Chuẩn mực kế toán là các văn phiên bản quy định gồm những hình thức cơ bản, các hướng dẫn cần phải tôn trọng khi làm kế toán, làm report tài chính một giải pháp minh bạch.

Bạn đang xem: Các chuẩn mực kế toán việt nam hiện hành

Người làm cho kế toán cần phải nắm rõ chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta (còn được call là VAS). Trong khi còn trường tồn các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS, US GAAP…).

Trong bài viết này, generalimex.com.vn sẽ chia sẻ 26 chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính được phát hành từ năm 2001 – 2005 dựa theo chuẩn chỉnh mực kế toán nước ngoài tại thời khắc đó, mặc dù sẽ không bao gồm các chuẩn chỉnh mực về lao lý tài chính, giá trị thị phần hay reviews lại tài sản.

*
Chuẩn mực kế toán vn bạn buộc phải biết

1. Chuẩn chỉnh mực chung

+ sử dụng làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán;

+ Ghi chép với lập báo cáo tài chính theo các chuẩn chỉnh mực và cơ chế kế toán một biện pháp thống nhất, xử lý các vấn đề không được quy định ví dụ nhằm bảo đảm thông tin trên báo cáo tài bao gồm phản ánh trung thực và hợp lý;

+ kiểm toán viên và người làm công tác làm việc kiểm tra kế toán có thể có một chiếc nhìn tốt nhất về báo cáo tài thiết yếu với chuẩn mực kế toán tài chính và chế độ kế toán hiện nay hành.

2. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về hàng tồn kho

Như loại tên, chuẩn chỉnh mực đặc biệt dành mang lại những bạn đang làm kế toán tài chính kho.

Chuẩn mực kế toán tài chính 2 về hàng tồn kho được công bố theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC cùng với mục đích:

+ xác minh giá trị cùng với bài toán kế toán mặt hàng tồn kho vào bỏ ra phí;

+ Ghi giảm ngay trị sản phẩm tồn kho sao cho cân xứng với giá trị thuần có thể thực hiện tại được và phương thức tính giá trị hàng tồn kho làm đại lý ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

Chuẩn mực kế toán này được vận dụng cho kế toán hàng tồn kho dựa theo lý lẽ giá gốc trừ khi có chuẩn chỉnh mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán khác mang đến hàng tồn kho.

Trong đó: sản phẩm tồn kho là những gia sản được giữ để buôn bán trong kỳ sản xuất, marketing thông thường hoặc đang trong quá trình sản xuất, marketing dở dang.

3. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính 4 về Tài sản cố định hữu hình

Được phát hành dựa theo đưa ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC với mục đích là giải pháp và hướng dẫn những nguyên tắc và phương thức làm kế toán tài chính với tài sản cố định và thắt chặt hữu hình, bao gồm:

+ Tiêu chuẩn chỉnh tài sản cố định hữu hình;

+ thời gian ghi nhận;

+ xác minh giá trị ban đầu;

+ chi tiêu phát sinh sau ghi dìm ban đầu;

+ xác định giá trị sau ghi thừa nhận ban đầu;

+ Khấu hao;

+ Thanh lý TSCĐ hữu hình;

+ một trong những quy định không giống làm các đại lý ghi sổ kế toán cùng lập BCTC;

Chuẩn mực kế toán trang bị 3 này được vận dụng cho kế toán tài chính tài sản cố định hữu hình, trừ khi có chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính khác quy định cho phép áp dụng hiệ tượng và phương thức kế toán khác mang lại TSCĐ hữu hình.

