Điểm chuẩn Đại Học tệ bạc Liêu Mã trường (DBL) thiết yếu Thức ra mắt Điểm chuẩn chỉnh Năm 2022 Theo Từng Ngành Nghề tuyển Sinh những Thí Sinh và Phụ Huynh Xem thông tin Điểm chuẩn Tại Đây


*

Điểm chuẩn Đại Học bội bạc Liêu Xét Theo học Bạ 2022

Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng)

Mã ngành: 51140201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.5

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam

Mã ngành: 7220101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Tài chủ yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Khoa học tập môi trường

Mã ngành: 7440301

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học bạc đãi Liêu Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2021

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học tệ bạc Liêu thỏa thuận được bgh nhà trường chào làng cụ thể như sau:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn:

Xét học tập bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam

Mã ngành: 7220101

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn:

Xét học tập bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Khoa học tập môi trường

Mã ngành: 7440301

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 18,00

Xét điểm thi: 15,00

Sư phạm Toán

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 24,00

Xét điểm thi: 19,00

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 24,00

Xét điểm thi: 19,00

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 24,00

Xét điểm thi: 19,00

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 51140201

Điểm chuẩn:

Xét học bạ: 19,50

Xét điểm thi: 17,00

Lời Kết : Trên đây là thông tin list trúng tuyển với mức điểm chuẩn chỉnh trường đại học bạc đãi Liêu 2022 vày Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.