Bắt ấn, kết ấn tuyệt kết thủ ấn…mỗi lần trì niệm Phật chú, phương pháp bắt ấn khi chạm mặt ma quỷ, giải pháp bắt ấn trừ tà, phương pháp bắt ấn để chữa trị bệnh, giải pháp bắt ấn lúc cúng dường… . Và rất nhiều vấn đề khác liên quan tới việc cách bắt ấn trong Phật Giáo cùng đời sống hằng ngày của Phật Tử

Vậy Bắt ấn là gì? Ý nghĩa của bắt Ấn? phương pháp bắt ấn lúc ngồi thiền như vậy nào?

Hôm nay, Điêu Khắc trằn Gia xin cũng quý Độc giả, Quý Phật Tử khám phá về bắt ấn hay kết ấn, bắt ấn Mật Tông là gì ? với nhiều vấn đề khác tương quan tới bài toán bắ ấn nhất là cách bắt ấn vào Phật Giáo.

Bạn đang xem: Cách bắt ấn quan âm

I, Bắt ấn và ý nghĩa sâu sắc bắt ấn?

1, Bắt ấn là gì?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi cơ mà không hành trì tư mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, bắt buộc không thể đi được.

Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi nhì thủ nhãn ấn pháp nhưng mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người tất cả chân mà không có tay, không làm cái gi được cả.

Xem thêm:

Cũng vô ích mà thôi.

Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, đầu tiên quí vị phải tinh thông bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi nên trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được điện thoại tư vấn là tín đồ thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.

(Trích Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải Chú Đại Bi)

Mời quý Phật Tử xem clip Bắt Ấn quan lại Âm hay cách Bắt Ấn Chú Đại Bi. Đây là đoạn phim hướng dẫn phương pháp bắt ấn 42 thủ nhãn hay nói một cách khác là 42 thủ ấn quan lại Âm, cách bắt ấn lúc trì chú đại bi