4 Cách Cài Đặt Youtube Trên Tivi Sony, Bravia Đơn Giản Trong 3 Phút

1) Mở mục “Ứng dụng” –> Chọn “CH Play” –> Đăng nhập tài khoản Google của bạn –> chọn “Cài đặt” –> Tắt tự động cập nhật.

Đang xem: Cài đặt youtube trên tivi

2) Thoát ra màn hình chính –> Mở “Cài đặt”–>Chọn “Ứng dụng”–>Tìm và chọn ứng dụng Youtube–>Xóa cache & xóa dữ liệu–>Tắt thông báo.

3) Mở mục “Ứng dụng” và chọn Youtube để xem bình thường.

Xem link hướng dẫn generalimex.com.vn sau đây:https://youtu.be/P1Ir2hLhdCM

Cách xử lý số 2:

Bước 1: Vào trình duyệt web, vào link: generalimex.com.vn ▶ Vào “Kho ứng dụng” ▶ Bấm vào “ỨNG DỤNG HỖ TRỢ SMART YOUTUBE TV” và “SMART YOUTUBE TV ” (Bấm vào thì file sẽ tự động tải về máy tính)

Bước 2: Thoát ra màn hình chính ▶ vào ứng dụng APK Cài đặt ▶Thấy 2 file đã tải về ▶ Nhấp lần lượt từng file để cài đặt.

Bước 3: Ra màn hình chính ▶ Tìm ứng dụng Youtube cũ ▶ Xóa Cache, xóa dữ liệu ▶ Tắt thông báo cập nhật.

Bước 4: Thoát ra màn hình chính ▶ Chọn Youtube mới (có hình chữ S) ▶ Bấm chọn “PRO Main” ▶ Bấm “cho phép” cài đặt, máy hỏi lại lần nữa, chọn “Upgrade” ▶ Hoàn tất (Khởi động tính năng sử dụng Youtube khi đã đăng xuất)

Bước 5: Coi bằng Youtube mới (có hình chữ S) bình thường

Link tải ứng dụng Smart Youtube:http://generalimex.com.vn/kho-ung-dung.html

* MODEL generalimex.com.vn

– 32S900MT2, 32ES910

– 32E800, 32VS6, DT32S5(DE800)

– 40ES900N, 40AS300, 40AS330, 43AS330

– 43AS500, 43VS6, DT43S5(DAS500), 43ES980(VAS500), 43ES910

– 50AS620, 50ES910

2. NHÓM 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Youtube 2.02.08 từ trang generalimex.com.vn

Giao diện tivi Nhóm 2:

*

Cách xử lý: Cài đặt phiên bản Youtube 2.02.08 từ trang generalimex.com.vn.

Xem thêm:

Sau khi tải về hoàn tất, thoát ra màn hình chính–>Chọn “Quản lý thiết bị”–>Chọn “Download”–>Chọn file Youtube vừa tải về–>Xuất hiện thông báo, chọn “OK” à Chọn “Cài đặt”.Nếu tivi hiện thông báo “Cài đặt đã chặn”–>Chọn “Cài đặt” và “Bật” tính năng cho phép cài từ nguồn không xác định và tiến hành làm lại như bước 2.Sau khi cài đặt hoàn tất, sử dụng Youtube như bình thường.

Xem link hướng dẫn generalimex.com.vn sau đây: https://youtu.be/D7YkznO-kB8

Link tải ứng dụng Youtube 2.02.08: http://generalimex.com.vn/kho-ung-dung.html

Áp dụng đối với các model generalimex.com.vn lần lượt sau:* MODEL generalimex.com.vn

– 32AS100, 32VS8, 32VS9,

– 40AS350, 40vs9, 40VS10, 40VS11

– 43AS550, 43AS560, 43VS9, 43VS10, 43VS11

– 65AU9000, 65UV9, SU65S8

– 75AU9000, 75UV9

**** Để tối ưu hơn nữa, cần cập nhật Fimware cho các TV model này.

3. NHÓM 3: ĐĂNG NHẬP CỬA HÀNG ỨNG DỤNG CH PLAY

Gia diện TV Nhóm 3:

*

Cách xử lý: Mở cửa hàng ứng dụng CH PLAY trên Smart TV, đăng nhập thông tin bằng tài khoản Gmail à Phiên bản Youtube mới sẽ tự cập nhật sau 5 phút, hoặc chủ động vào CHPlay để cập nhật.

Áp dụng đối với các model generalimex.com.vn lần lượt sau:

* MODEL generalimex.com.vn

32AS120, 32VS10, 32VS11

43AS350,43VS8

4. NHÓM 4: CÁC TRƯỜNG HỢP CÀI ĐẶT YOUTUBE HELPER:

Giao diện TV – NHÓM 4A:

*

Cách xử lý: Cần cài đặt thủ công ứng dụng YOUTUBE HELPER theo hướng dẫn sau:

Dùng trình duyệt, nhập vào link: generalimex.com.vn –> Chọn mục “Kho ứng dụng” –> Chọn “YOUTUBE HELP FOR ANDROID 4.4″ –> Xuất hiện thông báo, chọn “OK”

