Nói cho tới Mộc Dật chắc hẳn rằng đa phần chúng ta đọc không còn lạ nữa, từ nạp Thiếp ký tới Hình Danh Sư Gia, Tống Y... Mộc Dật tạo cho tên tuổi của bản thân mình cùng phong cách truyện riêng biệt biệt. Cùng thưởng thức tác phẩm Đại Đường tè Lang Trung, cỗ truyện có đậm nét đặc thù của tác giả, qua lời văn của dịch đưa gạo gốc lanhnmla.

Bạn đang xem: Đại đường tiểu lang trung full

Những năm đầu Đại Đường khai quốc, trong thị xã thành Thạch Kính bao gồm một hiệu thuốc tên Quý đưa ra Đường, nhà hiệu thuốc Tả Quý y thuật bình thường, thê tử Lương thị nhu nhược nhút nhát, nhi bạn nữ đanh đá thương đệ đệ, cả nhà sinh hoạt hết sức gian nan, quầy thuốc ít khách hàng đổ bể tới nơi. Cuối năm rồi trong bên chỉ có banh bao đen trộn rau củ dại, còn bị chủ nhà đòi nợ, ko nộp được tiền vẫn đuổi khỏi nhà...

Xem thêm: Hiển Thị Quảng Cáo Banner Trên Youtube, 6 Hình Thức Quảng Cáo Trên Youtube

Tả thiếu hụt Dương là nhi tử độc nhất ở trong phòng đó, từ phía trên y bước trên con đường hành y đầy chông gai, cũng vừa đủ bóng hồng thai bạn.

*** Truyện bao gồm rất nhiều cụ thể không theo nguyên tác.


- Choose -Đại Đường tè Lang Trung- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 01- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 02- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 03- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 04- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 05- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 06- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 07- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 08- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 09- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 10- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 11- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 12- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 13- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 14- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 15- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 16- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 17- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 18- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 19- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 20- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 21- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 22- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 23- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 24- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 25- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 26- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 27- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 28- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 29- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 30- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 31- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 32- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 33- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 34- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 35- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 36- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 37- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 38- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 39- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 40- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 41- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 42- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 43- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 44- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 45- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 46- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 47- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 48- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 49- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 50- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 51- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 52- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 53- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 54- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 55- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 56- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 57- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 58- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 59- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 60- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 61- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 62- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 63- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 64- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 65- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 66- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 67- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 68- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 69- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 70- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 71- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 72- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 73- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 74- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 75- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 76- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 77- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 78- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 79- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 80- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 81- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 82- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 83- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 84- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 85- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 86- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 87- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 88- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 89- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 90- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 91- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 92- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 93- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 94- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 95- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 96- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 97- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 98- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 99- Đại Đường tè Lang Trung - Phần 02-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 100-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 101-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 102-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 103-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 104-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 105-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 106-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 107-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 108-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 109-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 110-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 111-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 112-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 113-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 114-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 115-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 116-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 117-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 118-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 119-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 120-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 121-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 122-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 123-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 124-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 125-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 126-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 127-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 128-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 129-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 130-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 131-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 132-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 133-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 134-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 135-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 136-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 137-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 138-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 139-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 140-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 141-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 142-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 143-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 144-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 145-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 146-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 147-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 148-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 149-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 150-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 151-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 152-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 153-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 154-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 155-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 156-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 157-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 158-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 159-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 160-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 161-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 162-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 163-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 164-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 165-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 166-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 167-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 168-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 169-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 170-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 171-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 172-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 173-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 174-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 175-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 176-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 177-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 178-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 179-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 180-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 181-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 182-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 183-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 184-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 185-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 186-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 187-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 188-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 189-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 190-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 191-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 192-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 193-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 194-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 195-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 196-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 197-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 198-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 199- Đại Đường tè Lang Trung - Phần 03-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 200-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 201-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 202-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 203-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 204-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 205-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 206-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 207-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 208-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 209-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 210-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 211-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 212-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 213-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 214-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 215-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 216-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 217-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 218-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 219-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 220-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 221-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 222-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 223-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 224-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 225-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 226-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 227-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 228-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 229-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 230-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 231-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 232-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 233-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 234-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 235-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 236-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 237-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 238-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 239-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 240-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 241-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 242-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 243-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 244-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 245-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 246-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 247-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 248-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 249-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 250-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 251-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 252-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 253-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 254-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 255-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 256-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 257-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 258-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 259-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 260-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 261-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 262-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 263-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 264-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 265-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 266-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 267-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 268-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 269-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 270-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 271-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 272-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 273-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 274-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 275-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 276-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 277-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 278-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 279-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 280-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 281-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 282-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 283-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 284-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 285-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 286-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 287-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 288-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 289-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 290-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 291-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 292-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 293-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 294-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 295-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 296-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 297-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 298-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 299- Đại Đường đái Lang Trung - Phần 04-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 300-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 301-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 302-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 303-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 304-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 305-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 306-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 307-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 308-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 309-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 310-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 311-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 312-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 313-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 314-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 315-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 316-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 317-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 318-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 319-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 320-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 321-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 322-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 323-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 324-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 325-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 326-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 327-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 328-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 329-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 330-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 331-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 332-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 333-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 334-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 335-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 336-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 337-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 338-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 339-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 340-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 341-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 342-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 343-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 344-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 345-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 346-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 347-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 348-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 349-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 350-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 351-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 352-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 353-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 354-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 355-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 356-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 357-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 358-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 359-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 360-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 361-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 362-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 363-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 364-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 365-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 366-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 367-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 368-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 369-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 370-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 371-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 372-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 373-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 374-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 375-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 376-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 377-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 378-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 379-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 380-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 381-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 382-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 383-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 384-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 385-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 386-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 387-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 388-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 389-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 390-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 391-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 392-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 393-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 394-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 395-- Đại Đường tè Lang Trung - Chương 396-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 397-- Đại Đường đái Lang Trung - Chương 398-- Đại Đường tiểu Lang Trung - Chương 399