Bốn cấu trúc Too to, enough to, so that, such that xuất hiện rất thường xuyên ở chương trình học phổ thông cũng như trong các đề thi tiếng Anh. Nhưng lại để hiểu rõ và sử dụng chính xác từng cấu trúc thì ko hề đối kháng giản chút nào.Bạn vẫn xem: bài xích tập so that such that violet

Hôm ni mình sẽ cũng các bạn đi tìm hiểu cách dùng, ý nghĩa và bài tập vận dụng chúng nhé.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that violet

Too…to để diễn tả điều gì vượt quá khả năng của ai đó, quá mức cần thiết hoặc một câu hỏi không có khả năng xảy ra. Lúc đó câu sẽ sở hữu nghĩa phủ định.

Ví dụ:

She was too tired lớn walk.

⟹ Cô ấy đã quá mệt cho nỗi không thể đi bộ.

It was too cold khổng lồ go out.

⟹ Trời đã quá lạnh đến nỗi không thể ra đi ngoài.


*

It was too cold to go out.

Her behaviour was too rude for me to tolerate.

⟹ giải pháp hành xử của cô ý ta quá thô lỗ cho nỗi tôi không thể chịu được.

Một số lưu lại ý khi sử dụng cấu trúc Too…to

➤ trường hợp trước tính từ, trạng tự có các trạng trường đoản cú như too, so, very, quite, extremely… thì khi gửi sang kết cấu Too … to yêu cầu bỏ đều trạng từ đó đi.

Ví dụ:

The coffee was very hot. I couldn’t drink it.

⟹ The coffee was too hot for me to lớn drink.

➤ Nếu chủ ngữ 2 câu tương đương nhau thì lược cho phần for Sb.

Ví dụ:

He is so weak. He can’t run.

⟹ He is too weak to lớn run.

➤ Nếu nhà ngữ câu đầu giống như với tân ngữ câu sau thì đề xuất bỏ tân ngữ câu sau khi chuyển sang cấu trúc Too…to

Ví dụ:

The tea was too hot. I couldn’t drink it.

⟹ The tea was too hot for me to drink. ĐÚNG

The tea was too hot for me to lớn drink it. SAI

Một số cấu tạo viết lại câu

Enough…to

Cấu trúc này khi được thực hiện sẽ ở dạng che định và sử dụng từ trái nghĩa cùng với Adj, Adv được sử dụng ở cấu trúc Too…to

S + be + Adj + enough + (for O) + to V

S + V + Adv + enough + (for O) + to V

Ví dụ:

The child is too short khổng lồ reach the ceiling.

⟹ The child isn’t tall enough khổng lồ reach the ceiling.

He drove too quickly for us lớn keep pace with.

⟹ He didn’t drive slowly enough for us khổng lồ keep pace with.

Too…that

Ở cấu tạo này, ta phải thêm tân ngữ ngơi nghỉ mệnh đề sau “that”.

S + be + too + Adj/ V + too + Adv + that + S + can/ could not V

Ví dụ:

The house is too expensive for me to lớn buy.

⟹ The house is too expensive that I can not buy it.

Cấu trúc Enough to (Đủ….để có thể làm gì)

Tính từ: S + be + Adj + enough + (for somebody) + lớn V

Trạng từ: S + V + Adv + enough + (for somebody) + lớn V

Danh từ: S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + to lớn V

Ví dụ:

She isn’t tall enough khổng lồ be a ballet dancer.

⟹ Cố ấy ko đủ cao để trở thành diễn viên múa bố lê.

He ran fast enough to catch the bus.

⟹ Anh ta vẫn chạy đủ nhanh để bắt được xe pháo bus.


*

Your clothes are big enough lớn fit me.

Have you got enough money khổng lồ buy me a drink?

⟹ Bạn có đủ tiền để thiết lập đồ uống mang lại tôi không?

Chú ý: Những xem xét khi sử dụng kết cấu Enough to kiểu như với cấu tạo Too…to

Cấu trúc So… that (Quá…đến nỗi)

sử dụng với tính trường đoản cú

S + be+ so + Adj + that + S + V

S + V (chỉ tri giác) + so + Adj + that + S + V

Ví dụ:

The food was so hot that we couldn’t eat it.

⟹ Thức ăn nóng quá mang đến nỗi chúng tôi không thể ăn uống được.

I felt so angry that I decided to cancel the trip.

⟹ Tôi tức giận quá mang đến nỗi mà tôi vẫn hủy ngay lập tức chuyến đi.


*

He ate so much food that he became ill.

sử dụng với trạng tự

S + V + so + Adv + that + S + V

Ví dụ:

He drove so quickly that no one could caught him up.

⟹ Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không có bất kì ai đuổi kịp anh ta.

dùng với danh trường đoản cú

Số các đếm được: S + V+ so many/ few + Ns/ Nes + that + S + V

Không đếm được: S + V + so much/ little + N + that + S + V

Số không nhiều đếm được: S + V + so + Adj + a + N + that + S + V

Ví dụ:

She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one.

⟹ Cô ấy có rất nhiều mũ đến nỗi thay ấy mất không ít thời gian để lựa chọn một dòng thích hợp.

He had so much money that he didn’t know what to do with it.

⟹ Anh ta có rất nhiều tiền cho nỗi anh ấy ko biết làm gì với nó.

It was so big a house that all of us could stay in it.

⟹ Đó là 1 ngôi nhà khủng đến nỗi vớ cả cửa hàng chúng tôi đều ngơi nghỉ được vào đó.

Chú ý: Trong cấu tạo này, “so” với “that” được viết phương pháp nhau. Nếu như “so that” viết liền nhau thì bao gồm nghĩa chỉ mục đích làm gì, giống hệt như in order to cùng so as lớn vậy.