Sau khi tải về hoàn tất, thoát ra màn hình chính –> Chọn “Quản lý ứng dụng” –> Chọn “Ứng dụng tải về” –> Chọn file “YoutubeHelper Android 4.4”vừa tải về –> Chọn “Cài đặt”

Sau khi cài đặt hoàn tất, thoát ra màn hình chính –> Chọn “Danh sách ứng dụng” –> Chọn “YoutubeHelper” và đợi lúc này TV sẽ tự tắt và bạn cần khới động lại T

Mở sử dụng Youtube trên Giao diện chủ và xem bình thường

Link tải ứng dụng Smart Youtube: http://generalimex.com.vn/kho-ung-dung.html

Xem link hướng dẫn generalimex.com.vn sau đây:https://youtu.be/Kw_1roUpUlI

Áp dụng đối với các model generalimex.com.vn lần lượt sau:

* MODEL generalimex.com.vn

32ES900, AS32CS6000, 32CV6600

40AS360, 40VS7, 40E800, AS40CS6000, 40ES900

43AS510, 43AS520, 43AS980, 43AS900

50AU5900, 50AU6000, 50AU6100, 50AU6800,50UV6, 50S6, 50AS680, 50AS980, 50ES900N, AS50CS6000, 50CV9000U, 50UC6000.

55AU8000, 55AU8200, 55AU7900, 55AU8800,55US6, 55UV8, 55UV9, 55ES980, 55SK900, 55HT9000,

AS65SK900, 65HT9000.

Xem thêm:

Giao diện TV – NHÓM 4B:

*

Cách xử lý:Cần cài đặt thủ công ứng dụng Youtube Help

Dùng trình duyệt, nhập vào link: generalimex.com.vn –> Chọn mục “Kho ứng dụng” –> Chọn “YOUTUBE HELP FOR ANDROID 4.4″ –> Xuất hiện thông báo, chọn “OK” .

Sau khi tải về hoàn tất, thoát ra màn hình chính –> Kéo xuống chọn “Đa phương tiện” –> Chọn “Thư Mục” –> Chọn “Download” –> Chọn file “YoutubeHelp Android 4.4”vừa tải về –> Nhấn chọn “Cài đặt”

Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấn chọn Mở “YoutubeHelper” và đợi –> Lúc này TV sẽ tự tắt và bạn cần khới động lại TV

Mở sử dụng Youtube trên Giao diện chủ và xem bình thường

Link tải ứng dụng Smart Youtube: http://generalimex.com.vn/kho-ung-dung.html

Xem link hướng dẫn generalimex.com.vn sau đây:

Áp dụng đối với các model generalimex.com.vn lần lượt sau:

* MODEL generalimex.com.vn

32AS11040AS360, 40VS743AS530,43VS850AU5900, 50AU6000, 50AU6100, 50AU6800, 50UV6,50S6,50AS68055AU8200.55AU7900, 55AU8800, 55US6, 55UV8, 55UV9

**** Trường hợp khi cài Youtube Help mà ứng dụng Youtube cũ trong TV không xuất hiện , hãy tải lại ứng dụng Youtube 1.05.5 từ kho ứng dụng theo cách tương tự như trên

5. NHÓM 5: CÁC TRƯỜNG HỢP CÒN LẠI

*

Giao diện TV Nhóm 5A: MODEL AS50U8, AS55K8, 55X9

Cách xử lý:

Gỡ phiên bản Youtube hiện tại trên Tivi bằng thao tác: Mở “Ứng dụng” –> Chọn “Cài đặt” –> Chọn “Ứng dụng” –> Tìm ứng dụng Youtube và click vào “Gỡ cài đặt”Dùng trình duyệt, nhập vào link: generalimex.com.vn –> Chọn mục “Kho ứng dụng” –>Click tải “Youtube ver 1.05.5” về USBGắn USB lên tivi –> Chọn “Ứng dụng” –> Chọn “Ứng dụng” và chọn tiếp “Cài đặt”, click USB –> Chọn ứng dụng “Youtube 1.05.5 để tiến hành cài đặt để hoàn tất.Sử dụng ứng dụng Youtube bình thường

Link tải ứng dụng Youtube 1.05.5: http://generalimex.com.vn/kho-ung-dung.html

Xem link hướng dẫn generalimex.com.vn sau đây:https://youtu.be/ZmZ7zN4KFo0

Giao diện TV Nhóm 5B: MODEL50AS690, 50AU6200, AS55K8, SU55S6

Cách xử lý:

Gỡ phiên bản Youtube hiện tại trên Tivi bằng thao tác: Mở “Ứng dụng” –> Chọn “Cài đặt” –> Chọn “Ứng dụng” –> Tìm ứng dụng Youtube và click vào “Gỡ cài đặt”Dùng trình duyệt, nhập vào link:generalimex.com.vn –> Chọn mục “Kho ứng dụng” –>Click tải “Smart Youtube TV” về USBGắn USB lên tivi –> Chọn “Ứng dụng” –> Chọn “Ứng dụng” và chọn tiếp “Cài đặt”, click USB –> Chọn ứng dụng “SmartYoutubeTV” để tiến hành cài đặt để hoàn tất.Sử dụng ứng dụng Youtube bình thường

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *