Cảm Âm Sáo Trúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu – Tiến Minh – (1. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay…) bGiảm 1 tone cho bài hátTone chính của bài hát#Tăng 1 tone cho bài hát-Giảm cỡ chữTăng cỡ chữ- 0⇣⇡1⇣⇡2⇣⇡3⇣⇡4⇣⇡5⇣⇡6⇣⇡7⇣⇡8⇣⇡9⇣⇡Thay đổi dạng… Continue reading Cảm Âm Sáo Trúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Không Đổi Được Ngôn Ngữ Trên Facebook, Hỏi Về Thay Đổi Ngôn Ngữ Trong Facebook

Bỗng một ngày nọ, ứng dụng Facebook của bạn thông báo không thể thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt và bắt buộc bạn phải sử dụng với tiếng Anh mà bạn không thể hiểu. Vậy chúng ta phải làm sao để khắc phục trường hợp này cũng như quay trở về ngôn ngữ tiếng Việt… Continue reading Không Đổi Được Ngôn Ngữ Trên Facebook, Hỏi Về Thay Đổi Ngôn Ngữ Trong Facebook