Engage with APS! reviews việc làm những viện nghiên cứu và phân tích Đăng ký kết Bảng Đóng tắt-Canvas Menu

Các hướng dẫn sau đây giành cho Nhiệm vụ mua lên Tệp vào Canvas.

Bạn đang xem: Cách gửi qua google drive

Trang cụ thể Bài tập hiển thị thông tin về bài tập của bạn. Ở đầu trang là tiêu đề bài bác tập. Tiếp theo sau là Do ngày tháng, con số Điểm và các loại gửi sẽ nói một tệp cài lên cho loại trách nhiệm này. Cụ thể bài tập hiển thị bên dưới. Nếu bao gồm Phiếu tự nhận xét cho bài xích tập, nó sẽ xuất hiện thêm ở bên dưới cùng.
*
Khi sẵn sàng, sv nhấp vào Nộp bài xích luận.
*
Một hàng tab sẽ mở ra trong bài bác tập. Click chuột File Upload tab rồi cho Chọn tập tin cái nút. Trong hành lang cửa số bật lên, nhấp vào Chụp hình ảnh hoặc cù video thực hiện Máy Chụp Hình ứng dụng, lựa chọn 1 bức ảnh đã chụp trước kia từ Thư viện ảnh or Xem iPad cho tệp được giữ trên thiết bị.

Xem thêm:

*

Nút chọn tệp nhảy lên:

*

Click vào Google Tài liệu nhằm gửi tài liệu Google. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Cấp quyền truy vấn Google Drive, chọn thông tin tài khoản Google của công ty rồi nhấp vào Cho phép nhằm tích phù hợp Canvas với Google Drive.Điều hướng qua những thư mục nhằm tìm và lựa chọn tệp mê thích hợp.Khi sẵn sàng chuẩn bị bấm Nộp bài bác luận.

*

*

*

*

Để gửi ngẫu nhiên loại tệp Google Drive nào, hãy nhấp vào Google Drive gửi hướng. Nếu như được nhắc, hãy nhấp vào Ủy quyền , chọn thông tin tài khoản Google của người sử dụng rồi nhấp vào Cho phép nhằm tích thích hợp Canvas với Google Drive.Điều hướng những thư mục trong Google Drive để tìm tệp ao ước muốn. Chọn tệp với nhấp vào Gửi Đi.Kiểm tra tên tệp và nhập ngẫu nhiên nhận xét bổ sung nào mang lại giáo viên của bạn. Tiếp nối nhấp vào Nộp bài xích luận .

*

*

*

*

Để biết thêm thông tin, xem phương pháp tải lên tệp bên dưới dạng Đệ trình bài bác tậptrong Canvas hướng dẫn.