TÍNH KHẢ DỤNG

Chương Trình Đo Tổng tích điện (NEM-San Jose Clean Energy) theo quy hướng được áp dụng cho các quý khách hàng đã ghi danh của San Jose Clean Energy, những đối tượng người sử dụng sử dụng hệ thống Phát Điện Tái tạo.

Bạn đang xem: Bé quang bình ông cụ non thông minh lém lĩnh với khả năng tiếng anh siêu đẳng

Để kết đủ điều kiện, quý khách hàng của San Jose Clean Energy phải thỏa mãn các yêu ước trong NEM hoặc NEM2 theo quy hướng Điện của người sử dụng Điện Lực cùng Khí Đốt (PG&E) , sử dụng dịch vụ thương mại theo Biểu giá bán trong công tác NEM của PG&E với lắp đặt khối hệ thống Phát Điện Tái tạo.

Biểu giá chỉ này được hỗ trợ theo yêu cầu và dựa trên cơ sở ai cho trước phục vụ trước giành cho các quý khách hàng đủ điều kiện của San Jose Clean Energy. Những người sử dụng này nộp mang lại PG&E Đơn Đăng ký Chương Trình NEM đã điền đầy đủ và tuân thủ toàn cục yêu mong của công tác như được mô tả trong các Quy Hoạch Điện sau đây: NEMV tuyệt NEM2V (Đo Tổng năng lượng Ảo), NEMVMASH tốt NEM2VMSH (Đo Tổng năng lượng Ảo so với Khu đơn vị Ở Cho hầu hết Hộ Gia Đình có Thu Nhập Thấp) và các cơ sở tất cả Biểu Giá những Mức như công tác NEM và NEM2 mô tả.

Các Điều Khoản với Điều kiện về mức giá trong công tác NEM của PG&E được áp dụng. Người tiêu dùng thuộc chương trình NEM-San Jose Clean Energy cũng phải tuân hành các điều khoản, điều kiện và quy trình giao dịch mà PG&E áp dụng đối với các thương mại dịch vụ khác xung quanh phát điện.

KHU VỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chương trình này vận dụng cho cục bộ Thành Phố San Jose.

ĐỊNH NGHĨA

“Kỳ Điều Chỉnh hàng Năm” tức là khoảng thời hạn mười nhị tháng bắt đầu từ tháng năm.

“Đối Tượng tiêu hao Điện Thuần” là khách hàng trong công tác NEM-San Jose Clean Energy tạo thành điện năng từ khối hệ thống Phát Điện Tái tạo nên trong xuyên suốt Kỳ Điều Chỉnh mặt hàng Năm ít hơn so cùng với lượng điện mà San Jose Clean Energy bày bán đến khách hàng trong cùng khoảng chừng thời gian.

“Đối Tượng phát Điện Thuần” là khách hàng thuộc chương trình NEM-San Jose Clean Energy tạo ra điện năng từ hệ thống Phát Điện Tái tạo thành trong xuyên suốt Kỳ Điều Chỉnh hàng Năm nhiều hơn thế so cùng với lượng điện mà lại San Jose Clean Energy triển lẵm đến khách hàng trong cùng khoảng tầm thời gian.

“Tổng Điện Dư” là tổng thể lượng năng lượng điện năng mà khách hàng hội đủ đk của Chương Trình chế tạo ra ra, đo bởi Kilôwatt giờ (kWh) bên trên mười nhị tháng, vượt vượt lượng năng lượng điện mà người sử dụng đó sử dụng.

“Bù Trừ Tổng Điện Dư” là mức giá thành trên từng kWh trả mang lại Đối Tượng vạc Điện Thuần đối với Tổng Điện Thừa.

