Bảng mã ASCII viết vừa đủ là AmericanStandardCode forInformationInterchange(dịch ra giờ việt là chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kì) là bộ kí trường đoản cú và cỗ mã ký kết tự dựa vào bảng vần âm LaTinh được sử dụng trong giờ Anh hiện đại và những ngôn ngữ Tây Âu khác. ASCII được ra mắt lần đầu vào thời điểm năm 1963 bởi hiệp hội cộng đồng tiêu chuẩn chỉnh Hoa Kỳ với đây cũng được xemlà tiêu chuẩn phần mềm thông dụng và thành công xuất sắc nhất từng được công bố từ trước đến nay.

Bạn đang xem: Bộ mã ascii mã hóa được bao nhiêu ký tự


Thông thường bảng mã đượcsử dụng trong lập trình không hề ít và quánh biệtlà các chương trình liên quan đến điều khiển và tinh chỉnh như ROBOT, vì toàn bộ các chương trình điều khiển sẽ dấn thông tin thông qua các mã số ASCII này nhằm xử lý.

Bảng mã chuẩn sẽ bao gồm 128 cam kết tự, bảng mã ASCII mở rộng bao gồm thêm những phép toán, những chữ có dấu và kèm thêm cả những ký tự tô điểm thì có đến 256 ký tự.

Các cam kết tự trường đoản cú 0 – 31 call là ký tự hàm vì chúng tiến hành các hàm cầm một cam kết tự in. Các ký tự này không hiển thị khi thực hiện ứng dụng như Barcode Scanner ASCII String Decoder của DAutomation.

Xem thêm: Anh Hùng Ngục Giam Ngục 1761 Chương, Anh Hùng Giam Ngục

Các ký kết tự từ bỏ 32 – 128 phổ cập ở đa số ngôn ngữ và bộ ký tự. Những ký tự trường đoản cú 127 trở lên khác đối với đa số các cỗ ký tự.

Bảng mã ASCII chuẩn và tương đối đầy đủ như thế nào?

Bảng mã chuẩn và đầy đủ

Hệ 2

(Nhị phân)

Hệ 10

(Thập phân)

Hệ 16

(Thập lục phân)

Đồ hoạ

(Hiển thị ra được)

010 0000

32

20

Khoảng trống(␠)

010 0001

33

21

!

010 0010

34

22

010 0011

35

23

#

010 0100

36

24

$

010 0101

37

25

%

010 0110

38

26

&

010 0111

39

27010 1000

40

28

(

010 1001

41

29

)

010 1010

42

2A

*

010 1011

43

2B

+

010 1100

44

2C

,

010 1101

45

2D

010 1110

46

2E

.

010 1111

47

2F

/

011 0000

48

30

0

011 0001

49

31

1

011 0010

50

32

2

011 0011

51

33

3

011 0100

52

34

4

011 0101

53

35

5

011 0110

54

36

6

011 0111

55

37

7

011 1000

56

38

8

011 1001

57

39

9

011 1010

58

3A

:

011 1011

59

3B

;

011 1100

60

3C

011 1101

61

3D

=

011 1110

62

3E

>

011 1111

63

3F

?

