be to lớn be là gì .là trong số những từ khóa được search nhiều độc nhất vô nhị trên google về chủ đề . be to be là gì .trong bài viết này phanmemmienphai.vn đã viết bài .be to be là gì ? Tổng hợp cấu trúc to be khổng lồ verb mới nhất 2020. 

be to lớn be là gì ? Tổng hợp cấu trúc to be to verb mới nhất 2020 

*


* lớn be + lớn + verb: là dạng kết cấu đặc biệt, sử dụng trong trường hợp:

– Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các hướng dẫn từ ngôi trước tiên qua ngôi thứ hai mang lại ngôi thứ ba.

Bạn đang xem: Động Từ To Be To Be Là Gì ? Tổng Hợp Cấu Trúc To Be To Verb Mới Nhất 2020

No one is to leave this building without the permission of the police.

– dùng với mệnh đề if lúc mệnh đề chính mô tả một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu còn muốn một điều không giống xảy ra. (Nếu muốn… Thì phải..)

If we are lớn get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are to lớn be saved.

He knew he would have to lớn work hard if he was to pass his exam

– Được dùng để làm thông báo đều yêu ước xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was to land.

– Được dùng khá phổ biến để truyền đạt một dự định, một sự chuẩn bị đặt, đặc biệt quan trọng khi nó là chính thức.

She is to get married next month.The expedition is khổng lồ start in a week.We are to lớn get a ten percent wage rise in June.

Xem thêm: Install And Manage Extensions, The 70 Best Chrome Extensions For 2022

– cấu tạo này thường dùng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì khổng lồ be được quăng quật đi.

The Primer Minister (is) to lớn make a statement tomorrow.

* were + S + to + verb = if + S + were + khổng lồ + verb = nuốm nếu (một đưa thuyết)Were I lớn tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + to lớn + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một vài mệnh đang định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never to lớn meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined khổng lồ die) in office.

* to be about lớn + verb = near future (sắp sửa)

They are about to leave.

Một cách đầy đủ hơn

*Introduction:– be + to V thịnh hành trong văn viết, quan trọng ở các bài báo và để đề cập tới các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai gần.– có thể dùng những cấu tạo sau để núm thế: be due to lớn V cùng be about lớn V. Những cấu trúc này mang tính trọng thể hơn và chắc chắn rằng được áp dụng trong văn viết nhiều hơn thế văn nói.– be + to lớn V thường xuyên được sử dụng để điều chỉnh cách hành động, miêu tả các mệnh lệnh, yêu cầu và chỉ dẫn.– be + lớn V thường lộ diện với mệnh đề if vào câu điều kiện.*More detailed:1. Có nghĩa ALLOW, được sử dụng để nói rằng ai kia NÊN hoặc PHẢI làm gì đó; biểu đạt mệnh lệnh, yêu cầu hoặc phía dẫn.(used khổng lồ say that someone should or must vì chưng something)You’re to sit in the corner & keep quiet.Their mother said they were not to lớn (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we lớn do?You are not to lớn come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not to xuất hiện the door lớn any strangers.You are never khổng lồ use rude language lượt thích that in my house, bởi vì you understand?I’ve made it clear to lớn the visitors that they are not lớn touch any of the machinery.The school rules state that no child is khổng lồ leave the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Có nghĩa FUTURE, mang tính chất trang trọng, được dùng làm thể hiện nay rằng một điều nào đấy SẼ xẩy ra trong tương lai(formal-used to show that something will happen in the future)We are to (= We are going to) visit nước australia in the spring.She was never lớn see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are lớn receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are to lớn raise their interest rates.The government is to spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are to lớn start on the living room.3. Cũng với nghĩa FUTURE, được áp dụng trong câu điều kiện để kể tới điều gì SẼ hoàn toàn có thể xảy ra(used in conditional sentences to lớn say what might happen)If I were khổng lồ refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I to lớn refuse they’d be very annoyed.If the company were to offer him more money, he might not leave.If Tom’s to lớn go and live with his mother, then so should his sister.If we’re khổng lồ get there by five, we’d better drive more quickly.What’s to happen to lớn all of us, if they move the factory khổng lồ the north of England ?They’ll write if I’m on the shortlist. Otherwise, I’m lớn assume I haven’t got the job.4. Có nghĩa của CAN, được dùng để làm nói đến điều gì CÓ THỂ xảy ra(used to lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently to be seen at the thành phố Gallery.5. Có nghĩa của PLAN-liên quan cho FUTURE, được dùng để truyền đạt một chiến lược hoặc dự định(used lớn convey a plan)She is khổng lồ be married next month.The expedition is to start in a week’s time.Cấu trúc này được áp dụng nhiều sinh hoạt báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is khổng lồ make statement tomorrow.Ở nhan đề báo, động từ be thường xuyên được lược quăng quật để tiết kiệm khoảng trống:(In headlines the verb be is often omitted to save space)à Prime Minister khổng lồ make statement tomorrow.6. Was/were khổng lồ V được thực hiện để đề cập đến một sự khiếu nại được mong mỏi đợi vẫn xảy ra vào một trong những thời điểm là tương lai trong vượt khứ, một điều nào đấy đã được định sẵn hoặc đã được sắp đến đặt.He was later lớn regret his decision.The meeting was to lớn be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never khổng lồ meet again.7. To lớn V có thể được dùng cai quản ngữ, tân ngữ, và vấp ngã ngữ. Với tính năng làm bổ ngữ, to lớn V có thể đứng sau BE.This house is to let. (Nhà này để cho thuê.)What I like is to swim in the sea & then khổng lồ lie on the warm sand.