Để giúp những em ôn tập và sẵn sàng tốt bàiCác số có bốn chữ sốHọc 247 mời những em tìm hiểu thêm bài học bên dưới đây.Chúc những em gồm một tiết học thật hay với thật vui lúc tới lớp!


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Những số có bốn chữ số

1.2. Những số có bốn chữ số (tiếp theo)

1.3. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

1.4. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 92, 93

1.5. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 95

1.6. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 96

2. Hỏi đáp vềCác số tất cả bốn chữ số


*

Số có 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 1-1 vị.

Bạn đang xem: Các số có bốn chữ số

Viết là : 1423. Đọc là : Một nghìn tứ trăm nhị mươi ba.


Viết số thành tổng :

5247 = 5000 + 200 + 40 + 7

9683 = ... + ... + ... + ...

3095 = 3000 + 0 + 90 + 5 = 3000 + 90 + 5

7070 = ... + ... + ... + ...

8102 = ... + ... + ... + ...

6790 = ... + ... + ... + ...

4400 = ... + ... + ... + ...

2005 = ... + ... + ... + ...


Bài 1: Viết (theo mẫu)

a) mẫu mã :

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

1000

100

100

10

10

10

1

4

2

3

1

Viết số:4321. Đọc số: tứ nghìn nhị trăm bố mươi mốt.

b)

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

Hướng dẫn giải:

Viết chữ số thích hợp của từng mặt hàng trên bảng sẽ cho.Viết và đọc số gồm bốn chữ số đam mê hợp.

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

3

4

4

2

Viết số:3442. Đọc số: ba nghìn tứ trăm tư mươi hai.

Bài 2: Viết (theo mẫu)

HÀNGVIẾT SỐĐỌC SỐ
NghìnTrămChụcĐơn vị
8563Tám ngàn năm trăm sáu mươi ba
5947
9174
2835

Hướng dẫn giải:

Viết số: Viết những chữ số của hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị chức năng lần lượt tự trái sang trọng phải.Đọc số: Đọc số tất cả bốn chữ số vừa viết được, chăm chú cách đọc số tất cả hàng đơn vị là 4 hoặc 5.
HÀNGVIẾT SỐĐỌC SỐ
NghìnTrămChụcĐơn vị
85638563Tám ngàn năm trăm sáu mươi ba
59475947Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy
91749174Chín nghìn một trăm bảy mươi tư
28352835Hai nghìn tám trăm ba mươi lăm

Bài 3: Số ?

*

Hướng dẫn giải:

Đếm xuôi những số liên tiếp, bước đầu từ số nghỉ ngơi ô thứ nhất rồi điền số còn thiếu vào vị trí trống.

*


1.5. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 95


Bài 1: Đọc những số:7800; 3690; 6504; 4081; 5005 (theo mẫu)

Mẫu:7800 đọc là bảy ngàn tám trăm.

Hướng dẫn giải:

Đọc số có bốn chữ chu kỳ lượt từ hàng trăm ngàn đến hàng đơn vị.

Xem thêm: Xem Việt Nam Đá Trực Tiếp Bóng Đá Việt Nam Vs Australia, Vòng Loại World Cup

+3690đọc là tía nghìn sáu trăm chín mươi.

+6504 đọc là sáu ngàn năm trăm linh tư

+4081 đọc là tứ nghìn không trăm tám mươi mốt

+5005đọc là năm nghìn ko trăm linh năm.

Bài 2: Số ?

*

Hướng dẫn giải:

Đếm xuôi những số liên tiếp, ban đầu từ số đầu tiên rồi điền số phù hợp vào vị trí trống.

*

Bài 3: Viết số tương thích vào địa điểm chấm

a)3000, 4000, 5000, … , … , …

b)9000, 9100, 9200, … , … , …

c) 4420, 4430, 4440, … , … , …

Hướng dẫn giải:

Đếm xuôi các số tròn nghìn, bắt đầu từ 3000 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.Đếm xuôi các số tròn trăm, bắt đầu từ 9000 rồi điền số không đủ vào nơi trống.Đếm xuôi những số tròn chục, bước đầu từ 4420 rồi điền số không đủ vào địa điểm trống.

a)3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000.

b)9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500.

c)4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470.


1.6. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 96


Bài 1: Viết những số (theo mẫu)

a)9731; 1952; 6845; 5757; 9999.

Mẫu:9731 = 9000+700+30+1

b)6006; 2002; 4700; 8010; 7508.

Mẫu:6006 = 6000+6

Hướng dẫn giải:

Phân tích số gồm bốn chữ số thành tổng cộng nghìn, trăm, chục và 1-1 vị.Chữ số của mặt hàng nào bằng 0 thì không đề nghị viết giá trị của hàng kia khi so sánh số thành tổng.

a) 1952 = 1000+900+50+2

6845 = 6000+800+40+5

5757 = 5000+700+50+7

9999 = 9000+900+90+9

b) 2002 = 2000+2

4700 = 4000+700

8010 = 8000+10

7508 = 7000+500+8

Bài 2: Viết các tổng (theo mẫu)

a)4000+500+60+7

3000+600+10+2

7000+900+90+9

8000+100+50+9

5000+500+50+5

Mẫu :4000+500+60+7 = 4567

b)9000+10+5

4000+400+4

6000+10+2

2000+20

5000+9

Mẫu :9000+10+5 = 9015

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép tính tổng các số rồi viết thành số tất cả bốn chữ số tương ứng.

a)3000+600+10+2 = 3612

7000+900+90+9 = 7999

8000+100+50+9 = 8159

5000+500+50+5 = 5555

b)4000+400+4 = 4404

6000+10+2 = 6012

2000+20 = 2020

5000+9 = 5009

Bài 3: Viết số, biết số đó gồm

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đối kháng vị;

b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục;

c) Tám nghìn, năm trăm.

Hướng dẫn giải:

Xác định những chữ số của từng hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị chức năng trong giải pháp đọc đã đến rồi viết thành số bao gồm bốn chữ số.

a)8555

b)8550

c)8500

Bài 4: Viết những số tất cả bốn chữ số, những chữ số của từng số phần lớn giống nhau

Hướng dẫn giải:

Liệt kê đủ những số tất cả bốn chữ số thế nào cho các chữ số của số đó giống nhau.Nên sử dụng những chữ số theo vật dụng tự lần lượt từ là 1 đến 9 lúc viết số.

Các số là : 1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999.