4. Chuẩn mực kế toán tài chính 4 về Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Chuẩn mực này được phát hành và công bố dựa theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC với mục tiêu là quy định và hướng dẫn phương pháp và phương pháp làm kế toán tài sản thắt chặt và cố định vô hình, bao gồm:

+ Tiêu chuẩn chỉnh tài sản cố định và thắt chặt vô hình;

+ thời gian ghi nhận;

+ xác định giá trị ban đầu;

+ ngân sách phát sinh trễ ghi thừa nhận ban đầu;

+ xác minh giá trị sau ghi dìm ban đầu;

+ Khấu hao;

+ Thanh lý TSCĐ hữu hình;

+ một số quy định không giống làm các đại lý ghi sổ kế toán với lập BCTC;

Chuẩn mực kế toán thứ 4 này được áp dụng cho kế toán tài chính tài sản cố định và thắt chặt vô hình, trừ lúc có chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính khác quy định chất nhận được áp dụng cơ chế và cách thức kế toán khác mang đến TSCĐ vô hình.

Một số TSCĐ vô hình hoàn toàn có thể ở trong hoặc trên thực thể vật chất (như phần mềm máy tính được ghi trong đĩa compact tốt văn bản pháp lý giả dụ nó là giấy tờ hoặc bằng sáng chế…).

Nếu một gia sản có bao gồm cả yếu hèn tố vô hình dung và hữu hình, công ty lớn sẽ cần địa thế căn cứ vào việc khẳng định yếu tố như thế nào là đặc trưng để hạch toán theo quy định chuẩn chỉnh mực TSCĐ hữu hình tốt vô hình.

5. Chuẩn mực kế toán 5 về bất động sản nhà đất đầu tư

Được ban hành dựa theo ra quyết định số 234/2003/QĐ-BTC với mục đích là cách thức và chỉ dẫn nguyên tắc, cách thức kế toán cùng với BĐS đầu tư, bao gồm:

+ Điều khiếu nại ghi nhận bất động sản đầu tư;

+ xác định giá trị ban đầu;

+ giá cả phát ra đời sau ghi thừa nhận ban đầu;

+ xác minh giá trị sau ghi dìm ban đầu;

+ biến hóa mục đích sử dụng;

+ Thanh lý BĐS đầu tư;

+ một trong những quy định khác để triển khai cơ sở ghi sổ kế toán với lập BCTC.

Chuẩn mực kế toán máy 5 này được áp dụng cho kế toán bđs đầu tư, trừ lúc có chuẩn chỉnh mực kế toán khác quy định có thể chấp nhận được áp dụng lý lẽ và cách thức kế toán khác.

Chuẩn mực kế toán này cũng phép tắc các phương thức xác định và ghi nhận cực hiếm BĐS đầu tư trong BCTC của mặt đi thuê theo vừa lòng đồng mướn tài chủ yếu và phương thức xác định quý hiếm BĐS chi tiêu cho mướn trong BCTC của bên dịch vụ cho thuê dựa theo vừa lòng đồng thuê.

6. Chuẩn mực kế toán tài chính 6 về mướn tài sản

Được phát hành theo QĐ số 165/2002/QĐ-BTC với mục tiêu là biện pháp và phía dẫn những nguyên tắc, phương thức kế toán đối với bên thuê và bên thuê mướn tài sản, bao gồm:

+ thuê tài chính;

+ mướn hoạt động;

+ Làm các đại lý ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính;

Chuẩn mực này được vận dụng cho kế toán tài chính thuê tài sản, không tính cho 2 trường hợp:

+ hòa hợp đồng thuê gia sản để khai thác, thực hiện tài nguyên thiên như dầu khi, kim loại, mộc hay các tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác;

+ phù hợp đồng sử dụng bản quyền như phim ảnh, video, bản quyền tác giả, bằng sáng chế, nhạc kịch…

7. Chuẩn mực kế toán 7 về kế toán tài chính và các khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết

Được ban hành và chào làng dựa vào QĐ số 234/2003/QĐ-BTC với mục tiêu quy định với hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp làm kế toán về các khoản đầu tư của nhà chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, chính là kế toán các khoản chi tiêu vào công ty liên kết trong BCTC của riêng biệt nhà đầu tư và trong báo cáo tài bao gồm hợp nhất làm đại lý ghi sổ kế toán, lập và trình bày report tài chính.

Hai khái niệm nên hiểu trong chuẩn mực kế toán này:

+ Công ty liên kết là công ty trong các số ấy nhà đầu tư chi tiêu có ảnh hưởng đáng kể tuy thế lại không phải là doanh nghiệp con hay doanh nghiệp liên doanh ở trong nhà đầu tư;

+ Ảnh hưởng xứng đáng kể là quyền thâm nhập vào vấn đề đưa ra những quyết định về cơ chế tài chính và buổi giao lưu của bên nhận đầu tư nhưng không được kiểm soát các cơ chế đó.

Chuẩn mực kế toán này được áp dụng cho kế toán những khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết của nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng nhắc trong doanh nghiệp liên kết.

8. Chuẩn mực kế toán 8: tin tức tài chính về những số vốn liếng góp liên doanh

Được ban hành và ra mắt theo QĐ số 234/2003/QĐ-BTC với mục tiêu quy định cùng hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán về về các khoản góp vốn liên doanh, bao gồm:

+ Các hình thức liên doanh;

+ báo cáo tài chủ yếu riêng và report tài chính hợp nhất của những bên góp vốn liên doanh làm đại lý cho việc ghi sổ kế toán cùng lập BCTC của những bên góp vốn liên doanh.

(Liên doanh: là thỏa thuận hợp tác bằng đúng theo đồng của 2 hoặc nhiều bên để bên nhau thực hiện chuyển động kinh tế, chuyển động này được điều hành và kiểm soát bởi những bên góp vốn)

Chuẩn mực kế toán này được vận dụng cho kế toán hầu hết khoản góp vốn liên doanh, bao gồm: vận động kinh doanh, tài sản và các đại lý kinh doanh được đồng kiểm soát.

9. Chuẩn mực kế toán về Ảnh hưởng trọn của việc đổi khác tỷ giá hối hận đoái

Được ban hành và ra mắt dựa theo QĐ số 165/2002/QĐ-BTC với mục tiêu quy định và hướng dẫn nguyên tắc, phương thức làm kế toán tài chính về những tác động do biến đổi tỷ giá hối hận đoái nếu công ty lớn có các giao dịch bởi ngoại tệ xuất xắc các hoạt động ở nước ngoài/

Với các giao dịch bằng ngoại tệ hay báo cáo tài thiết yếu các hoạt động ở nước ngoài cần được gửi sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp, gồm:

+ Ghi nhận ban đầu và report tại ngày lập bảng bằng phẳng kế toán;

+ Ghi nhấn chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

+ đưa đổi report tài chủ yếu của các chuyển động ở nước ngoài làm các đại lý ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC.

10. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về hợp tốt nhất kinh doanh

Được ban hành và ra mắt dựa theo QĐ số 100/2005/QĐ-BTC với mục tiêu là cách thức và hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp kế toán đúng theo nhất kinh doanh dựa theo phương pháp mua.

Bên cài đặt ghi nhận tài sản, nợ đề nghị trả để có thể xác định các khoản nợ tàng ẩn theo giá trị phù hợp tại ngày cài đặt và ghi nhận ưu thế thương mại.

Xem thêm: Trà Giảm Cân Jasmine Tea - Chia Sẻ Thật Từ Phia Người Dùng

Chuẩn mực kế toán tài chính này được thực hiện cho việc hạch toán đúng theo nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Với không được vận dụng với những trường đúng theo hợp độc nhất kinh doanh sau:

+ những doanh nghiệp riêng lẻ hoặc các hoạt động kinh doanh cá biệt được triển khai dưới hiệ tượng liên doanh;

+ những doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh cùng một sự điều hành và kiểm soát chung;

+ nhị hoặc những doanh nghiệp tương hỗ;

+ các doanh nghiệp hiếm hoi hoặc các hoạt động kinh doanh hiếm hoi được hợp tuyệt nhất lại để hình thành một 1-1 vị report thông qua một hợp đồng nhưng mà không xác minh được quyền sở hữu;

