Cách Chỉnh Cỡ Chữ Trong Cad, Cách Tăng Chiều Cao Chữ Một Cách Tự Động

Chữ trong đường đo kích thước.

Đang xem: Cách chỉnh cỡ chữ trong cad

Chữ trong đường đo kích thước để hiển thị giá trị của đường đo kích thước. Trong một số trường hợp bạn cũng có thể chọn để hiển thị thêm một số chú thích cho đường kích thước. Nằm trong chương trình tìm hiểu về hộp thoại Modify Dimension Style khi đo kích thước trong autocad. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hộp thoại Text và Fit. Hai hộp thoại dùng để thiết lập thông số và vị trí của Text trong đường đo kích thước autocad.

Tìm hiểu hộp thoại Text trong Modify Dimension Style của autocad

*
*

– Text appearance

+ Text style: Chọn tên kiểu chữ hiện lên trong kích thước. Ta có thể làm hiện bảng text style trong ô <…> bên cạnh text style.+ Text color: Màu chữ+ Fill color: màu nền của chữ.+ Text height: Chiều cao của chữ.+ Fraction height scale: Gán tỷ lệ giữa chiều cao chứ số dung sai và chữ số kích thước.+ Draw frame around text: Vẽ khung chữ nhật bao quanh chữ số kích thước.

Text Placement:

+ Vertical: Điêu chỉnh vị trí chữ theo phương thẳng đứng.Center: Chữ số nằm giữa đường kích thước.Above: Chữ số nằm trên đường kích thước.

Outside: vị trí nằm ngoài đường kích thước và xa điểm gốc đo nhất.+ Horizontal: Vị trí của chữ so với phương nằm ngang.Centered: nằm giữa hai đường gióng.+ Offset from dim line: khoảng cách từ chữ đến đường kích thước.

Text Alignment: Điều chỉnh hướng của chữ.

+ Horizontal: chữ luôn luôn nằm ngang.

Xem thêm:

+ Aligned with dimension line: chữ được gióng song song với đường kích thước.+ ISO Standard: chữ sẽ song song với đường kích thước khi nó nằm trong hai đường gióng, và sẽ nằm ngang trong trường hợp nằm ngược lại.

Bạn tham khảo giá trị cài đặt hộp thoại Text như hình ảnh dưới.

*
*

Tìm hiểu về hộp thoại Fit trong Modify Dimension Style của autocad

*
*

Fit Options:

Thẻ này sẽ kiểm tra xem, nếu đủ chỗ trống thì sẽ đặt text và đường kích thước theo đúng vị trí đã quy định ở mục trước. Còn nếu không đủ chỗ trống để ghi text thì text và đường kích thước sẽ được ghi theo các quy định sau:

+ Either the text or the arrows whichever fits best:

Khi đủ chỗ trống thì text và mũi tên thì cả hai sẽ nằm giữa hai đường gióng. Khi chỉ đủ chỗ cho text thì mũi tên sẽ được vẽ ra ngoài. Khi chỉ đủ chỗ cho mũi tên thì text sẽ được vẽ ra ngoài.

+ Arrows:

Khi đủ chỗ cho chữ và mũi tên thì cả hai sẽ nằm giữa hai đường gióng. Khi chỉ đủ chỗ cho mũi tên thì mũi tên sẽ được vẽ ở trong 2 đường gióng còn chữ thì được vẽ ra ngoài. Khi không đủ chỗ cho mũi tên thì cả text và mũi tên sẽ được vẽ ra ngoài.+ Text:Khi đủ chỗ cho chữ và mũi tên thì cả hai sẽ nằm giữa hai đường gióng. Khi chỉ đủ chỗ cho Text thì Text sẽ được vẽ ở trong 2 đường gióng còn mũi tên thì được vẽra ngoài. Khi không đủ chỗ cho Text thì cả text và mũi tên sẽ được vẽ ra ngoài.+ Both text and arrouws: Khi không đủ choc ho chữ số hoặc mũi tên thì cả hai sẽ được vẽ ra ngoài.+ Always keep text between ext lines: Chữ số và kích thước luôn luôn nằm giữa hai đường gióng.(nên chọn tính năng này)+ Suppress arrows if they don’t fit inside the extension lines: Sẽ không xuất hiện mũi tên nếu giữa hai đường gióng không đủ chỗ trống để vẽ.

Text Placement:

Quy định vị trí của chữ số kích thước khi di chuyển chúng ra khỏi vị trí mặc định+ Beside the dimension line: Sắp xếp bên cạnh đường gióng.+ Over the dimension line, with a leader: Sắp xếp ra ngoài đường kích thước kèm theo một đường dẫn.+ Over the dimension line, without a leader: Sắp xếp ra ngoài đường kích thước mà kèm theo bất kỳ một đường dẫn nào.(nên chọn tính năng này)

Scale for Dimension Features:

+ Annotation: Kích thước tự động điền theo tỉ lệ chọn vẽ bên Model.+ Use overall scale of : Phóng toàn bộ các biến kích thước theo tỷ lệ này. Riêng giá trị chữ số đo được không bị thay đổi. (ĐẶC BIỆT CHÚ Ý MỤC NÀY: BẠN MUỐN LẬP DIM CHO TỈ LỆ 1:1 THÌ NHẬP 1, TỈ LỆ 1:5 THÌ NHẬP 5….CÁC THIẾT LẬP KHÁC GIỮ NGUYÊN NGHĨA LÀ CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA TỈ LỆ 1:5 GIỐNG Y NHƯ TỈ LỆ 1:1) + Scale dimensions to layout (paper space): Dùng trong paper space. Nghiên cứu sau.Fine Tuning: Gán một số lựa chọn bổ xung.+ Place text manually when dimensioning: Đặt vị trí text bằng cách tự chọn vị trí sau mỗi lần đo.

+ Always draw dim line between ext lines: Luôn luôn vẽ đường kích thước nằm giữa hai đường gióng

Bạn tham khảo thông số cài đặt hộp thoại Text như hình ảnh dưới.

Xem thêm:

*
*

Qua bài viết này, phần nào các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về cách thiết lập chữ trong autocad. Ở các bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt đơn vị và một số phần bổ trợ cho đơn vị.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *