mình đã làm theo một số lí giải sau đây:"Nhấn vào hình tượng Nero StartSmart để khởi động bối cảnh menu thiết yếu của Nero -> chọn hình tượng Backup -> chọn hình tượng Copy Entire DVD-Video -> khi vào được bối cảnh Nero Recode, bạn nhấn vào nút “Import DVD” -> tìm đến ổ đĩa DVD của người tiêu dùng và chọn thư mục chứa những file video của đĩa DVD là “VIDEO_TS” tiếp đến nhấn vào nút OK."

tuy nhiên khi mình vào mục Backup lại không thấy có dòng Copy Entire DVD-Video .

mà chỉ thấy có các dòng sau:copy dvd,

burn image to Disc

Back up Hard Drive

vậy bây giờ mình yêu cầu làm cầm nào đây? gồm ai giúp mình với, càng nhanh càng giỏi nhé, (vì nero của minh là phiên bản dùng thử mà) bản thân cảm ơn nhìu

*


Bạn đang xem: Copy đĩa dvd vào máy tính bằng nero

chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Backup -> chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Co","description":"

cu00f3 bu1ea1n nu00e0o chu1ec9 du00f9m mu00ecnh cu00e1ch copy dvd phim vu00e0o mu00e1y tu00ednh bu1eb1ng nero vu1edbi mu00ecnh u0111u00e3 lu00e0m theo mu1ed9t su1ed1 hu01b0u1edbng du1eabn sau u0111u00e2y:"Nhu1ea5n vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Nero StartSmart u0111u1ec3 khu1edfi u0111u1ed9ng giao diu1ec7n menu chu00ednh cu1ee7a Nero -> chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Backup -> chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Copy Entire DVD-Video -> khi vu00e0o u0111u01b0u1ee3c giao diu1ec7n Nero Recode, bu1ea1n nhu1ea5n vu00e0o nu00fat “Import DVD” -> tu00ecm u0111u1ebfn u1ed5 u0111u0129a DVD cu1ee7a bu1ea1n vu00e0 chu1ecdn thu01b0 mu1ee5c chu1ee9a cu00e1c file đoạn clip cu1ee7a u0111u0129a DVD lu00e0 “VIDEO_TS” sau u0111u00f3 nhu1ea5n vu00e0o nu00fat OK." tuy nhiu00ean lúc mu00ecnh vu00e0o mu1ee5c Backup lu1ea1i khu00f4ng hu1ec1 thu1ea5y cu00f3 du00f2ng Copy Entire DVD-Video . mu00e0 chu1ec9 thu1ea5y cu00f3 cu00e1c du00f2ng sau:copy dvd, burn image khổng lồ Disc Back up Hard Drive vu1eady bu00e2y giu1edd mu00ecnh phu1ea3i lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u00e2y? cu00f3 ai giu00fap mu00ecnh vu1edbi, cu00e0ng su1edbm cu00e0ng tu1ed1t nhu00e9, (vu00ec nero cu1ee7a minh lu00e0 bu1ea3n du00f9ng thu1eed mu00e0) mu00ecnh cu1ea3m u01a1n nhu00ecu

*

Xem thêm: Thế Giới Bị Mất: Công Viên Kỷ Jura 2: Thế Giới Bị Mất Full Hd

chúng ta chọn copy dvd, rồi hành lang cửa số mới hiện hữu thì nguồn bạn chọn ổ đĩa, còn đích thì chúng ta chọn image recorder để copy dvd thành file ảnh trên ổ cứng nha

Chúc thành công


Bu1ea1n chu1ecdn copy dvd, ru1ed3i cu1eeda su1ed5 mu1edbi hiu1ec7n lu00ean thu00ec nguu1ed3n bu1ea1n chu1ecdn u1ed5 u0111u0129a, cu00f2n u0111u00edch thu00ec bu1ea1n chu1ecdn image recorder u0111u1ec3 copy dvd thu00e0nh tệp tin u1ea3nh tru00ean u1ed5 cu1ee9ng nha Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":235880,"user":{"id":1,"login_name":"betiteo","name":"Nguyen Thi Trang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"canducdiep_pma_gtvt