100 0000

64

40


100 0001

65

41

A

100 0010

66

42

B

100 0011

67

43

C

100 0100

68

44

D

100 0101

69

45

E

100 0110

70

46

F

100 0111

71

47

G

100 1000

72

48

H

100 1001

73

49

I

100 1010

74

4A

J

100 1011

75

4B

K

100 1100

76

4C

L

100 1101

77

4D

M

100 1110

78

4E

N

100 1111

79

4F

O

101 0000

80

50

P

101 0001

81

51

Q

101 0010

82

52

R

101 0011

83

53

S

101 0100

84

54

T

101 0101

85

55

U

101 0110

86

56

V

101 0111

87

57

W

101 1000

88

58

X

101 1001

89

59

Y

101 1010

90

5A

Z

101 1011

91

5B

<

101 1100

92

5C

\\\\

101 1101

93

5D

>

101 1110

94

5E

^

101 1111

95

5F

_

110 0000

96

60

`

110 0001

97

61

a

110 0010

98

62

b

110 0011

99

63

c

110 0100

100

64

d

110 0101

101

65

e

110 0110

102

66

f

110 0111

103

67

g

110 1000

104

68

h

110 1001

105

69

i

110 1010

106

6A

j

110 1011

107

6B

k

110 1100

108

6C

l

110 1101

109

6D

m

110 1110

110

6E

n

110 1111

111

6F

o

111 0000

112

70

p

111 0001

113

71

q

111 0010

114

72

r

111 0011

115

73

s

111 0100

116

74

t

111 0101

117

75

u

111 0110

118

76

v

111 0111

119

77

w

111 1000

120

78

x

111 1001

121

79

y

111 1010

122

7A

z

111 1011

123

7B

111 1101

125

7D

111 1110

126

7E

~

Bảng ký tự điều khiển

Hệ 2

(Nhị phân)

Hệ 10

(Thập phân)

Hệ 16

(Thập lục phân)

Viết tắt

Biểu diễn

in được

Truy nhập

bàn phím

Tên/Ý nghĩa giờ Anh

Tên/Ý nghĩa tiếng Việt

000 0000

0

00

NUL

^

Null character

Ký tự rỗng

000 0001

1

01

SOH

^A

Start of Header

Bắt đầu Header

000 0010

2

02

STX

^B

Start of Text

Bắt đầu văn bản

000 0011

3

03

ETX

^C

End of Text

Kết thúc văn bản

000 0100

4

04

EOT

^D

End of Transmission

Kết thúc truyền

000 0101

5

05

ENQ

^E

Enquiry

Truy vấn

000 0110

6

06

ACK

^F

Acknowledgement

Sự công nhận

000 0111

7

07

BEL

^G

Bell

Tiếng kêu

000 1000

8

08

BS

^H

Backspace

Xoá ngược

000 1001

9

09

HT

^I

Horizontal Tab

Thẻ ngang

000 1010

10

0A

LF

^J

New Line

Dòng mới

000 1011

11

0B

VT

^K

Vertical Tab

Thẻ dọc

000 1100

12

0C

FF

^L

Form feed

Cấp giấy

000 1101

13

0D

CR

^M

Carriage return

Chuyển dòng/ Xuống dòng

000 1110

14

0E

SO

^N

Shift Out

Ngoài mã

000 1111

15

0F

SI

^O

Shift In

Mã hóa/Trong mã

001 0000

16

10

DLE

^P

Data liên kết Escape

Thoát liên kết dữ liệu

001 0001

17

11

DC1

^Q

Device Control 1 — oft. XON

001 0010

18

12

DC2

^R

Device Control 2

001 0011

19

13

DC3

^S

Device Control 3 — oft. XOFF

001 0100

20

14

DC4

^T

Device Control 4

001 0101

21

15

NAK

^U

Negative Acknowledgement

001 0110

22

16

SYN

^V

Synchronous Idle

001 0111

23

17

ETB

^W

End of Trans. Block

001 1000

24

18

CAN

^X

Cancel

001 1001

25

19

EM

^Y

End of Medium

001 1010

26

1A

SUB

^Z

Substitute

001 1011

27

1B

ESC

^< hay ESC

Escape

001 1100

28

1C

FS

^\\\\

File Separator

001 1101

29

1D

GS

^>

Group Separator

Nhóm Separator

001 1110

30

1E

RS

^^

Record Separator

001 1111

31

1F

US

^_

Unit Separator

111 1111

127

7F

DEL

DEL

Delete

Xóa

Bài chia sẻ trên tự trường cđ Bách Khoa Tây Nguyên hi vọng đã giúp cho bạn hiểu rộng về bảng mã ASCII. Còn so với những xây dựng viên nói riêng và dân xây dựng nói thông thường thì bảng mã này là khôn xiết quen thuộc.