*

Câu `1: Công tắc 3 cực gồm những cực sau:

A. Hai cực động, 1 cực tĩnh. B. Hai cực tĩnh 1 rất động.

Bạn đang xem: Công tắc 3 cực gồm

C.Một rất tĩnh 1 cực động. D. Toàn bộ đều đúng.


*

Câu `1: Công tắc 3 cực gồm các cực sau:

A. Hai rất động, 1 cực tĩnh. B. Hai cực tĩnh 1 rất động.

C.Một rất tĩnh 1 cực động. D. Toàn bộ đều đúng.


*

Khẳng định như thế nào sau đó là đúng

A. Công tắc 2 cực bao gồm 2 cực động

B. Công tắc 3 cực có 2 cực hễ và 1 cực tĩnh

C. Công tắc 2 cực tất cả 2 rất tính

D. Công tắc 3 cực tất cả 2 rất tĩnh với 1 rất động


3.Trong công tắc 3 cực, rất động nằm ở vị trí vị trí:nào (1 Điểm)giữa ,trên, dưới4.Điền vào khu vực trống thích hợp: "Trong mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn , hai công tắc 3 rất được nối với nhau như sau: 2 cực tĩnh của công tắc 1 được nối cùng với 2 rất tĩnh của công tắc 2; cực đụng của công tắc 1 được nối với ước chì cùng trở về dây pha; cực đụng của công tắc 2 được nối cùng với đèn và trở về......" (1 Điểm)A. Dây pha B. Dây trung hòa C. Cả A hoặc B D. Cả A cùng B5.Mạch điện lan can là tên gọi của mạch...
Đọc tiếp

3.Trong công tắc 3 cực, rất động nằm tại vị trí:nào (1 Điểm)

giữa ,trên, dưới

4.Điền vào địa điểm trống thích hợp hợp: "Trong mạch điện hai công tắc 3 cực tinh chỉnh 1 đèn , hai công tắc 3 rất được nối với nhau như sau: 2 cực tĩnh của công tắc 1 được nối với 2 rất tĩnh của công tắc nguồn 2; cực cồn của công tắc nguồn 1 được nối với cầu chì với trở về dây pha; cực rượu cồn của công tắc nguồn 2 được nối với đèn và trở về......" (1 Điểm)

A. Dây pha B. Dây trung hòa - nhân chính C. Cả A hoặc B D. Cả A với B

5.Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện: (1 Điểm)

A. Đèn huỳnh quang B. Hai công tắc nguồn ba cực điều khiển một đèn C. Hai công tắc nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn D. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn


Xem chi tiết
Lớp 9Công nghệ
2
0
Câu 1 : gồm một mạch điện gồm một đèn, 1 ổ cắm ta dùng các thiết bị năng lượng điện sau:A. Hai công tắc nguồn 3 cực. B. 2 ước chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 2 cực, 1 bóng đèn.C. Một ổ cắm, 1 công tắc 2 cực. D. 1 mong chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 láng đèn.Câu 2: bao gồm một mạch điện gồm 1 cầu chì với 2 đèn ko sáng đồng thời muốn đóng, ngắt mạch ta dùng những công tắc sau:A. Hai công tắc 3 cực. B. Hai công tắc 2 cực.C. Một công tắc 3 cực, 1 công tắc nguồn 2 cực. D. 2 công tắc nguồn 3 cực.
Đọc tiếp

Câu 1 :  Có một mạch điện bao gồm 1 đèn, 1 ổ cắm ta dùng những thiết bị năng lượng điện sau:

A. Hai công tắc 3 cực.

B. 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc 2 cực, 1 trơn đèn.

Xem thêm: Cách Lập Công Thức Đọc Số Thành Chữ Trong Excel, 2 Cách Chuyển Số Thành Chữ Trong Excel

C. Một ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực.

D. 1 ước chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 bóng đèn.

Câu 2: bao gồm một mạch điện bao gồm 1 cầu chì và 2 đèn không sáng đồng thời mong mỏi đóng, ngắt mạch ta dùng những công tắc sau:

A. Hai công tắc 3 cực. B. Hai công tắc 2 cực.

C. Một công tắc 3 cực, 1 công tắc 2 cực. D. 2 công tắc 3 cực.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Công nghệ
0
0
Các lắp thêm cơ bạn dạng dùng để lắp mạch đèn lan can gồm tất cả : A) 1 ước chì 2 công tắc nguồn ba cực hai đèn. B)1 cầu chì hai công tắc nguồn ba cực một đèn . C)2 ước chì 1 công tắc nguồn đơn 1 công tắc 3 rất 1 đèn .D)2 cầu chì 2 công tắc nguồn đơn 1 công tắc ba rất hai đèn.10) mạch điện bảng năng lượng điện là mạch : A) 2 cầu chì 1 công tắc đơn 1 ổ gặm 1 đèn B) 2 ước chì 1 công tắc đơn 1 ổ cắn 2 đèn C)1 cầu chì 2 công tắc nguồn đơn 1 ổ cắn 1 đèn D)1 mong chì một công tắc nguồn đơn 2 ổ cắn một đèn
Đọc tiếp

Các sản phẩm cơ phiên bản dùng nhằm lắp mạch đèn bậc thang gồm có : A) 1 mong chì 2 công tắc nguồn ba rất hai đèn. B)1 ước chì hai công tắc nguồn ba cực một đèn . C)2 ước chì 1 công tắc đơn 1 công tắc 3 cực 1 đèn .D)2 ước chì 2 công tắc đơn 1 công tắc ba rất hai đèn.10) mạch điện bảng điện là mạch : A) 2 cầu chì 1 công tắc nguồn đơn 1 ổ cắn 1 đèn B) 2 ước chì 1 công tắc đơn 1 ổ cắm 2 đèn C)1 ước chì 2 công tắc đơn 1 ổ cắm 1 đèn D)1 ước chì một công tắc đơn 2 ổ gặm một đèn


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Công nghệ
0
0

Câu 9: khi mắc mạch điện cầu thang hoàn toàn có thể dùng:

A. 2 công tắc nguồn 2 cực. C. 2 công tắc nguồn 3 cực.

B. 3 công tắc 3 cực. D. 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 công tắc 3 cực


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Công nghệ
1
0

Bài 3 (3 điểm):

a. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 1 ước chì, 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 công tắc 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn điện sợi đốt.

b.Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch năng lượng điện sau: mạch bao gồm một cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 2 đèn 220V (tùy chọn công tắc hai rất hoặc bố cực)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Công nghệ
0
0

: Lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn hai cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn cần phải có các thiết bị:

A . Một ước chì, nhị công tắc hai cực, hai bóng đèn 

B . Hai mong chì, hai công tắc hai cực, nhị bóng đèn

C . Tía cầu chì, hai công tắc hai cực, hai đèn điện

D . Tư cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn


Xem chi tiết
Lớp 9Công nghệ
6
0

Câu 7: Mạch điện cầu thang là tên thường gọi của mạch điện:

A. Đèn huỳnh quang

B. Hai công tắc hai cực tinh chỉnh hai đèn

C. Hai công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh một đèn.

D. Một công tắc ba cực điều khiển một đèn.


Xem chi tiết
Lớp 9Công nghệ
2
0

Vẽ sơ vật nguyên lý bao gồm một cầu chì, 1 công tắt 2 cực, 1 công tắc 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 bóng đèn sợi đốt


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Công nghệ
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)