(Hợp tuyệt nhất kinh doanh là việc phối hợp các doanh nghiệp cá biệt hoặc các chuyển động kinh doanh hiếm hoi thành một đơn vị chức năng báo cáo)

11. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về doanh thu và thu nhập cá nhân khác

Được ban hành và ra mắt dựa theo ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC với mục tiêu là khí cụ và hướng dẫn các nguyên tắc, phương thức kế toán lợi nhuận và thu nhập khác, bao gồm:

+ các loại doanh thu;

+ thời khắc ghi dấn doanh thu;

+ cách thức kế toán lợi nhuận và các khoản thu nhập khác làm các đại lý ghi sổ kế toán cùng lập BCTC.

Các khoản lợi nhuận và thu nhập cá nhân khác tạo nên từ giao dịch và nghiệp vụ khác sẽ được áp dụng chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính này nếu thuộc 3 trường phù hợp sau:

(+) phân phối hàng: Bán thành phầm do doanh nghiệp cung cấp ra và bán hàng hóa thiết lập vào;

(+) cung ứng dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo đúng theo đồng vào một hoặc nhiều kỳ kế toán;

(+) tiền lãi, tiền bạn dạng quyền, cổ tức với lợi nhuận được chia;

(+) các khoản các khoản thu nhập khác ngoài các giao dịch và nhiệm vụ tạo ra lệch giá kể trên.

(Tiền lãi là số tiền thu được từ việc cho người khác áp dụng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc các khoản còn nợ công ty lớn như: lãi mang lại vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư chi tiêu trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán;)

(Tiền bạn dạng quyền là số tiền thu được gây ra từ việc cho những người khác sử dụng gia sản như bởi sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm máy tính…)

Cổ tức và tiền là số tiền roi đưojc chia từ việc nắm duy trì cổ phiểu hoặc góp vốn)

12. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về đúng theo đồng xây dựng

Được phát hành dựa theo QĐ số 165/2002/QĐ-BTC với mục tiêu là chính sách và hướng dẫn những nguyên tắc, cách thức kế toán doanh thu và giá cả liên quan lại tới phù hợp đồng xây cất bao gồm:

+ Nội dung doanh thu và giá cả của phù hợp đồng xây dựng;

+ Ghi nhận lệch giá và giá cả của thích hợp đồng xây đắp làm cửa hàng ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

Chuẩn mực này được áp dụng cho kế toán hòa hợp đồng thi công và lập BCTC của các nhà thầu.

Một số khái niệm:

Hợp đồng xây dựng là phù hợp đồng bằng văn bạn dạng trong nghành nghề xây dựng một gia tài hoặc tổ hợp những tài sản có liên quan tới thiết kế, công nghệ, công dụng hoặc các mục đích áp dụng cơ bạn dạng của chúng.

Hợp đồng xây dựng với giá cố định là phù hợp đồng xây dựng trong các số đó nhà thầu gật đầu đồng ý một nút giá cố định cho cục bộ hợp đồng hoặc một đơn giá thắt chặt và cố định trên một đv thành phầm hoàn thành. Trong một trong những trường hợp ghi giá chỉ tăng, mức giá thành đó cũng có thể thay đổi nếu trong hợp đồng tất cả các điều khiển và tinh chỉnh quy định về vấn đề đó.

Hợp đồng xây đắp với ngân sách phụ thêm là đúng theo đồng xây dựng trong các số đó nhà thầu được hoàn lại các ngân sách chi tiêu thực tế được phép thanh toánm, thêm vào đó một khoản được xem bằng xác suất % bên trên những chi tiêu này hoặc được tính thêm một khoản phí chũm định

12. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về giá thành đi vay

Được phát hành và công bố dựa theo QĐ số 165/2002/QĐ-BTC với mục đích quy định, phía dẫn những nguyên tắc, phương thức kế toán với chi tiêu đi vay, bao gồm:

+ Ghi nhận chi tiêu đi vay mượn vào túi tiền sản xuất;

+ marketing trong kỳ;

+ Vốn hóa ngân sách chi tiêu đi vay lúc các túi tiền này tương quan trực tiếp tới việc chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập BCTC.

