Đổi solo vị độ dài, áp suất, khối lượng... Như vậy nào? Trong hoạt động mua bán sản phẩm hóa quốc tế, trên giấy tờ xuất nhập khẩu thường xuất hiện nhiều đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích.

Bạn đang xem: Bảng đổi đơn vị thể tích

Việc ước lượng các đơn vị những khi các bạn sẽ gặp phải trở ngại khi đơn vị chức năng đo khác biệt như hệ: feet, inch, feet khối… vì đây là các đơn vị chức năng ít dùng quanh đó ngành.

Xem thêm:

Vì thế, để dễ dàng hình dung, các bạn cần đổi khác sang những đơn vị gần cận hơn như mét, mét khối,…

1.Công thức đổi đơn vị chức năng độ dài, khối lượng, thể tích

Dưới đấy là công thức quy đổi đơn vị chức năng độ dài, khối lượng, thể tích thường xuyên được vận dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay nay:

a.Đổi đơn vị chức năng độ lâu năm (Length)

Đơn vị chuẩn chỉnh quốc tế (SI Unit) nhằm đo độ lâu năm là: mét (Meter - m)

Công thức quy đổi đơn vị độ dài cụ thể như sau:

1 kilometer = 1000 meters

= 0.62137 mile

1 meter = 100 centimeters

1 centimeter = 10 millimeters

1 nanometer = 1.00 x 10-9 meters

1 picometer = 1.00 x 10-12 meters

1 inch = 2.54 centimeters

Bạn rất có thể xem Bảng đổi đơn vị chức năng độ nhiều năm giữa hệ Anh với hệ Mét như sau:

1 inch = 2.54 centimeters (mm)

12 inch = 1 foot (ft) = 30.48 centimeters (cm)

3 feet = 1 yard (yd) = 0.914 meters (m)

51/2 yards = 1 rod, pole or perch = 5.029 meters

22 yards = 1 chain (ch) = 20.17 meters

220 yards = 1 furlong (fur) = 201.17 meters

8 furlongs = 1 mile = 1.609 kilometres (km)

1760 yards = 1 mile = 1.609 kilometres (km)

3 miles = 1 league = 4.828 kilometres (km)

*

b.Đổi solo vị cân nặng (Weight / Mass)

Đơn vị chuẩn chỉnh quốc tế (SI Unit) để đo trọng lượng là: kilôgam (Kilogram - kg)

Công thức quy đổi 1-1 vị trọng lượng cụ thể như sau:

1 kilogram = 1000 grams

1 gram = 1000 milligrams

1 pound = 453.59237 grams

= 16 ounces

1 ton = 2000 pounds

c.Đổi đơn vị chức năng nhiệt độ (Temperature)

Có 3 thang đo nhiệt độ đó là Celsius, Fahrenheit, cùng Kelvin. Công thức đổi khác như sau:

Celsius – Fahrenheit: ° F = 9/5 ( ° C) + 32

Kelvin – Fahrenheit: ° F = 9/5 (K - 273) + 32

Fahrenheit – Celsius: ° C = 5/9 (° F - 32)

Celsius – Kelvin: ° K = ° C + 273

Kelvin – Celsius: ° C = K - 273

Fahrenheit – Kelvin: ° K = 5/9 (° F - 32) + 273

Trên trên đây là Hướng dẫn đổi đơn vị chức năng độ dài, khối lượng, thể tích mà chúng ta cần để ý khi tiến hành nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Mong rằng nội dung bài viết của xuất nhập khẩu Lê Ánh bổ ích với bạn.

Xuất nhập vào Lê Ánh – Nơi huấn luyện và giảng dạy xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Cửa hàng chúng tôi đã tổ chức triển khai thành công các khóa học xuất nhập khẩu, và cung cấp việc có tác dụng cho hàng trăm ngàn học viên, với đến cơ hội làm bài toán trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với phần đông học viên bên trên cả nước

Hãy contact với cửa hàng chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các khóa học tập xuất nhập khẩu: 0904848855/0966199878