Xem thêm: Xã Hội Việt Nam Thối Nát - Thực Tại Thối Nát Và Con Đường Giải Quyết

“Hệ Thống phân phát Điện Tái Tạo” là một hệ thống tạo ra điện năng tự nguồn tích điện tái tạo nên liệt kê trong bộ Luật những Nguồn Tài Nguyên nơi công cộng California Phần 25741(a)(1) và:

được để ở cơ sở mà quý khách hàng sở hữu, mướn hoặc mang lại thuê;trong phạm vi giới hạn năng suất được diễn tả trong Biểu giá bán thuộc chương trình NEM của PG&E;được kết nối cho nhau để vận hành song tuy vậy với hệ thống phân phối điện của PG&E; vàđược mong lượng đa số để bù đắp 1 phần hoặc toàn thể các yêu cầu về tích điện tại vị trí của khách hàng hàng.

MỨC GIÁ, THANH TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH HÀNG NĂM

Mức giá chỉ và thanh toán Hàng Tháng dịch vụ của San Jose Clean Energy

Mỗi quý khách thuộc lịch trình NEM-San Jose Clean Energy đã nhận được thông báo thanh toán các tháng ghi rõ tổng lượng năng lượng điện năng tiêu thụ, chi phí phát sinh, số điểm phát điện giành được trong xuyên suốt kỳ thanh toán hiện tại và số điểm phát điện trên hóa đơn sót lại từ những tháng trước gửi sang. Quý giá tiền tệ của bất kỳ lượng điện dư làm sao trong suốt chu kỳ thanh toán giao dịch hàng mon phải được xem như sau:

Đối cùng với những quý khách hàng theo Biểu giá chỉ Điện Thông Thường: trong một chu kỳ giao dịch thanh toán hàng tháng, nếu lượng điện năng mà khối hệ thống Phát Điện Tái Tạo của chúng ta đó tạo thành và truyền cho San Jose Clean Energy to hơn lượng điện San Jose Clean Energy cung cấp đến mang lại khách hàng, số Kilôwatt giờ đồng hồ (kWh) thừa được tạo ra phải được xem theo phí sử dụng điện trong biểu giá bán hiện hành khác của khách hàng.Đối với những quý khách hàng theo Biểu giá chỉ Điện Theo thời hạn Sử dụng (“TOU”): trong một kỳ TOU bất kỳ, giả dụ lượng điện năng mà hệ thống Phát Điện Tái Tạo của người sử dụng đó tạo nên và truyền mang lại San Jose Clean Energy lớn hơn lượng điện San Jose Clean Energy triển lẵm đến cho khách hàng, số Kilôwatt giờ đồng hồ (kWh) quá được tạo thành phải được tính theo mức giá thành thời gian thực hiện hiện hành tại thời gian số Kilôwatt giờ thừa được sản xuất. Người sử dụng sẽ cảm nhận tổng số điểm phát năng lượng điện trên hóa đơn nếu quý hiếm tổng giữa tầm giá phát năng lượng điện của San Jose Clean Energy và số điểm phát năng lượng điện qua toàn cục các kỳ TOU hiện nay hành trong veo chu kỳ giao dịch thanh toán là dương.Toàn bộ phí phát năng lượng điện của San Jose Clean Energy theo biểu giá bán hiện hành khác của công ty sẽ có hiệu lực áp dụng và toàn cục phí đã tới hạn với thanh toán vào ngày được ghi rõ trên từng thông báo thanh toán.Các người tiêu dùng là tư gia hoặc bán lẻ thuộc chương trình NEM-San Jose Clean Energy có thể chọn dấn Hóa Đơn thanh toán Hàng Năm. Theo đó, những phí phát năng lượng điện của San Jose Clean Energy trong Kỳ Điều Chỉnh Hàng năm trước đó sẽ đến hạn mỗi năm một lần, sau Kỳ Điều Chỉnh hàng năm (xem Phần IV.B mặt dưới). Hầu như doanh nghiệp nhỏ hội đủ đk được xác định là những khách hàng mong muốn điện năng đạt đỉnh mỗi tháng thấp hơn 20 kilôwatt.

Tổng số điểm phát điện được phản ảnh trên hóa đơn của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang (các) kỳ thanh toán tiếp theo sau trong suốt Kỳ Điều Chỉnh sản phẩm Năm cho tới khi được giao dịch thanh toán hết.

