Đề chất vấn 1 máu hình học tập lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án). Đề kiểm tra hình lớp 8 chương 1(Tứ giác) bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm với tự luận.

Bạn đang xem: Bài tập hình học 8 chương 1 có lời giải

KIỂM TRA 1 tiết – HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I

I) TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng

1/ trong số hình sau, hình không có tâm đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân nặng C . Hình bình hành D . Hình thoi

2/ trong số hình sau, hình không có trục đối xứng là:

A . Hình vuông vắn B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

3/ Một hình thang gồm 2 đáy lâu năm 6cm và 4cm. Độ dài con đường trung bình của hình thang đó là:

A . 10cm B . 5cm C . √10 centimet D . √5cm

4/ Tứ giác bao gồm hai cạnh đối tuy nhiên song và hai đường chéo cánh bằng nhau là:

A . Hình vuông vắn B . Hình thang cân nặng C . Hình bình hành D . Hình chữ nhật

5/ Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn sót lại của hình thang kia là:

A . 1050 ; 450 B . 1050 ; 650

C . 1150 ; 550 D . 1150 ; 650

6/ đến tứ giác ABCD, bao gồm ∠A = 800; ∠B =1200, ∠D = 500. Số đo góc C là?

A. 1000 , B.1500, C.1100, D. 1150

7/ Góc kề 1 bên cạnh hình thang có số đo 750, góc kề còn sót lại của kề bên đó là:


Quảng cáo


A. 850 B. 950 C.1050 D.1150

8/ Độ lâu năm hai đường chéo cánh hình thoi là 16 centimet và 12 cm. Độ nhiều năm cạnh của hình thoi kia là:

A 7cm, B.8cm, C.9cm, D.10 cm

II/TỰ LUẬN (8đ)

Bài 1: ( 2,5 đ) cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC, tự M kẻ những đường ME tuy vậy song với AC ( E ∈ AB ); MF tuy nhiên song với AB ( F ∈ AC ). Chứng tỏ Tứ giác BCEF là hình thang cân.

Bài 2.

Xem thêm: Phim Những Ngôi Sao May Mắn 1985 ), Những Ngôi Sao May Mắn 1985

( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A bởi 90o. Gọi E, G, F là trung điểm của AB, BC, AC.Từ E kẻ đường song song cùng với BF, đường thẳng này cắt GF trên I.

a) Tứ giác AEGF là hình gì ?

b) minh chứng tứ giac BEIF là hình bình hành

c) chứng minh tứ giác AGCI là hình thoi

d) Tìm đk để tứ giác AGCI là hình vuông.

——————- hết ———————


Quảng cáo


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG I

I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi tuyển lựa đúng + 0,25đ

CÂU12345678
ĐÁP ÁNBCBBCCCD

II. TỰ LUẬN:

Bài 1 : Vẽ hình + Ghi GT-KL đúng +0,5đ

*

Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC => E là trung điểm của AB

( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . ) +0,5đ

MB = MC ( gt) , MF // AB ⇒ F là trung điểm của AC ( con đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . . ) + 0,5đ

⇒ EF là con đường trung bình của tam giác ABC .

⇒ EF // BC Vậy tứ giác BCEF là hình thang. +0,5đ

Mặt khác góc B = góc C ( tam giác ABC cân nặng – gt)

⇒ Tứ giác BCEF là hình thang cân. +0,5đ

Bài 2:  Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng: + 0,5đ

*

a/ minh chứng tứ giác tất cả 2 cặp cạnh đối song song ( gt) phải AEGF là hình bình hành. +0,5đ