phổ biến sử dụng "" để ngăn không cho một bí quyết thực hiện tính tân oán nếu như một ô hòa bình bị trống:

=IF(D3="","",Công_thức_của_Bạn())

IF(D3 không tồn tại gì, thì ko trả về kết quả gì, còn nếu như không thì tính toán thù công thức của bạn).


*
*
*

Quý khách hàng bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển những năng lực của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tmê mẩn gia generalimex.com.vn sử dụng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?


Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?


Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ

Xem thêm: Đọc Truyện Đứa Con Của Thiên Thần Và Ác Quỷ Và Thiên Thần, Đứa Con Của Thiên Thần Và Ác Quỷ

Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)


Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
generalimex.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà vạc triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © generalimex.com.vn 2021