Điều Chỉnh thường niên và Quyết Toán

Hàng năm, San Jose Clean Energy sẽ khẳng định liệu một người sử dụng tham gia trực thuộc Đối Tượng tiêu thụ Điện Thuần tốt Đối Tượng phạt Điện Thuần trong veo Kỳ Điều Chỉnh Hàng thời gian trước đó. Đối cùng với những quý khách mới, Kỳ Điều Chỉnh thường niên cho năm thứ nhất tham gia đang gồm khoảng chừng thời gian bắt đầu từ ngày sử dụng dịch vụ theo quy hoạch Điện thuộc công tác NEM trong suốt chu kỳ thanh toán giao dịch tháng Tư. Trong các trường hợp người tiêu dùng mới sử dụng thương mại & dịch vụ thuộc công tác NEM – San Jose Clean Energy ít hơn 10 chu kỳ thanh toán giao dịch của Kỳ Điều Chỉnh thường niên đầu tiên, Kỳ Điều Chỉnh sẽ được kéo dài thêm cho cuối kỳ giao dịch thanh toán tiếp theo trong thời điểm tháng Tư.

Nếu sẽ là Đối Tượng tiêu tốn Điện Thuần vào vào cuối kỳ Điều Chỉnh mặt hàng Năm, toàn thể số điểm phân phát điện còn sót lại tại thời đặc điểm đó sẽ được đem về không vào thời điểm đầu kỳ Điều Chỉnh tiếp theo.

Nếu chính là Đối Tượng phát Điện Thuần vào cuối kỳ Điều Chỉnh sản phẩm Năm, người tiêu dùng có đủ điều kiện nhận Bù Trừ Tổng Điện Dư đối với bất kỳ Tổng Điện Dư như thế nào trong mười nhì tháng trước.

Mức Bù Trừ Tổng Điện Dư cho từng kilôwatt giờ của Tổng Điện Dư xuyên suốt cả Kỳ Điều Chỉnh là kết thúc vào tháng bốn năm 2022 là:$0,05598/mỗi kWh.

Năng lượng sạch sẽ San José sẽ hỗ trợ cho các nhà chế tạo điện ròng đền bù điện dư thừa của họ vào cuối giai đoạn trung thực hàng năm dưới bề ngoài kiểm tra. Thay vày nhận séc tự San José Clean Energy, khách hàng hàng rất có thể chọn nhận tín dụng thanh toán hóa đối chọi sẽ áp dụng cho các khoản phí tích điện sạch San Jose vào tương lai. Quý khách hàng chọn nhận tín dụng thanh toán hóa 1-1 phải cho thấy ưu tiên của họ trong khoảng 30 ngày kể từ hóa đơn đầu tiên sau khi kết thúc Thời gian thực hiện hàng năm

Điểm năng lượng Tái tạo thành và các Thuộc Tính Môi Trường

Khách sản phẩm sẽ gia hạn quyền cài đối với tổng thể Điểm năng lượng Tái tạo nên (REC) và những thuộc tính môi trường liên quan tiền đến hoạt động sử dụng năng lượng điện từ hệ thống Phát Điện Tái tạo ra phù hợp.

HOÀN TRẢ GÓI DỊCH VỤ CỦA PG&E

Nếu một quý khách của công tác NEM-San Jose Clean Energy đưa ra quyết định không tham gia chương trình của San Jose Clean Energy và trả lại dịch vụ theo gói cho PG&E, người sử dụng đó hoàn toàn có thể yêu cầu San Jose Clean Energy thanh toán toàn cục điểm vạc điện còn lại vào tài khoản, miễn sao yêu ước được gửi trong tầm 90 ngày dương lịch kể từ ngày trả lại dịch vụ. Cách thức quyết toán sẽ giống như quy trình Quyết Toán hàng năm được giới thiệu trong Phần IV.B.

Nếu người tiêu dùng là Đối tượng phạt Điện Thuận, khoản bù trừ cho toàn cục lượng năng lượng điện dư nhưng mà San Jose Clean Energy nhận được sẽ tính theo nút Bù Trừ Tổng Điện Dư hiện hành.