generalimex.com.vn đang có khóa học Lập trình C qua videoXem chi tiết

Khóa học tập tham khảo:

1. Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 12-17 tuổi

2. Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 18 tuổi

Các hàm toán học (Math) phía bên trong các thư viện ,  và thư viện . Dưới trên đây sẽ trình bày các hàm toán học thường dùng đến:

1. Sqrt():

Hàm sqrt() dùng để mang căn bậc 2 của một số. Giá trị trả về của hàm gồm kiểu double.

Bạn đang xem: Các hàm toán học trong c

Cú pháp:


Ví dụ:

sqrt(9); //sẽ trả về 3.000000

2. Pow():

Hàm pow() dùng để làm tính luỹ thừa. Quý hiếm trả về của hàm gồm kiểu double.

Cú pháp:


, vào đó, n là cơ số, m là luỹ thừa.

Ví dụ:

pow(2,3); //tương ứng với 23 = 8

3. Abs():

Hàm abs() dùng để lấy giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những nguyên (kiểu int) hoặc một số trong những phức (complex). Ví như đối số của hàm là một trong những nguyên int thì hàm đang trả về một số trong những nguyên phía trong đoạn <0,32767> (lưu ý là abs(-32768) = -32768 do trục số của máy tính là trục số vòng), còn nếu như đối số của hàm gồm kiểu phức thì giá trị trả về của hàm gồm kiểu double, trường vừa lòng này xảy ra khi chúng ta khai báo tủ sách và hay sử dụng trong C++.

Cú pháp:


Ví dụ:

abs(-43); //sẽ trả về 43

4. Fabs() và fabsl():

Hàm fabs() và hàm fabsl() đều dùng để đưa giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những dấu chấm đụng (số thực), nhưng lại fabs() sẽ trả về quý hiếm có kiểu double (đối số tất cả kiểu lớn số 1 là double), còn fabsl() đã trả về giá trị có kiểu long double (đối số gồm kiểu lớn số 1 là long double).

Xem thêm: Cách Thay Đổi Giao Diện Google Chrome Đơn Giản, Dễ Thực Hiện

Cú pháp:


Ví dụ:

fabs(-43); //sẽ trả về 43.000000fabsl(-43.5); //sẽ trả về 43.500000

5. Labs():

Hàm labs() dùng để làm tính trị hoàn hảo nhất của một vài long int (long), giá trị trả về là một số long int.

Cú pháp:


Ví dụ:

labs(-32768); //sẽ trả về 32768

6. Ceil():

Hàm ceil() dùng để đưa cận bên trên của một số trong những nếu số đó bao gồm phần thập phân (phần thập phân !=0), tức là lấy số nguyên nhỏ tuổi nhất nhưng lớn hơn số hiện tại. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

ceil(43.000001); //sẽ trả về 44.000000ceil(43); //sẽ trả về 43.000000

7. Floor():

Hàm floor() dùng để lấy cận dưới của một vài nếu số đó gồm phần thập phân (phần thập phân !=0), tức là lấy số nguyên lớn số 1 nhưng nhỏ dại hơn số hiện tại tại. Giá trị trả về của hàm tất cả kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

floor(43.999999); //sẽ trả về 43.000000floor(43); //sẽ trả về 43.000000

8. Atoi():

Hàm atoi() dùng để làm chuyển (convert) một chuỗi thành một số trong những nguyên. Cực hiếm trả về của hàm bao gồm kiểu int.

Cú pháp:


Ví dụ:

atoi("1234"); //sẽ gửi chuỗi "1234" thành số 1234atoi("1.234"); //sẽ gửi chuỗi "1.234" thành số 1

9. Atof():

Hàm atof() dùng để chuyển một chuỗi thành một trong những double. Giá trị trả về của hàm bao gồm kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

atof("1.234"); //sẽ đưa chuỗi "1.234" thành số 1.234000atof("1.2.3.4"); //sẽ đưa chuỗi "1.2.3.4" thành số 1.200000

Tham khảo:

Hàm cách xử lý chuỗi (String)Tìm kiếm nhị phânEzoicreport this adgeneralimex.com.vn đang có khóa đào tạo Lập trình C qua videoXem đưa ra tiết« Prev: thiết kế C: TEST lý thuyết Lập trình C