Tone thấp

Verse

Từng phân tử mưa, rơi tí bóc bên hiên công ty nàngdo re fa, fa sol la sol fa vì reLòng thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng mong muốn chờdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laNgười yêu hỡi tồn tại yêu nàng, em cho dù biết vẫn luôn luôn hững hờla do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reMặc đến anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình song tare fa sol sol sol la sol, fa re fa sol

Giọt bi thảm rơi, rơi âm thầm lặng lẽ trên tuyến phố dàido re fa, fa sol la sol fa bởi reMột mình anh, lòng se fe với gió đông vềdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laGiờ thôi hết đầy đủ ước mơ dài, mưa còn rơi rớt bên trên nỗi sầula do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reLạnh đôi vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loire fa sol sol sol la sol, fa fa re fa

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nàodo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laTừng cơn mưa đôi ta gồm nhau, time thần tiêndo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Giờ mình anh trên con đường xưa, ngồi âm thầm lặng lẽ ngắm mây dần dần trôisol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faMặc đến thời gian thờ ơ xô nhau mãi đâufa re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2

Chuyện tình yêu song ta rẽ đôi, bao lời yêu đang vỗ cánh rồido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laThầm cầu hy vọng cho em hãy quên, số đông kỷ niệm xưado2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình trơn cũ mãi trôi về đâysol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faGiờ đã hết bao nhiêu yêu thương, đơn độc lối vềla do2 re2 do2 do2 la la, sol sol sol fa

Tone trung

Verse

Từng phân tử mưa, rơi tí tách bóc bên hiên bên nàngre mày sol, sol la tê mê la sol re miLòng âm thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng ao ước chờre mày sol, sol la đắm say re2 mi2 re2 siNgười yêu thương hỡi mãi sau yêu nàng, em mặc dù biết vẫn luôn luôn hững hờsi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol mê man si la mê mệt miMặc mang lại anh đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình song tami sol la la la la say đắm la, sol mày sol la

Giọt bi thương rơi, rơi lặng lẽ âm thầm trên con phố dàire mi sol, sol la say mê la sol re miMột bản thân anh, lòng se fe với gió đông vềre mày sol, sol la say đắm re2 mi2 re2 siGiờ thôi hết đầy đủ ước mơ dài, mưa còn rơi rớt bên trên nỗi sầusi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol đắm say si la đê mê miLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loimi sol la la la mê mẩn la, sol sol mi sol

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi ghi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nàore2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siTừng trận mưa đôi ta gồm nhau, giây phút thần tiênre2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 say đắm re2Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm mây dần trôila mê mệt re2 re2 re2 mi2 re2, sol la yêu thích si la ngươi solMặc mang lại thời gian ghẻ lạnh xô nhau mãi đâusol mi2 re2 mi2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2 re2

Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi, bao lời yêu đang vỗ cánh rồire2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siThầm cầu mong cho em hãy quên, phần lớn kỷ niệm xưare2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 ham mê re2Cuộc tình ta tung như giấc mơ, hình láng cũ mãi trôi về đâyla tê mê re2 re2 re2 mi2 re2, sol la đắm đuối si la ngươi solGiờ đã mất bao nhiêu yêu thương, đơn độc lối vềsi re2 mi2 re2 re2 yêu thích si, la la la sol

Tone cao

Verse

Từng phân tử mưa, rơi tí tách bên hiên nhà nàngfa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solLòng thì thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng mong chờfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Người yêu hỡi mãi sau yêu nàng, em mặc dù biết vẫn luôn luôn hững hờre2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solMặc mang lại anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình song tasol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sol sib do2

Giọt bi ai rơi, rơi lặng lẽ âm thầm trên tuyến phố dàifa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solMột mình anh, lòng se sắt với gió đông vềfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Giờ thôi hết đông đảo ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầure2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loisol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sib sol sib

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nàofa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Từng cơn mưa đôi ta có nhau, time thần tiênfa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi âm thầm lặng lẽ ngắm mây dần trôido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibMặc cho thời gian lãnh đạm xô nhau mãi đâusib sol2 fa2 sol2 sib2 do3 sib2 sib2 sol2 fa2

Chuyện tình yêu song ta rẽ đôi, bao lời yêu đã vỗ cánh rồifa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Thầm cầu mong cho em hãy quên, phần lớn kỷ niệm xưafa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Cuộc tình ta chảy như giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâydo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibGiờ đã mất bao nhiêu yêu thương thương, cô đơn lối vềre2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 re2, do2 do2 do2 sib

Top 10 cảm music hoa được tìm kiếm các nhất T1/2022 với cảm âm mưa trên cuộc tình mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo luyện tập thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu như thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn ko hãy coment cho cửa hàng chúng tôi biết bên dưới phần comment nhé!