Insert block trong cad (lệnh insert block, chèn block vào autocad, giải pháp lấy block vào autocad, chèn block vào bạn dạng vẽ autocad, cai quản block vào cad, lệnh I trong cad) là lệnh để chèn block hoặc file bạn dạng vẽ vào trong bạn dạng vẽ hiện tại hành. Cách thực hiện lệnh insert vào cad như sau:

• Lệnh: Insert

• Lệnh tắt: I

• Menu: Insertlock

Command: Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…Xuất hiện nay hộp thoại Insert.

Bạn đang xem: Cách gọi 1 block trong cad

*

Các chắt lọc hộp thoại Insert:Name: Chỉ định tên của block hoặc file bạn dạng vẽ đề xuất chèn vào bạn dạng vẽ hiện nay hành. Block mà các bạn chèn trong lần này đã là block mặc định cho các lần chèn bởi lệnh Insert sau đó. Biến khối hệ thống INSNAME lưu trữ tên của block mặc định.Browse…: Làm xuất hiện thêm hộp thoại Select Drawing file (tương từ bỏ khi thực hiện lệnh Open), trên hộp thoại này bạn có thể chọn block hoặc file bạn dạng vẽ đề nghị chèn.Path: Chỉ định đường dẫn của file phiên bản vẽ chèn.

• Insertion point: chỉ định điểm chèn của block.

º Specify On-Screen Khi lựa chọn nút này và lựa chọn OK thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại cùng ta định điểm chèn trên phiên bản vẽ theo loại nhắc:

∗ Specify insertion point or: X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ với cao độ điểm chèn.

Xem thêm:

• Scale: chỉ định tỉ lệ đến block hoặc bạn dạng vẽ được chèn. Nếu như nhập quý hiếm tỉ lệ X, Y cùng Z âm thì những block hoặc file bạn dạng vẽ được chèn đang đối xứng qua trục.

º Specify On-Screen hướng dẫn và chỉ định tỉ lệ chèn bằng những dòng nhắc

º Specify insertion point or : Chọn các lựa chọn

∗ X, Y, Z tỉ trọng chèn theo phương X, Y, X

∗ Scale tỉ trọng chèn theo các phương X, Y với Z giống như nhau.

∗ PScale chọn lọc này có thể chấp nhận được xem trước hình ảnh block trên screen trước lúc chèn.

Khi nhập PS lộ diện các mẫu nhắc sau:

∗ Specify preview scale factor for XYZ axes: Nhập tỉ lệ thành phần xem trước

∗ Specify insertion point: lựa chọn điểm chèn

∗ Enter X scale factor, specify opposite corner, or : Nhập tỉ lệ thành phần theo phương X

∗ PX, PY, PZ chọn lựa này chất nhận được xem trước hình hình ảnh block trên màn hình hiển thị trước lúc chèn. Uniform Scale tỉ lệ chèn X, Y, Z như là nhau, khi ấy chỉ nhập một quý hiếm tỉ lệ X.

• Rotation: chỉ định góc quay cho block được chèn.

º Angle: Nhập quý hiếm góc xoay trực tiếp vμo vỏ hộp thoại Insert

º Specify On-Screen: hướng đẫn góc cù bằng các dòng nhắc

• Explode: Phá vỡ lẽ các đối tượng người sử dụng của block sau thời điểm chèn. Lúc ấy ta chỉ việc nhập tỉ trọng X (vì X, Y và Z bởi nhau). Các đối tượng người tiêu dùng thành phần của block vẽ bên trên lớp 0 thì sẽ nằm bên trên lớp này. Các đối tượng người dùng được gán BYBLOCK sẽ sở hữu được màu trắng. Đối tượng tất cả dạng mặt đường gán là BYBLOCK thì sẽ có được dạng con đường CONTINUOUS.

Lệnh –Insert: Khi thực hiện lệnh –Insert sẽ xuất hiện các chiếc nhắc được cho phép ta chèn block hoặc file bản vẽ vào bản vẽ hiện tại hành như những phiên bản trước đó.Command : – Insert ↵

• Enter block name or : GHE↵ Nhập thương hiệu block

• Specify insertion point or : Định điểm chèn block

• Enter X scale factor, specify opposite corner or : Nhập thông số tỉ lệ theo phương X

• Enter Y scale factor : Nhập hệ số tỉ lệ theo phương Y

• Specify rotation angle : Nhập góc quay

Nếu tạo chiếc nhắc “Enter block name ” ta nhập ? đã liệt kê danh sách các block có trong phiên bản vẽ.Nếu tạo loại nhắc “Enter block name ” ta nhập dấu ngã (~) thì đang hiển thị hộp thoại Select Drawing File