Được áp dụng riêng dành riêng cho Kế toán chi tiêu đi vay, vào đó:

Chi chi phí đi vay là lãi chi phí vay và các giá cả khác phân phát sinh liên quan trực tiếp tới những khoản vay mượn của doanh nghiệp;

Tài sản dở dang là tài sản đang trong quá trình đầu tư, thành lập và tài sản đáng trong quy trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để rất có thể đưa vào sử dụng theo mục tiêu định trước hoặc nhằm bán.

13. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Được ban hành và công bố dựa theo QĐ số 12/2005/QĐ-BTC với mục đích quy định và hướng dẫn những nguyên tắc, cách thức kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

Kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là kế toán những nghiệp vụ do tác động của thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành với tương lai của:

+ Việc tịch thu hoặc giao dịch thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của các khoản mục gia sản hoặc nợ yêu cầu trả đã có ghi dìm trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;

+ các giao dịch và sự khiếu nại khác trong thời điểm hiện tại đã có ghi nhấn trong báo cáo kết quả tởm doanh;

Theo nguyên tắc, khi ghi nhấn một gia sản hay nợ buộc phải trả trong BCTC, doanh nghiệp rất cần được dự tính khoản thu hồi hay giao dịch thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay số tiền nợ phải trả đó.

Khoản thu hồi hay giao dịch thanh toán dự tính thường khiến cho số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp buộc phải trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ dại hơn so với số thuế TNDN đề nghị nộp những năm hiện hành dù cho khoản thu hồi hoặc giao dịch thanh toán này không ảnh hưởng tới toàn bô thuế TNDN.

Chuẩn mực kế toán tài chính này yêu cầu doanh nghiệp phải

+ Ghi thừa nhận khoản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả hoặc gia tài thuế các khoản thu nhập hoãn lại, ngoại trừ một số trường hợp độc nhất vô nhị định.

+ Kế toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh do ảnh hưởng về thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp của những giao dịch và các sự kiện theo cùng cách thức hạch toán mang đến chính những giao dịch và các sự kiện đó.

14. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về các khoản dự phòng, gia tài và nợ tiềm tàng

Được phát hành và công bố dựa vào QĐ số 100/QĐ-BTC với mục tiêu quy định, khuyên bảo nguyên tắc, phương thức kế toán cho những khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng, bao gồm:

+ phương pháp gih nhận;

+ khẳng định giá trị;

+ những khoản bồi hoàn;

+ biến hóa các khoản dự phòng;

+ Sử dụng các khoản dự phòng;

+ Áp dụng chính sách ghi thừa nhận và xác minh giá trị những khoản dự trữ làm cửa hàng lập và trình diễn BCTC;

Chuẩn mực này được vận dụng cho tất cả các công ty lớn để kế toán những khoản dự phòng, gia tài và nợ tiềm tàng, trừ những trường phù hợp sau:

+ những khoản nợ tạo nên từ các hợp đồng thông thường, ko kể những hợp đồng có khủng hoảng rủi ro lớn;

+ rất nhiều khoản đã pháp luật trong các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính khác;

+ những công cố gắng tài chính áp dụng theo quy định chuẩn của chuẩn chỉnh mực kế toán về dụng cụ tài chính (bao tất cả cả pháp luật bảo lãnh);

Nếu gồm một chuẩn chỉnh mực kế toán khác nhắc tới một một số loại dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng ví dụ thì doanh nghiệp đề xuất áp dụng chuẩn mực kế toán đó.

