Trời vẫn tiếp tục mưa mãi cho lòng em tung rời đợi anh trong đêm nay mày em đẫm lệ rơi tình nhân hỡi xót xa làm sao chất ngất trong trọng tâm hồn lâu nay Đến tối nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày song ta ngay sát nhau em nào đâu mong gì chỉ muốn anh ngay sát em đến em hết tình mê mẩn Rồi năm mon cuốn xô mình đam mê trong ơn nghĩa trái ngang Ái ân còn nồng ấm đã vội vàng tan. Hỡi bạn tình số đông lúc anh vui cùng ai Anh gồm biết một mình em đắng cay sinh sống lạc loài đếm bước cô đơn buồn tênh Rồi đêm xuống chỉ thấy riêng mình anh. Hỡi bạn tình vẫn biết anh không hề yêu Sao em vẫn chờ đợi trong hắt hiu trường hợp một ngày buốt giá bán anh không hề ai thì nên nhớ sẽ có được em ngồi trên đây Vẫn mong đợi ...

Bạn đang xem: Hởi Người Tình


Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Addictivetips - Instant Gps Coordinates

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.