Hàm IF trong Excel là hàm Excel cơ bản và được sử dụng nhiều vào bảng tài liệu Excel nhằm thống kê số liệu. Hàm IF trong Excel có tính chất kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý giá khác nếu đk đó không được đáp ứng. Bài viết dưới đây đang hướng dẫn bạn đọc cách cần sử dụng hàm IF trong Excel.

Bạn đang xem: Điều kiện if trong excel


1. Cách làm hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Excel gồm cú pháp thực hiện:

IF (logical_test, , ).

Trong đó:

Logical_test: Biểu thức điều kiện.Value if true: quý giá trả về nếu đk đúng.Value if false: giá trị trả về nếu điều kiện sai.

Lưu ý về hàm IF trong Excel:

Nếu value_if_true bị làm lơ trong bí quyết IF thì hàm IF đang trả về công dụng là 0 nếu đk chính được đáp ứng.Nếu như value_if_false bị bỏ lỡ thì hàm IF sẽ trả về quý giá FALSE.Nếu muốn những công thức Excel hiện nay lên những giá trị xúc tích và ngắn gọn như TRUE hoặc FALSE khi một điều kiện nhất định được vừa lòng thì chúng ta phải gõ TRUE trong ô tham số value_if_true. Ô value_if_false có thể điền vào là FALSE hoặc để trống.

2. Ví dụ áp dụng hàm IF trong Excel

Chúng ta sẽ triển khai với bảng điểm tiếp sau đây của học sinh với tổng điểm 3 môn cùng yêu ước nhập kết quả đỗ hoặc trượt theo từng điều kiện.


2.1. Hàm IF cơ bản

Ví dụ 1:

Theo bảng này nếu học viên có tổng điểm 3 môn lớn trăng tròn điểm trở lên vẫn có công dụng đỗ, nếu học viên nào dưới 20 điểm thì trượt.

Chúng ta sẽ có được công thức tính là = If(F2>20,”Đỗ”,”Trượt”) rồi nhận Enter để hiển thị kết quả.

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy ô công dụng hiển thị Đỗ. Họ chỉ đề nghị fill tác dụng ô thứ nhất xuống phần nhiều ô còn sót lại là được.


Ví dụ 2:

Cũng vào bảng thống kê, điền hiệu quả nếu tổng điểm học viên lớn rộng 15 điểm và không tồn tại điểm nào bên dưới 0 điểm thì xếp công dụng đỗ.

Chúng ta nhập công thức tiếp sau đây rồi dấn nút Enter để thực hiện.

= If(And(F2>15,C20,D20,E20),”Đỗ”,”Trượt”)

Ngay kế tiếp bạn cũng sẽ thấy hiển thị tác dụng ở ô đã nhập công thức. Họ chỉ bắt buộc kéo ô tác dụng đầu tiên xuống các ô còn lại để điền đỗ hoặc trượt là được.

Xem thêm: Cách Đi Vào Giấc Ngủ Nhanh Trong Vòng 10 Đến 120 Giây, 20 Cách Đơn Giản Để Ngủ Nhanh Và Sâu


2.2 Hàm IF lồng nhau

Ví dụ 1: Hàm IF & AND trong Excel

Hàm IF lồng nhau đó là phối hợp AND là khi bạn sẽ phải xét kết hợp thêm nhiều đk đưa ra cùng lúc thì mới đã có được kết quả. Lúc đó họ cần ghép những hàm IF trong cùng một công thức.

Trong bảng dữ liệu dưới đây, chúng ta sẽ xếp các loại học sinh phụ thuộc vào điểm vừa đủ 3 môn mà học sinh đạt được với những điều kiện gồm:

Nếu điểm trung bình to hơn hoặc bằng 8.5 đã xếp loại học lực giỏi.Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bởi 6.5 và nhỏ dại hơn 8.5 xếp học tập lực khá.Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bởi 5 và nhỏ dại hơn 6.5 xếp học lực trung bình.Còn lại ví như điểm trung bình nhỏ hơn 5 xếp học lực yếu.

Chúng ta sẽ có được công thức như sau đây rồi dấn Enter.

=IF(E2>=8.5,"Giỏi",IF(AND(E2>=6.5,E2=5,E2


Ngay lập tức các bạn sẽ nhận được công dụng xếp loại. Họ chỉ đề xuất kéo ô hiệu quả đầu tiên xuống đều ô còn lại.

Ví dụ 2: Hàm IF & OR trong Excel

Chúng ta có bảng ví dụ sau đây với 2 cột điểm của học sinh và tác dụng xếp các loại đạt hoặc trượt nếu điểm 1 của học viên lớn rộng hoặc bằng đôi mươi hoặc điểm 2 bằng hoặc lớn hơn 25.

Chúng ta gồm công thức sau đây rồi nhận Enter.

=IF((OR(B2>=20, C2>=25)), “Đỗ”,“Trượt”)

Kết quả bạn sẽ nhận được xếp loại của học tập sinh đầu tiên và chỉ việc kéo xuống ô bên dưới là được.


Ví dụ 3: Hàm IF phối kết hợp AND với OR trong Excel

Chúng ta có bảng nhân viên sau đây với yêu ước điền các mức thưởng khác nhau. Trường hợp nhân viên cô bé thuộc phòng Hành thiết yếu hoặc Kế toán sẽ tiến hành thưởng 700.000đ, những trường phù hợp khác thưởng 500.000đ.

Chúng ta sẽ có công thức như tiếp sau đây rồi nhận Enter.

=If(and(or(B2= “Hành chính”,B2= “Kế toán”), C2= “Nữ”), 700,500)

Kết quả các bạn sẽ có thông qua số tiền thưởng cho các nhân viên theo từng yêu mong mà chúng ta đã nêu ra.


3,8 ★ 19