15. Chuẩn mực kế toán về phù hợp đồng bảo hiểm

Được phát hành và ra mắt dựa theo QĐ số 100/QĐ-BTC với mục đích quy định và giải đáp nguyên tắc, phương pháp đánh giá, ghi nhận những yếu tố của thích hợp đồng bảo đảm trên báo cáo tài chính của người sử dụng bảo hiểm, bao gồm:

+ phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong số doanh nghiệp bảo hiểm;

+ trình diễn và giải thích số liệu trong số BCTC doanh nghiệp bảo đảm phát sinh từ thích hợp đồng bảo hiểm;

Chuẩn mực này được áp dụng với:

+ Kế toán phù hợp đồng bảo đảm (bao tất cả cả phù hợp đồng dấn tái và nhượng tái bảo hiểm);

+ những công cầm tài bao gồm với đặc điểm là bao gồm phần không bảo vệ gắn tức tốc với vừa lòng đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành;

Chuẩn mực này không áp dụng với:

+ Giấy bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

+ gia sản và các khoản nợ bắt buộc trả cho tất cả những người lao động;

+ Các chuyển động các của chúng ta bảo hiểm như: Kế toán gia tài tài thiết yếu do những doanh nghiệp bảo hiểm sở hữu và kế toán những công ráng nợ tài bao gồm do các doanh nghiệp bảo đảm phát hành mà lại không gắn sát với hợp đồng bảo hiểm;

16. Chuẩn mực kế toán tài chính về Trình bày report tài chính

chuẩn mực kế toán số 21 được phát hành và ra mắt dựa theo QĐ số 234/2003/QĐ-BTC với mục tiêu quy định, phía dẫn các yêu ước và nguyên tắc chung về lập, trình bày BCTC bao gồm:

+ Mục đích, yêu cầu, phương pháp lập BCTC;

+ Kết cấu và câu chữ chủ yếu của những BCTC;

Chuẩn mực kế toán này được vận dụng cho việc lập với trình bày báo cáo tài chính cân xứng đối với chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính Việt Nam, được áp dụng cho bài toán lập, trình bày thông tin tài chính tóm lược giữa niên độ.

Chuẩn mực này được áp dụng cho toàn bộ các mô hình doanh nghiệp, hầu hết yêu cầu bổ sung đối với report tài chính của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài thiết yếu được khí cụ ở chuẩn mực “Trình bày té sung report tài bao gồm của bank và các tổ chức tài bao gồm tương tự”.

17. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính về Trình bày ngã sung report tài chính của các ngân mặt hàng và tổ chức triển khai tài thiết yếu tương tự.

Chuẩn mực kế toán số 22 được ban hành dựa theo QĐ số 12/2005/QĐ-BTC với việc hướng dẫn và nguyên tắc về bài toán trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong report tài chính của các ngân sản phẩm và tổ chức tài chính.

Được áp dụng cho những ngân sản phẩm và tổ chức tài chính tương tự (được gọi thông thường là ngân hàng), bao gồm: những ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng, tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính tương tự có hoạt động chính là nhận tiền gửi, đi vay với mục đích khiến cho vay và đầu tư trong phạm vi hoạt động vui chơi của ngân sản phẩm dựa theo mức sử dụng của Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luạt khác về vận động ngân hàng.

Chuẩn mực này lý giải việc trình bày những thông tin quan trọng trong báo cáo tài chủ yếu riêng và báo cáo tài bao gồm hợp nhất của các ngân hàng, hình như cũng khích lệ về việc trình bày trên thuyết minh report tài chính những thông tin về điều hành và kiểm soát khả năng thanh toán giao dịch và kiểm soát và điều hành rủi ro của các ngân hàng.

Với những tập đoàn có hoạt động ngân sản phẩm thì chuẩn chỉnh mực này được vận dụng cho tất cả các vận động đó trên cửa hàng hợp nhất.

Chuẩn mực này bổ sung cập nhật cho các chuẩn chỉnh mực kế toán khác áp dụng cho những ngân sản phẩm trừ khi chuẩn mực kế toán và các quy định không giống có quy định ngoại trừ.