Cấu trúc Such…that

S + be/ V + such + (a/an) + adj + N + that + S + V

Về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc Such… that giống với So… that và hoàn toàn có thể dùng để gắng thế nhau. Nó cũng đi kèm theo với các từ một số loại giống như kết cấu So…that.

Ví dụ:

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

⟹ Đó là một trận mưa sao sa đẹp mang lại nỗi chúng tôi ngắm nhìn nó cả đêm.


*

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

It was such an amazing sight that we’ll never forget it.

⟹ Đó là một cảnh tượng thú vị mang lại nỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên được nó.

⟹ bài bác tập về nhà khó đến nỗi tôi mất quá nhiều thời gian bắt đầu làm xong.

Xem thêm: Cách Đổi Tiếng Việt Trên Máy Tính Laptop Dell, Asus, Hp, Cách Để Đổi Ngôn Ngữ Trên Máy Tính

He bought such a lot of books that he didn’t know where to put them.

⟹ Anh ta mua các sách mang đến nỗi ngần ngừ để bọn chúng ở đâu.

Chú ý:

đa số các trường thích hợp sử dụng cấu tạo Such…that đều đi kèm động từ bỏ tobe phía trước. Chỉ trừ trường đúng theo như lấy ví dụ 4 trên trên đây khi sau “such” là “a lot of, lots of, a little, a few” thì sẽ kèm theo với động từ thường. Cả 2 cấu trúc So…that và Such…that đều có thể được viết lại bằng cấu trúc Too…to cùng Enough to.

Ví dụ:

This is such a dirty place that we can’t live in.

⟹ This place is so dirty that we can’t live in.

This place is too dirty for us lớn live in.

This place isn’t clean enough for us to lớn live in.

Bài tập áp dụng

I. Chọn đáp án đúng

1. It was …………………. Hot that we didn’t go out.

A. So B. Such C. Very

2. She is ……………….. Old lớn work.

A. Very B. Too C. So

3. The tea was …………………. Hot.

A. Too B. Very C. Either could be used here

4. The milk was …………………. Good that we couldn’t stop drinking it.

A. Very B. Too C. So

5. It’s ………………… terrible weather.

A. Such B. So C. Either could be used here

6. She is looking ………………….. Older.

A. So B. So much C. Either could be used here

7. It was ………………….. Warm when we were in Vienna.

A. Very B. So C. Such

8. He spoke ………………… fast that nobody could understand.

A. So B. Very C. Too

9. Would you be ………………….. Kind as khổng lồ tell me the time?

A. So B. Very C. Too

10. He is a ………………….. Intelligent child.

A. Very B. So C. Too

II. Hoàn thành câu sử dụng: so và such

The pan was__________ hot that I nearly dropped it! Jones was __________a kind man that I was sad when he moved khổng lồ another town. We have __________ many pets that sometimes it’s really noisy. Alicia is __________ good at basketball that I think she could be a professional. There was __________ a lot of smoke that I couldn’t see. Tyrone ran __________fast that no one had a chance in the race. Cherie is __________popular that everyone wants khổng lồ be friends with her. Would you lượt thích to have __________long hair that you can sit on it?

III. Viết lại câu mà không làm vắt đổi nghĩa

1. The room is so tidy that it took us one hour lớn clean it.

⟹ It is ….

2. The man is so fool that no one took any notice of him.

⟹ He is ….

3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.

⟹ It is …..

4. The books are so interesting that we have read them many times.

⟹ They are…..

5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.

⟹ It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.

=> It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.

⟹ There is such….

8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.

⟹ He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.

⟹ It is ….

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.

⟹ It was….

11. There were so many people in the hall that we couldn’t see him.

⟹ There were such…

12. The match was so exciting that all the fans shouted loudly.

⟹ It was…

13. They drank so much coffee that they couldn’t sleep all night.

⟹ They drunk such…..

14. Alice had so many exercises to vị that she couldn’t go out.

⟹ Alice had such…..

15. The woman was so poor that she needed everyone’s help.

⟹ She was …..

Đáp án

I.

A – It was so hot that we didn’t go out. B – She is too old lớn work. A,B – The tea was too / very hot. (Too can be used to lớn talk about a negative extreme. Very is also possible here.) C – The milk was so good that we couldn’t stop drinking it. A – It is such terrible weather. B – She is looking so much older. (Before a comparative khung we use so much, not so.) A – It was very warm when we were in Vienna. (To simply give information, we use very.) A – He spoke so fast that nobody could understand. A – Would you be so kind as khổng lồ tell me the time? A – He is a very intelligent child.

II.

So Such So So Such So So Such

III.

It is such a tidy room that it took us one hour lớn clean it. He is such a fool man that no one took any notice of him. It is such a long film that they can’t broadcast it on one night. They are such interesting books that we have read them many times. It was such bad news that she burst into tears on hearing it. It was such hot food that it turned my tongue. There is such a lot of rain that we can’t go out. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. It is such excellent milk that all the children want some more. It was such warm weather that they had a walk in the garden There were such a lot of people in the hall that we couldn’t see him. It was such an exciting match that all the fans shouted loudly. They drunk such a lot of coffee that they couldn’t sleep all night. Alice had such a lot of exercises to vì chưng that she couldn’t go out. She was such a poor woman that she needed everyone’s

Đó là tất cả những gì bạn cần biết về bốn cấu trúc trên. Hi vọng nội dung bài viết đã giúp đỡ bạn tự tin hơn với phần kiến thức này khi vận dụng vào bài xích tập cũng tương tự giao tiếp. Còn điều gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết nhé và đừng quên ghé thăm trang web Báo song Ngữ thường xuyên nhé.